Ungdomsboliger i sportsparken taget af bordet

Det politiske flertal har besluttet at droppe alle planer om at opføre ungdomsboliger i Gentofte Sportspark. I stedet er Niels Steensens Vej i kikkerten

Af
Af Kathrine Albrechtsen

Mange utilfredse borgere var torsdag aften mødt op på Gentofte Rådhus for at udtrykke deres bekymring og frustration over bystyrets planer om at opføre 75 ungdomsboliger i Gentofte Sportspark.
Borgmester Hans Toft kunne dog tyve minutter inde i mødet afsløre, at planerne var droppet på grund af de mange kritiske høringssvar. Men han understregede samtidig, at behovet for ungdomsboliger i Gentofte er akut med en venteliste, som lige nu tæller 863 aktivt søgende.
“Vi trækker lokalplan 386 tilbage for Gentofte Sportspark. Vi har nu lyttet til borgerne og prøvet at finde andre løsninger. For handles skal der,” sagde borgmester Hans Toft (K).
Og her kom Niels Steensens Vej i spil som nyt forslag, hvor der, hvis alt går efter planen, skal bygges 25 boliger.
“Vi ser positivt på, at det bliver udviklet til et boligområde. Set i lyset af færre flygtninge, som er gået fra 126 til 69, er der mindre pres på ungdomsboligerne, men til gengæld er ventelisten med unge tredoblet. I dag står der 863 aktivt søgende på ventelisten,” fortalte Hans Toft.

Spidsbelastning på Ørnegårdsvej

Mens planerne for sportsparken altså blev droppet fuldstændigt, står planerne for nyt byggeri ved Ørnegårdsvej, også kendt som Sløjfen, stadig ved magt.
Byggeprojektet, der indbefatter 100 boliger i fem etager, blev gennemgået af chef for Plan og Byg, Michael Holst.
Fra salen var der bekymring over den trafikale spidsbelastning, der allerede er i dag på Ørnegårdsvej om morgenen og om eftermiddagen.
“Det er et meget trafikalt belastet området, hvor du ikke kan komme ud på Lyngbyvej,” påpegede en beboer fra Ørnegårdsvej.
Hans Toft forsvarede, at der generelt er mange steder i kommunen med trafikale spidsbelastninger, fordi der er flere biler end nogensinde. Men lovede at kigge på, om trafikknuden kunne løses.
Men trafikken var ikke den eneste bekymring for området.
“Jeg bor på Ørnegårdvej, og jeg er bekymret over, at flere mennesker kommer over på øen. Det er en lille vej. Jeg synes ikke, at I kan være bekendte at placere flere,” sagde en kvinde i salen.
Mens en anden tilhører udtrykte sin bekymring mere præcist:
“Betyder det, at der kommer flere indvandrere i vores kvarter?”.
Her lovede borgmesteren en afbalanceret beboersammensætning, hvor 50 af boligerne er til unge og 50 til familier.
Det er ikke til flygtninge, understregede borgmesteren flere gange i løbet af aftenen.
“Vi skal gøre, hvad vi kan. Ingen er interesseret i en høj koncentration i et område. Heller ikke flygtningene selv,” sagde Hans Toft og sendte en hilsen til Inger Støjberg (V).
“Det er ikke os, der har bestemt flygtningekvoten. Integrationen sker bedst under optimale boligforhold. Og det er ikke optimalt at boligplacere flygtninge midlertidigt. Men beskeden fra ministeren (Inger Støjberg, red.) er, at det er okay at gøre det på ubestemt tid. Det er ikke en ordentlig måde at gøre det på, men det er ministerens beslutning. Vi gør, hvad vi kan. Både med boligplacering og integration. Men vi skal ikke begå de samme fejl, som andre kommuner, og derfor sørger vi for at fordele dem,” sagde Hans Toft.
Men salen var stadig bekymret over planerne for det kommende almennyttige boligbyggeri.
“Tak, fordi der blev lyttet i forhold til sportsparken, men generelt i forhold til fordelingen af de her boliger i kommunen, synes jeg, at de bør fordeles bedre,” sagde en mandlig tilhører.
Borgmesteren påpegede igen og igen, at boligerne var til unge.
“De som siger, at vores unge er en belastning, de melder samtidig hus forbi, og det er ikke en politik, som jeg repræsenterer,” sagde borgmesteren.

Tung byrde

En anden forælder var bekymret over mængden af socialt belastede familier i området, hvilket påvirker nogle klasser på Tjørnegårdsskolen.
“I nogle klasser er der allerede et meget tungt løft,” sagde en bekymret mor.
Borgmesteren lovede, at der ville være fokus på det. Både i forhold til etniske danske børn og flygtninge.
Men det svar var ikke godt nok for en borger i salen.
“Vil Hans Toft og de Konservative lave en konkret integrationsplan, der både omhandler fordeling, spredning og integration, så vi forhindrer en skævvridning?,” spurgte han.
Hans Toft mente dog, at politikerne allerede havde opgaveudvalg med fokus på netop det:
“Jeg kan give talrige eksempler på, at kommunen allerede tænker strategisk,” lød det fra borgmesteren.

Publiceret 11 October 2017 11:30

SENESTE TV