På Hellerupvej må flygtninge leve med støj

Gentofte Kommune har søgt dispensation for de midlertidige boligers lydforhold på Hellerupvej. “Det er uanstændigt,” siger Jeanne Toxværd fra Enhedslisten. Borgmester Hans Toft (K) skriver, at de følger statens regelsæt

Af
Af Kathrine Albrechtsen

I forbindelse med etableringen af de midlertidige boliger på Hellerupvej har Gentofte Kommune søgt om dispensation for lydforholdene mellem boligerne.

Ved oprettelse af midlertidige flygtningeboliger gælder der et helt andet regelsæt i forhold til det bygningsreglement, som andre boliger ellers skal overholde.

Dispensationen blev givet for paragraf 22, stk. 1., som sikrer, “at bebyggelse udføres, indrettes og bruges således, at den frembyder tilfredsstillende tryghed i brand- og sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende.”

Borgmester Hans Toft (K) siger i et skriftligt svar til Villabyerne, at “staten har udarbejdet et særligt regelsæt for etablering af midlertidige flygtningeboliger, som vi følger og lever op til.”

Men den dispensation er under al kritik, mener Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlem Jeanne Toxværd.
“Jeg stemte imod dispensationen, da det er uanstændig politik ikke at tilbyde ordentlige forhold til mennesker, som er flygtet fra sult, krig og undertrykkelse. Vi ved jo heller ikke, hvor længe de midlertidige boliger kommer til at være midlertidige. Det kan være alt fra et par måneder til år. Den uvidenhed er først og fremmest meget hård, og i forhold til den måde, som de boliger er indrettet på, kan der nemt opstå konflikter. De boligforhold er ikke anstændige for nogen,” siger hun.


Læs reportage fra Hellerupvej: Nye stemmer på gangene

Ikke et carte blanche

Marie-Louise Andreasen (RV) er ikke imod dispensationen for lydforholdene.

“Men vi skal være opmærksomme på, om de her lydforhold bliver et problem. Og hvis det gør, skal vi være klar til at lave en form for lyddæmpende foranstaltninger. Dispensationen er ikke et 'carte blanche' for at byde disse mennesker på hvad som helst. Der skal være en støjgrænse, som er tålelig. Hvis det her ikke fungerer, så er vi parate til at kigge på det igen,” siger hun.

Den indstilling finder man ikke hos Venstres Louise Feilberg.

“Der er tale om midlertidige boliger, derfor bliver prisen en helt anden. Det skal pilles ned igen en dag og bruges til det formål, som skolen oprindeligt blev købt til. Jeg kan godt forstå, at man ikke har lyst til at høre sine naboer, men de får deres eget værelse, og det skal de være taknemmelige for. Vi bliver nødt til at være realistiske i forhold til, hvad vi kan tilbyde som midlertidige boliger,” siger hun.

“Det er almindeligt”

Chef for Plan og Byg i Gentofte Kommune, Michael Holst, har været inde over etableringen af de midlertidige boliger på Hellerupvej.

“Alle de nye vægge på skolen opfylder de gældende lydkrav til vægge i boliger, dvs. de er tykke nok, og der er isolering dem. Det har alene været nødvendigt at give dispensation for lyd, der kan komme gennem de eksisterende ydervægge, der løber gennem flere boliger,” siger han i et skriftligt svar til Villabyerne.

Er der andre bygninger i Gentofte Kommune, der har fået samme form for dispensation?

“Samme dispensation er givet i forbindelse med midlertidige flygtningeboliger på Gentofte Hospital og Drosselbo på Sognevej. Det er almindeligt i forhold til etablering af midlertidige flygtningeboliger,” siger han.

Publiceret 12 September 2017 10:30

SENESTE TV