Vælgermøde gik fra plastikposefri til kyststi

Syv lokale kommunalvalgskandidater diskuterede grønne emner hos Danmarks Naturfredningsforening

Af
Signe Haahr Pedersen

Både de helt lysegrønne fremtidsplaner og et par gamle travere blev luftet, da den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening afholdt vælgermøde torsdag den 9. november på Gentofte Hovedbibliotek.
I panelet sad Frederik Dehlholm fra Enhedslisten, borgmester Hans Toft (K), Malene Hartvigsen (V), Kristine Kryger (R), Jens H. Wiene fra Alternativet, Brigitta V. Rick (SF) og Anne Hjorth (S). Foran dem på stolerækkerne sad cirka 70 tilhørere.
Første emne, som kandidaterne blev sat til at diskutere, tog udgangspunkt i Gentofte Kommunes nye strategi for bæredygtighed, som er blevet til i et af kommunens opgaveudvalg.
Spørgsmålet fra lokalforeningens formand, Hans Jürgen Stehr, lød på, hvordan politikerne vil føre strategiens punkter ud i livet. Især den del, der vedrører 'samskabelse'.
“Det skal jo ske med en fælles indsats. Vi har allesammen et ansvar. Det er ikke kun kommunen, men også os som borgere. Hvad kan vi gøre i vores eget hus? Hvordan kan vi nedbringe vores eget forbrug?” lagde Anne Hjorth (S) ud, hvorefter Brigitta V. Rick fra SF fik ordet:
“Kommunen skal gå ind og være bannerfører og lave en vejledningsmodel. Og så kunne vi i SF godt tænke os, at Gentofte går foran og bliver en plastikposefri kommune. Jeg ved, at Frederiksberg Kommune er lidt længere fremme, når det gælder om at sortere plastik. Så har vi også foreslået, at vi laver et kulturhus i Skovshoved, hvor der kunne etableres et vejledningsmødested for alle parter, der har lyst til at bidrage, her kan de komme og få gode råd.”
Malene Hartvigsen (V), Kristine Kryger (R) og Jens H. Wiene (Alternativet) talte alle om, at samskabelse er svært, mens borgmester Hans Toft (K) benyttede lejligheden til at rose kommunens arbejde med opgaveudvalgene.
“Næste fase bliver at få udmøntet opgaveudvalgets strategi i handleplaner, og hvad borgernes rolle bliver i de handleplaner, kan vi ikke sige noget om endnu. Så vil jeg sige til vores egen ros, at 40 kommuner har henvendt sig til os og spurgt, hvad det er vi gør,” sagde han.
Frederik Dehlhom (Enhedslisten) mente, at bæredygtighedsstrategien først og fremmest skal formidles til borgerne:
“En måde at komme videre på kunne være, at kommunen gav borgene nogle stofposer med budskaberne fra bæredygtighedsstrategien. Der er brug for oplysning. For der er for eksempel folk, der bor i etageboliger, der ikke ved, hvad der er af løsninger, når det handler om affaldssortering. Det er et spørgsmål om, at Gentofte stiller krav til de virksomheder, som kommunen samarbejder med, så de skal leve op til nogle grønne tiltag.”

Den mest forurenede grund

Næste spørgsmål på dagsordenen handlede om den grund, der ligger øst for Charlottenlund Station, hvorpå der er planer om at bygge ungdomsboliger og seniorboliger. Dansk Naturfredningsforening i Gentofte har startet en underskriftsindsamling mod byggeplanerne, da grunden engang var en del af Charlottenlund Skov og Forstbotanisk Have. Og holdningen fra naturfolket er, at den skal føres tilbage til det grønne.
“Det er et af de arealer, som har noget af det mest forurenede jord, der findes i kommunen, og det er ikke pænt at se på nu. Den bebyggelse vil ikke komme til at røre træerne. Vi har prøvet at købe det areal siden 1993. Det er ikke et attraktivt område, men nu har man fundet en bedre metode til at rense jorden på. Vi mangler ungdomsboliger og seniorboliger, og vi bygger på den del, der ikke er Forstbotanisk Have. Nogen ville måske også sige, at der er rigeligt med vild natur dernede,” sagde Hans Toft (K), der blev bakket op af Anne Hjorth (S).
Også Jens Wiene (Alternativet) og Kristine Kryger (R) tilkendegav, at de går ind for byggeriet.
“Vi må kunne bygge på en nænsom måde, og samtidig er det vigtigt, at I som forening holder os skarpe. Og det er rigtigt, at det har været skov engang. Men det kan man jo sige om næsten alt,” sagde Kristine Kryger.
Modsat erklærede Brigitta V. Rick sig enig med Naturfredningsforeningen.
“Jeg har skrevet under på, at jeg ikke synes, man skal bruge grunden til boliger. Det er helt rigtigt, at vi har en udfordring i forhold til boliger, men det er ærgerligt at miste vild natur,” sagde hun.
Det tredje store emne, som blev taget op på vælgermødet, var adgangen til Øresund.
“Vi har snakket om det i årevis. Hvis man nu viskede tavlen ren, og ikke taler om ekspropriation, kunne man så få en dialog med alle interesserede parter om, hvilke muligheder, der er,” spurgte Hans Jürgen Stehr med henvisning til Danmarks Naturfredningsforenings ønske om en kyststi.
Her understregede Anne Hjorth (S), at sagen længe har været en mærkesag for hendes parti:
“Men for et par år siden blev det undersøgt meget grundigt, og det kan man ikke. Det er noget med, at nogen har vundet hævd på de grunde. Jeg tror personligt, jeg er nået dertil, at det er urealistisk. Men det er en skøn idé - tænk hvis vi alle kunne gå langs stranden,” sagde hun.
Igen gik Brigitta V. Rick imod og slog fast, at hun mener, at kyststien skal laves, og at der bør afholdes en afstemning i kommunen om emnet. Også Frederik Dehlholm (Enhedslisten) mente, det bør være muligt at lave kyststien, mens Venstres Malene Hartvigsen (V) opfordrede til dialog og samtidig udtrykte bekymring for den private ejendomsret. Kristine Kryger (R) og Jens Wiene (Alternativet) var igen på linje og sagde ja tak til at samle alle parter og tage snakken. For Hans Toft (K) vil det dog ikke give nogen mening, gjorde han klart.
“Ulovligheder kan vi vist godt sætte til side. Undersøgelsen, vi fik lavet, viste, at grundejerne har nogle rettigheder, og dem, der ikke mener, de bør overholdes, bor måske i et andet land, end jeg gør. Hvis der skal eksproprieres, skal der penge op af lommen,” sagde han.
Til det indvendte Hans-Jürgen Stehr, at han gerne ville holde ekspropriation ude af debatten. Så satte Hans Toft (K) sig ned:
“Jeg har stor respekt for formanden, så hvis du tager ordet fra mig, så sætter jeg mig ned.”

Borgmester Hans Toft (K) var blandt aftenens paneldeltagere.

Borgmester Hans Toft (K) var blandt aftenens paneldeltagere.

Der stilles spørgsmål fra salen til politikerne.

Der stilles spørgsmål fra salen til politikerne.

Publiceret 14 November 2017 12:00

SENESTE TV