DEBAT:

Et svar til Mads Berg

Af
Ole Lund Petersen (S)

Stolpehøj 104

2.sal tv.

Gentofte

KV17-kandidat

Mads Berg synes, det er morsomt at læse mine indlæg (Villabyerne 31. oktober, red.). Det er jeg virkelig glad for. Socialdemokratiet er et meget bredt parti, og vi har mange drøftelser om, hvilken vej samfundet skal udvikle sig.
Mads Berg mener, at jeg gør mig klog på lovgivningen og ikke har sat mig ind i kommunalfuldmagten, for det har Enhedslisten da så sandelig, deres budgetforslag lever fuldt og helt op til kommunalfuldmagten.
Tja. Fra tid til anden hiver man en kanin op af hatten, det kaldes sjovt nok kommunalfuldmagten. Den bruges både som argument for, at noget kan tillades, men også for, at noget må nægtes.
En kommune kan ikke - med hjemmel i kommunalfuldmagten - støtte enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder.
Kommunalfuldmagten giver ikke kommunen ret til at drive erhvervsvirksomhed, men den giver ret til at producere til eget brug, f.eks. vedligeholdelse af ejendomme, rengøring osv.
Hvor er det, Enhedslisten mener, at deres budgetforslag punkt 15 lever op til kommunalfuldmagten?
Kan man give en kommunal jobgaranti, hvor kontanthjælpsmodtagere ansættes i ordinære job i kommunen, indtil de har optjent 225 timer?
Hvor mange penge skal der bruges på forslaget over en 4-årig periode?
Hvor mange skal afskediges af de ordinære ansatte i Gentofte Kommune? Eller mener man, at kontanthjælpsmodtagere skal ansættes i op til 225 timer for derefter at afskediges?
Enhedslisten må jo vide det, for jeg har jo ikke sat mig ind i kommunalfuldmagten eller læst Enhedslistens budgetforslag.
Nå jo, I vil sætte grundskyldspromillen op til 17,7.
Hvad betyder det for de mennesker, I taler så varmt om, kontanthjælpsmodtagerne i lejeboligerne, eller de pensionister som har boet i deres huse i mange år?
Hvad Folketinget har besluttet, kan jeg selvfølgelig ikke stå til ansvar for, men som kandidat skal jeg jo efterleve den lovgivning, der er besluttet.

Publiceret 09 November 2017 20:00

SENESTE TV