DEBAT:

Floskler i kø

Af
Af Pia Kjærsgaard

MF

Dansk Folkeparti

Venstres kandidat til kommunalbestyrelsen i Gentofte, Henrik Thormod Andersen, fortsætter i Villabyerne (24.10) sin kamp for ligestilling mellem engelsk og dansk i Gentofte Kommune med et argument om, at Gentofte har over 10.700 borgere med udenlandsk baggrund – og minsandten også med den begrundelse, at et flertal af kommunens borgere stemte ja til at afskaffe det danske retsforbehold i EU.
Kommunen består af ”ressourcestærke borgere, som ikke frygter omverdenen”, mener han. Efterhånden begynder det hele mest af alt at minde om en slags besværgelser, som kunne have Det Radikale Venstre som afsender.
Hvad er problemet? Hvilke problemer støder de udenlandske borgere på i deres hverdag? Er det sådan, at de ikke kan gøre sig forståelige på engelsk i borgerservice eller i butikkerne rundt omkring?
Udenlandske borgere må da – hvis de opholder sig i landet i en længere periode – formodes at have lyst til at lære dansk, ligesom dansk naturligvis også er det sprog, som skal tales på møder i skolebestyrelser og lignende.
Selv om de fleste af os har en forståelse af, og evne til at tale, engelsk, er dansk nu en gang vores modersmål og derfor det sprog, som vi kan udtrykke flest nuancer på. Det kan man ikke på skoleengelsk.
Globaliseringen er allerede en realitet i den forstand, at masser af budskaber allerede leveres på engelsk – og det er allerede alt for meget efter min mening.
Efterhånden er 'engelske' orddelinger så udbredte blandt unge, at det snart er helt legitimt at skrive 'borger service' i stedet for borgerservice.
Det naturlige udgangspunkt for indlæring af andre sprog er en perfekt beherskelse af modersmålet. Endelig findes der også andre væsentlige fremmedsprog end engelsk. Det turde være værd at nævne tysk – Tyskland er stadig vores største eksportmarked – eller sprog som fransk og spansk.

Publiceret 03 November 2017 10:00

Villabyerne nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Villabyerne
SENESTE TV