DEBAT:

Opgaveudvalg vedrørende parkering i kommunen er påkrævet

Af
Jens Martin Tarp (V)

Ellebækvej 33

Gentofte

KV17-kandidat

I Gentofte Kommune er der et højt og stigende antal bilejere. Antallet af biler steg fra 25.420 i 2007 til 27.232 i 2017.
I dagligdagen mærker vi stigningen i praksis. Flere biler kræver plads. I de bydele, hvor vi har handelsstrøg og boligområder sammen, er parkeringspladskapaciteten dagligt under pres. Det medfører, at vi ofte bliver generet af ulovlige og hensynsløse parkeringer.
En ny udvikling er, at der ikke er tilstrækkelig parkeringskapacitet ved større arbejdspladser i kommunen (f.eks. Gentofte Hospital). Her medfører udviklingen, at de nærliggende villaveje i stigende grad kommer til at fungere som p-pladser for de ansatte.
Mange faktorer – bl.a. antal borgere - har betydning for udviklingen. Antallet af borgere i vores kommune stiger. Den 1/1-2007 var vi 68.672 borgere. Den 1/1-2017 var vi oppe på 75.805 borgere i kommunen. Denne udvikling giver flere biler og fortætning af vore boligområder.
Gentofte Kommunes trafikpolitik med tilhørende afsnit om parkering i kommunen trænger derfor til et eftersyn og en opstramning, som tager hensyn til udviklingstendenserne. De anvisninger, opgaveudvalget 'Trafik sikker i byen' gav på parkeringsområdet, rækker ikke.
I min egenskab af at være næstformand for Grundejerforeningen for Gentofte og Vangede sender jeg dette læserbrev. Der er behov for, at det politiske flertal i kommunen får formuleret og udmøntet konkrete politikker, der i praksis sikrer, at der er plads til det stigende antal biler både i beboelsesområder, handelsstrøg og i forbindelse med større arbejdspladser.
Det er derfor anbefalingen, at kommunalbestyrelsen nedsætter et opgaveudvalg, der skal formulere konkrete politikker for parkering i hele kommunen.
Udviklingen i Københavns og Frederiksberg kommuner viser med al ønskelig tydelighed, hvor vigtigt, det er, at kommunen får formuleret konkrete politikker, som kan sikre, at vi undgår det kaos, som er under udvikling i nabokommunerne.

Publiceret 10 November 2017 06:00

SENESTE TV