DEBAT:

Gentoftes internationale potentiale

Henrik Thormod Andersen (V), Ejgårdsparken 3, Charlottenlund

I min personlige vision og målsætning om, at Gentofte skal være fuldt tosproget (dansk og engelsk) har jeg særlig haft Gentoftes borgere i tankerne.
Borgerne er Gentofte Kommunes mest værdifulde ressource, og det er derfor vigtigt, at vi drager nytte af deres fulde potentiale:
- Gentoftes borgere af dansk oprindelse er ressourcestærke borgere, som ikke frygter omverdenen, men snarere har den som sin naturlige arbejdsplads. Det ses tydeligt ved de seneste EU-folkeafstemninger, hvor Gentofte ligger i top, når det gælder andelen af ja-sigere til EU.
- Gentoftes mange udenlandske borgere favner bredt socialt - lige fra den filippinske au pair-pige til den amerikanske ambassadør. Det kan man selvfølgelig trække på smilebåndet over, men det sikrer, at en fuld internationalisering ikke bliver et elitært projekt, men til gavn for alle kommunens borgere.
- Gentofte har over 10.700 borgere (14 procent) med udenlandsk oprindelse. Det er min faste overbevisning, at vores udenlandske borgere med stor fordel vil kunne inddrages endnu mere i skole- og institutionsarbejde, foreninger og frivilligindsatser og dermed bringe ny værdi ind i vores kommune.
Det vil lettere kunne ske, hvis vi - foruden dansk - også kan møde hinanden gennem det engelske sprog.
Jeg kan sagtens forestille mig en skolebestyrelse, der afholder deres møder på engelsk, fordi der er en finsk forælder i bestyrelsen - og dermed aktivt bringer udenlandske erfaringer ind i skolearbejdet (Finland ligger højt placeret på PISA-listen).
Der er derfor en unik mulighed for at skabe internationalisering i Gentofte med stor succes - det menneskelige potentiale er i den grad til stede.
Herudover mener jeg - som liberal og familiefar - at de bedste forudsætninger, man kan give sine børn i en foranderlig verden, er en opvækst i et internationalt miljø.
Vi har muligheden i Gentofte - lad os gribe den og udnytte vores internationale potentiale.

Publiceret 26 October 2017 21:30

Villabyerne nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Villabyerne
SENESTE TV