DEBAT:

Sammenhængskraft i Gentofte

Ove Lund, Damtofte Søndre Stræde 6, Charlottenlund

Vi er i Gentofte begavet med mange dygtige, originale og initiativrige mennesker. Mange er kulturelt interesserede og har en åben og fordomsfri indstilling til livet og deres medmennesker.
Som borgere i Gentofte har vi rig adgang til en række kulturelle aktiviteter såvel i Gentoftes eget regi som i nabokommunen København. Vi mangler således ikke umiddelbart muligheder for kulturel berigelse i enhver form.
Når der alligevel er brug for nye kulturelle aktiviteter i kommunen, hænger det sammen med vores behov for at udvikle og konsolidere vores liv og tilværelse på nye måder. På måder, som kun kan udvikles i fællesskabet mellem børn, unge, midaldrende og ældre.
Det er særligt påtrængende at skabe nogle samlings- og identitetspunkter, fordi der er tre udviklinger, der truer vores fællesskab og individuelle selvforståelse:
For det første er den kendte verdensorden i opbrud og bliver tiltagende uforudsigelig.
For det andet afskærer den fremadstormende digitalisering os i stigende grad fra den levende virkelighed.
For det tredje er det særlige danske DNA – tilliden – i fare på grund af den tiltagende brug af fake news og misinformation samt den stigende afstand mellem 'almindelige' mennesker og magthaverne.
Vi har derfor brug for at skabe nogle initiativer, der kan bidrage til at fastholde tilliden, troen på hinanden og den sociale solidaritet.
Steder, hvor vi spontant kan tale med kendte og ukendte, steder, hvor vi kan spise sammen, spille petanque, skak eller rundbold, steder, der kan udfordre vores fantasi og rykke os lidt ud af hverdagen, steder, der får os til at opleve os selv som medborgere.
For at nå dette, er det nødvendigt at skabe mødesteder, hvor det nære, det personlige og det sandfærdige er i højsædet.
Nogle forsamlingshuse, nogle kulturhuse, nogle åbne samtalerum spredt over hele Gentofte Kommune kunne være et værdigt og progressivt skridt i retning af at opretholde sammenhængskraften.

Publiceret 29 September 2017 17:00

Villabyerne nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Villabyerne
SENESTE TV