Vision:

Flere skal op af sofaen

Gentofte Kommune har indgået en ambitiøs aftale med de to idrætsforbund DIF og DGI. Målet er, at 79 procent af de voksne Gentofte-borgere skal dyrke idræt i 2025

Af
Af Kathrine Albrechtsen

Gentofte Kommune er blandt de 15 kommuner i Danmark, som er blevet udvalgt af de to idrætsforbund DIF og DGI til at være visionskommune for 'Bevæg dig for livet'.
Sammen har de indgået en aftale om, at i 2025 skal 79 procent af de voksne borgere og 90 procent af de 10-15-årige dyrke idræt. På landsplan er DIF og DGIs vision sat lidt lavere. Her er målet, at 75 procent af alle danskere skal være fysisk aktive i 2025 - 50 procent i en idrætsforening.
“Borgerne i Gentofte er meget fysisk aktive i fritiden bl.a. i de mange foreninger. Nu sætter vi barren endnu højere med dette samarbejde for at få endnu flere med. Vi vil arbejde for at faciltiere nye muligheder for alle aldersgrupper på tværs i kommunen for at nå de meget ambitiøse mål i aftalen,” siger borgmester Hans Toft (K) i en pressemeddelelse. Aftalen blev underskrevet i forbindelse med fejringen af Gentofte Sportsparks 75 års jubilæum.
Og Per Nedergaard Rasmussen, der er projektleder for 'Bevæg dig for livet', ser frem til samarbejdet.
“Partnerskabet med Gentofte er spændende, fordi det er en kommune, der har ekstremt gode forudsætninger med en høj idrætsdeltagelse og ressourcestærke borgere. Ved at sætte det i spil og arbejde tæt sammen på tværs af kommunens forvaltning, kan vi aktivere nogle af de udsatte målgrupper, som vi ved er underrepræsenteret i alle idrætsstatistikker,” siger han.


Bevæg dig

Partnerskabet mellem DGI og DIF er det største i dansk idræts nogensinde
Det er støttet af NordeaFonden og TrygFonden
Visionen er, at Danmark skal være den mest idrætsaktive nation i verden
I 2025 skal 75 procent af danskerne være fysisk aktive og 50 procent i en idrætsforening
Gentofte Kommune er den anden kommune i Danmark, som underskriver en aftale, der løber over mindst 5 år

Publiceret 05 October 2017 10:30

SENESTE TV