Det Konservative Folkeparti sidder for tungt på magten, mener Poul V. Jensen fra Nye Borgerlige. Foto: Signe Haahr Pedersen

Det Konservative Folkeparti sidder for tungt på magten, mener Poul V. Jensen fra Nye Borgerlige. Foto: Signe Haahr Pedersen

Spidskandidatinterview:

“Vi vil sælge vores støtte så dyrt som muligt”

Der skal være færre medarbejdere på rådhuset og flere lærere og pædagoger i klasseværelserne og på stuerne, mener Nye Borgerliges spidskandidat til kommunalvalget i Gentofte

Af
Signe Haahr Pedersen

Sidst Poul V. Jensen søgte øjenkontakt fra lygtepælene i Gentofte, var plakaternes baggrund orange og logoet en svale. Nu er farven grøn-blå, og fuglen forvandlet til en svane.
For godt et år siden skiftede han politiske fjer fra Liberal Alliance til Nye Borgerlige. En ændring, han dog ikke mener, gør den store forskel for hans mærkesager, når han går efter at generobre sin plads i kommunalbestyrelsen ved valget den 21. november.
“I forhold til den økonomiske politik appellerer jeg til den samme vælgergruppe som før. Det er værdipolitikken, der er anderledes. Den del er dog mere landspolitisk orienteret end kommunal. Så lokalpolitisk mener jeg ikke, jeg har ændret mig. Men der er ting, jeg ikke kunne sige før, som jeg kan sige nu,” siger Poul V. Jensen.
De ting tæller hans holdninger på flygtninge- og udlændingeområdet. Men de dukker ikke op på listen over hovedpunkterne, han ønsker at sætte fokus på i valgkampen. Første stop hedder i stedet Gentofte Rådhus, og emnet er magt.
“Det er et problem, at konservative har haft magten i så mange år, og at Hans Toft har siddet som borgmester i så mange år. Det har gjort, at der efter min mening er sket en sammensmeltning med forvaltningen.
Jeg oplever ikke forvaltningen som neutral, men nærmest som en del af Konservative.”
Poul V. Jensen kritiserer blandt andet den nye politiske struktur, som Gentofte har indført, hvor borgere er med til at udvikle politik i såkaldte opgaveudvalg.
Der er ikke noget galt med borgerinddragelse, siger han, men den nye form har kortet antallet af fagudvalgsmøder ned, så udvalgsmedlemmerne ikke længere mødes hver måned, men en gang i kvartalet.
“Det betyder, at vi mister overblik og fokus, fordi et kvartalsvist to timers møde hovedsageligt går med det, der er sket, fremfor det, der skal ske,” siger han og fortsætter:
“Jeg oplever gang på gang, at der kommer ting på kommunalbestyrelsesmødernes dagsordener, som ikke er blevet drøftet i fagudvalgene. Tingene lander på dagsordenen fra den blå himmel. Vi kan ikke diskutere sagerne i fagudvalgene, vi kan ikke spørge forvaltningen, og hvis vi spørger borgmesteren, får vi et svar efter mødet, hvor alle punkter er blevet vedtaget. Pressemeddelelser om beslutninger sendes ud, inden kommunalbestyrelsesmødet er blevet afholdt, og det fortæller lidt om, hvor vi er demokratisk, fordi det hele er aftalt på forhånd.”
Men handler det her ikke bare om, at der er et bredt flertal i kommunalbestyrelsen, som får ting igennem, og så er I nogle partier, der føler jer udenfor?
“Det er ikke et spørgsmål om, at der er nogle partier, der føler sig udenfor. Sådan vil det altid være. Men der er forskel på at føle sig udenfor og at blive holdt helt ude af den politiske debat - at være ekskluderet fra muligheden.”
Hvad mener du, der bør laves om?
“Løsningen er, at magten bliver reduceret, så de enkelte partier har mulighed for at være sig selv. Der bliver jo gjort meget ud af, at det er 17 ud af 19 politikere, der samarbejder. Men det betyder også, at hvis du er med, så skal du være enig i alt, og så udebliver den politiske debat.”

Selvstyre til skolerne

Rådhuset spiller også en rolle, når det gælder næste stop på mærkesagsrundturen, der går til Tjørnegårdsskolen i Vangede.
“På børneområdet skal der ske en udflytning, sådan at medarbejderne i forvaltningen reduceres og konverteres til pædagoger og lærere ude på daginstitutioner og skoler. Det er nødvendigt på grund af normeringerne,” siger Poul V. Jensen.
Skal der fyres folk i forvaltningen?
“Det kan høres som om, jeg vil have en masse stillinger nedlagt. Sådan er det ikke. Men jeg mener, vi kan sætte et startmål, at 10 procent af stillingerne skal væk over tre år. Det kan fint gennemføres uden at borgerne kommer til at mærke det overhovedet.”
Den strategi hører sammen med en større plan om decentralisering, forklarer Poul V. Jensen. Hans drøm er, at alle kommunens skoler og daginstitutioner bliver selvejende.
Men er det overhovedet noget, kommunen kan beslutte?
“Nej, jeg kan som lokalpolitiker ikke gøre skoler og daginstitutioner selvejende, men jeg kan have som mål at området tilrettelægges, som var de selvejende, ved at reducere resurserne på rådhuset og flytte dem ud lokalt og give dem mere frihed. Forvaltningen skal ikke blande sig i den daglige økonomi. Den skal ikke blande sig i den pædagogiske linje, tilrettelæggelsen af undervisningen eller prioriteringen af resurser. I øjeblikket er der for meget ensretning.”
Giver det ikke god mening, at man fra kommunens side sætter nogle fælles standarder for skoler og institutioner for at sikre kvalitet?
“Så kan man spørge sig selv, om man får en grå leverpostejsmad eller et stykke luksussmørrebrød? Djøf'erne, der sidder i forvaltningen, mener jeg ikke, skal definere kvaliteten på børneområdet. Det er personalet ude på stederne, der ved, hvad børnene har behov for.”

Poul V. Jensen mener, kommunen bør undersøge, om der kan indrettes ungdomsboliger i denne tomme bygning ved Charlottenlund Station.

Poul V. Jensen mener, kommunen bør undersøge, om der kan indrettes ungdomsboliger i denne tomme bygning ved Charlottenlund Station.

Efterlyser boligvisioner

Når børn vokser op, får de nye behov. For eksempel når de flytter hjemmefra og skal finde et sted at bo.
I Gentofte Kommune har ungdomsboliger og manglen på samme længe været et varmt diskussionsemne.
“Jeg synes, at det forløb, vi har set i valgperioden omkring ungdomsboliger, har været rodet, når det gælder de fakta, debatten har taget udgangspunkt i. Vi får for eksempel hele tiden nye tal på, hvor mange, der står på venteliste. Derfor mener jeg, det er vigtigt at få lavet en vision for området. Vi skal få defineret, hvad behovet reelt er for at kunne finde ud af, hvilken retning vi skal.”
Alle er dog enige om, at der mangler ungdomsboliger, og lige nu er der konkrete planer om at etablere nogle på blandt andet Niels Steensens Vej og Ved Ungdomsboligerne. Bakker du op om de planer?
“Jeg er i tvivl, for jeg vil gerne have fakta på plads først for at finde ud af, hvad der reelt er behov for. Og så ser jeg gerne, at vi får andre muligheder i spil. For eksempel mener jeg, det giver mening at kigge på den tomme høje bygning, der ligger ved jernbanebroen ved Charlottenlund Station.”
Boliger til flygtninge er en anden tilbagevendende problematik. Hvor står du i den sag?
“Det har vist sig, at behovet ikke er blevet så stort, som først antaget, fordi vi ikke har modtaget så mange, som vi troede, vi ville. Og hvis der opstår et behov, er jeg tilhænger af, at vi benytter os af fleksible boliger som containerboliger. De kunne for eksempel ligge på parkeringspladserne overfor rådhuset,” siger Poul V. Jensen, der ikke vil komme med et navn på, hvem han gerne ser indtage borgmesterkontoret efter valget.
“Men Nye Borgerlige er et borgerligt parti, så vi peger på en borgerlig borgmester. Vi kunne aldrig finde på at støtte en ikke-borgerlig borgmester. Vi vil sælge vores støtte så dyrt som muligt, så hvis vi skal pege på Hans Toft, kræver det, at vi for eksempel får en udvalgsformandspost ud af det og på den måde får indflydelse.”

Skolerne i Gentofte Kommune skal styre deres økonomi, som var de selvejende, argumenterer Nye Borgerlige for.

Skolerne i Gentofte Kommune skal styre deres økonomi, som var de selvejende, argumenterer Nye Borgerlige for.

Blå Bog: Poul V. Jensen

58 år.

Medlem af Kommunalbestyrelsen siden 2013, valgt for LA. Skiftede parti i 2016 til Nye Borgerlige.  

Bankuddannet, Administrator AD.

Selvstændig.

Landsformand for Børns Voksenvenner.

Bor i Tuborg Nord.

Interview med spidskandidater

Et kommunalvalg er en lokalavis' skæbne- og stjernestund.
Det er det tidspunkt, vi over for os selv, over for vores læsere og over for hele lokalsamfundet, inklusive det politiske system, skal bevise, at der er hold bag ordene, når vi taler om, at vi er det demokratiske bindeled mellem borgerne og politikerne.
Derfor vil Villabyerne dække kommunalvalget massivt. På alle vores platforme.
Her i din midtugeavis vil du blandt meget andet kunne læse store interview med alle de opstillede partiers spidskandidater. Vi har på forhånd bedt spidskandidaterne om at udvælge tre steder i kommunen, der symboliserer mærkesager for dem.
Vi har trukket lod om rækkefølgen af interviewene (se evt. video på villabyerne.dk).
 

Her er rækkefølgen:
Uge 37: Brigitta V. Rick, SF
Uge 38: Liberal Alliance
Uge 39: Rita Rahbek Russell, Dansk Folkeparti
Uge 40: Jeanne Toxværd, Enhedslisten
Uge 41: Søren Heisel, Socialdemokratiet
Uge 42: Alternativet
Uge 43: Louise Feilberg, Venstre
Uge 44: Kristine Kryger, Radikale Venstre
Uge 45: Poul V. Jensen, Nye Borgerlige
Uge 46: Hans Toft, Konservative

Publiceret 08 November 2017 12:00

SENESTE TV