DEBAT:

Få indflydelse på din hverdag

Af
John Andersen og Brigitta Rick

kandidater til KV17 for SF

Vil du gerne inddrages og have indflydelse?
Det kan være på antallet af pædagoger i din datters daginstitution, på den mad, der serveres på din fars plejehjem, på om der skal renoveres asfalt eller laves støjafskærmning ud til Lyngbymotorvejen, om der skal indgås aftaler mellem skoler, supermarkeder for at undgå madspild m.v.
I SF vil vi gerne inddrage borgerne meget mere i beslutningerne - på mange forskellige måder - ikke kun via et kryds på stemmesedlen hvert 4. år via opgaveudvalg, det kan være svært at få plads i, eller via råd og nævn.
Der er mange muligheder:
Vi kan invitere borgere til møde om budgettet. Det gøres i flere kommuner.
Vi kan lade borgere bestemme over en sum penge, så de er med til at prioritere på et bestemt område.
Vi kan indføre borgerdrevne forslag, hvor et antal borgere (f.eks. 1 pct. af borgerne ca. 76.000 i Gentofte = ca. 760) kan stille forslag om et emne, de synes, er vigtigt.
Der kan indgå partnerskaber med frivillige, handelsstanden, foreninger og ildsjæle, som kan være med til at bidrage til nye måder at gøre tingene på.
Borgere kan byde nye borgere velkomne i lokalområdet.
Medborgerhuse kan skabe rammer for godt naboskab og engagement i kommunen.
Fundamentet for en demokratisk kommune er en kommune, hvor alle føler sig hørt og har mulighed for at bidrage til det, der besluttes, også imellem valgene.
I Vangede har borgerne vist, at det kan lade sig gøre at finde sammen om mange forskellige aktiviteter.
De andre bydelscentre i Gentofte kan sikkert udvikle andre måder at finde fællesskab og værdier på.
I SF vil vi gerne sikre, at det kan komme til at ske, så alle har mulighed for at få en stemme, og kan være med til at skabe et Gentofte, som er et godt sted at leve for alle.

Publiceret 09 November 2017 16:00

Villabyerne nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Villabyerne
SENESTE TV