Sigridsvej:

Naboer er stadig stærkt utilfredse

Et paragraf 14-forbud får ikke naboerne på Sigridsvej til at juble. “Der er stadig tale om et monster af en bygning,” siger Uffe Ellemann-Jensen

Af
Af Kathrine Albrechtsen

Foreløbig er der hverken en vinder eller en taber i byggesagen om Sigridsvej 25.
Naboerne sidder i hvert fald ikke med armene over hovedet efter Byplanudvalgets afgørelse om at nedlægge forbud mod udestuen på 54 m2. Det skyldes, at udvalget ikke ønsker at gribe ind over for resten af projektet.
Uffe Ellemann-Jensen, som har været en stærk kritiker af byggeriet, er ikke blevet mindre bekymret.
“Der er stadig tale om et monster af en bygning, helt nede ved vandet, opført på en gigantisk kælder, som hæver bygningen et par meter ekstra. Som min gode nabo, arkitekturprofessor Harlang, har bemærket, er det at overføre Dubai til vores smukke kyst. Udestuen er jo kun en del af problemet. Og så er jeg forbløffet over, at Byplanudvalget slet ikke har interesseret sig for de spørgsmål, der er stillet ved inddragelse af havbund og sandstrand i beregningen af grundstørrelse. Kan det virkelig være rigtigt, at man kan udvide sin grund ved at indregne det sand, der er samlet af en ulovligt opført høfde, i grundstørrelsen? Jeg håber virkelig, der er statslige myndigheder, som vil håndtere dette principielle spørgsmål, når kommunen ikke selv kan finde ud af det,” siger han til Villabyerne.

Beskæmmende beslutning

Også Sundvængets Ejerlaug har sat sig til tasterne efter afgørelsen. I et brev til Gentofte Kommune, som Villabyerne er kommet i besiddelse af, skriver de blandt andet:
“Vi synes, at det er beskæmmende, at kommunen nu giver tilladelse til, at én borger må bygge en kæmpe stor kælder eller plint, samtidig med, at I igangsætter arbejdet med en temalokalplan, der fremadrettet skal regulere bebyggelser, som opføres udenfor beboelsesbygningens (stueetagen) fodaftryk. Her kunne lighedsgrundsætningen vel også komme i betragtning i eventuelle fremadrettede byggesager, der har planer om at bygge en plint i lighed med den på Sigridsvej 25.”Derudover undrer Sundvængets Ejerlaug sig over, hvorfor hele byggeriet på Sigridsvej 25 ikke bliver underlagt temalokalplanen, men kun udestuen.
“Da projektet på Sigridsvej 25 jo ikke har fået byggetilladelse, må det vel betragtes som et projekt, som hører under den fremadrettede proces, med mindre der allerede foreligger en formel godkendelse af projektet fra forvaltningen. Det har forvaltningen benægtet, at der foreligger. Vi ønsker derfor en redegørelse for, hvorfor projektet på Sigridsvej 25 ikke bliver underlagt temalokalplanen.”

Overrasket over afvisning

Villabyerne har været i kontakt med Jan Leth, der ønsker at afvente Kommunalbestyrelsens endelige beslutning om forbuddet og med hvilken begrundelse, før han vil kommentere yderligere på sagen. Kommunalbestyrelsen holdt møde mandag aften den 25. september efter redaktionens deadline.
Men han har tidligere udtalt til Villabyerne, at “efter min opfattelse har kommunen skabt en berettiget forventning hos mig til, at jeg kunne få en byggetilladelse til det konkrete projekt, som kommunen har fået forelagt den 14. oktober 2016. Dels ved at bekræfte på vores møde, at forvaltningen ville indstille til dispensation. Dels ved at huset passede ind i kvarteret. Dels ved - uden forbehold om udseende på nyt projekt at give nedrivningstilladelse til det eksisterende hus. Dels ved at undlade at påtale 12 alen-servitutten til det konkrete projekt. Og altså hvis jeg kom med et andet projekt - så ville kommunen ikke frafalde 12 alen-servitutten, og derfor giver det jo ingen mening nu at påstå, at kommunen ikke politisk har godkendt projektet - for det blev jo netop behandlet på Byplanudvalgsmødet i januar, hvor kommunen frafaldt påtaleretten til det konkrete projekt,” siger han.
Den opfattelse bliver delt af arkitekt David Zahle fra den prisbelønnede tegnestue BIG, der står bag byggeriet.
“Vi har haft en rigtig fin og konstruktiv løbende dialog med kommunens byggeforvaltning, som har ageret meget professionelt og sagligt. Vi har netop søgt at sikre, at der ikke ville komme overraskelser, og derfor har vi løbende tilpasset projektet. Derfor er vi også overraskede over, at projektet er blevet afvist,” siger han. Men chef for Plan og Byg i Gentofte Kommune, Michael Holst, er ikke enig i den udlægning.
“Plan og Byg har været i dialog med bygherren og dennes rådgivere og har i den forbindelse alene vejledt om byggeriets overensstemmelse med gældende regler. Det har således også været oplyst overfor bygherren, at det er Byplanudvalget, der træffer beslutning i sagen. Der er således ikke givet byggetilladelse til noget på Sigridsvej 25,” skriver han til Villabyerne.


SAGEN KORT

1. maj 2016: Jan Leth overtager Sigridsvej 25, som han har købt for 27 mio. kr.
5. oktober 2016: BIG henvender sig til Gentofte Kommune vedr. et dialogmøde. Endnu ingen tegninger
12. oktober 2016: Uffe Ellemann-Jensen sender et brev til Gentofte Kommune om sin bekymring for byggeriet bl.a. sin udsigt
14. oktober 2016: Første af 12 møder mellem Plan og Byg, BIG og Jan Leth
3. november 2016: Jan Leth får tilladelse til at rive det eksisterende hus ned
4. januar 2017: Afholdelse af naboorienteringsmøde vedr. projektet
5. januar 2017: Byplanudvalget beslutter at frafalde den gamle servitut om et afstandskrav på 7,5 meter til vejen, så byggeriet nu kan ligge 5 meter fra vejen.
7. april 2017: Byggeansøgning indleveres af BIG til Gentofte Kommune
22. maj 2017: Nyt nabomøde
29. maj 2017: Høringsfristens udløber. Der ligger seks indsigelser bl.a. et fælles brev fra Sundvængets Ejerlaug. Som følge af protesterne vælger Jan Leth at sænke huset og trække det tilbage til den oprindelige servitut på 7,5 meter fra vejen
5. juli 2017: BIG indleverer en tilrettet byggeansøgning til Gentofte Kommune
10. august 2017: Byplanudvalget skal tage stilling til dispensationsansøgning vedr. taghældning. Ved mødet vælger udvalget i stedet at varsle at paragraf 14-forbud
7. september 2017: Byplanudvalget har indkaldt til møde, men forvaltningens indstilling til mødet er ikke klar, så det bliver udsat til den 20. september.
20. september 2017: Byplanudvalget nedlægger et endeligt forbud efter planlovens paragraf 14 mod byggeansøgningen fra Sigridsvej 25 på grund af dens udestue/vinterhave på 54 m2 ikke indgår i beregningen af bebyggelsesprocenten for ejendommen. Samtidig vil udvalget udarbejde et forslag til et temalokalplan, der skal regulere udestuer og vinterhaver, der fremtræder som massive og visuelt lukkede.

Publiceret 26 September 2017 11:00

SENESTE TV