Det Gode Liv:

Konflikten som arena

Konflikter er opslidende og nedbrydende og vi har som oftest svært ved at løse vores egne konflikter, hvorimod det går meget bedre med at løse andre menneskers konflikter, skriver denne uges Det Gode Liv-klummeskribent

Af
Af Katrine Abrahamovitz

Certified Daring Way™ Facilitator

Terapihuset

Den anerkendte amerikanske socialforsker Brené Brown omtaler 'arenaen' som en betegnelse for et væsentligt livsområde, hvor vi er kaldet til at møde op.

Arenaen kan være små dagligdagssituationer, hvor vi udfordres til at møde op som den, vi virkelig er.

Vi kan for eksempel overføre tankegangen om en arena på den situation, som vi står i ved en skilsmisse.

De fleste mennesker undgår konflikt. Konflikter er opslidende og nedbrydende, og vi har som oftest svært ved at løse vores egne konflikter, hvorimod det går meget bedre med at løse andre menneskers konflikter.

Anerkend konflikten

Det kinesiske tegn for 'krise' rummer tillige tegnet for 'fare' og 'mulighed', men vi viger tilbage for denne åbning, da en mulighed og et udviklingspotentiale altid fordrer, at vi indtager arenaen.

I arenaen kan vi kun medbringe vores værdier og bare denne livsafklaring kan være en stor udfordring.

Det vigtigste, du kan gøre i en konflikt, er netop at identificere den og anerkende, at du befinder dig i en konflikt. Vi må se konflikten i øjnene, og det er som oftest den første udfordring, som konflikten bringer os.

Dernæst er der rigtig mange følelser forbundet med at gennemgå den konflikt, en skilsmisse er. Skilsmissen er for de fleste et livsnederlag og behæftet med følelsen af skam. Dertil kommer, at en skilsmisse som oftest ikke er en konflikt, vi selv kan vælge at træde ud af, men vi kan vælge mere eller mindre bevidst, hvordan vi vil optræde i konflikten.

Denne uges Det Gode Liv-klummeskribent er Katrine Abrahamovitz.

Denne uges Det Gode Liv-klummeskribent er Katrine Abrahamovitz.

Når livet kalder på empati

I farefulde livsovergange har vi brug for kompetent hjælp og rigtig selvstøtte. Midt i vores livs største krise, så kalder livet tillige på, at vi udviser empati og selvmedfølelse over for os selv, men hvordan er det lige, at vi gør det? Hvordan udviser vi selvkærlighed, når vi står i en konflikt?
Vi definerer forholdsvis nemt kærligheden til den anden, men i skilsmissen er det netop kærligheden til den anden, der er udfordret. I skilsmissen mister vi typisk vores bedste ven, der nu faktisk står og bliver vores værste modstander, hvis skilsmissen er meget konfliktfyldt med bl.a. retssager om børn involveret.

Husk fortid og fremtid

Du kan ikke træde ud af skilsmissekonflikten, men du kan vælge, hvordan du vil optræde bevidst og hvilke intentioner, du vil lægge ind i 'kampen'.
Vi glemmer tit, at det menneske, vi kæmper imod i en retssag, tillige er den person, som vi tidligere elskede og faktisk skabte børn med. Uanset udfaldet af en retssag, så skal vi leve med den anden part og eventuelt 'dele' væsentlige livsoplevelser efterfølgende i kraft af de børn, som vi begge er forældre til.

Hvad kan du selv gøre?
Du skal finde værdier at navigere ud fra, frem for følelser. Værdier kan være et stabilt kompas, når livets følelseshav er stormfuldt.
Dan dig et rationelt helikopteroverblik, hvorfor ønsker jeg at indgå i denne konflikt? Har jeg et valg? og hvad ønsker jeg at opnå?
Spørg dig selv, hvordan ønsker jeg at optræde som forældre og eventuelt skåne mine børn for fremtidige spor af en skilsmisse.
Overvej, hvilke alternativer konfliktens vej rummer, findes der eventuelt alternative konfliktløsningsformer, eller måske alternative veje til bedre kommunikation og vilkår for det fremtidige samarbejde.
Det selvkærlige kan således bestå i en ærlig rekognoscering af, hvad er min position, mine ressourcer og hvad er mine udfordringer og hvor ligger mit aktuelle behov for hjælp.

Publiceret 11 October 2017 21:00

SENESTE TV