Nyt projekt:

Sundhedsplejersker hjælper med integrationen

Flygtningefamilier i Gentofte Kommune bliver bedre integreret, hvis de har kontakt til sundhedsplejen. Det viser et nyt projekt

Sundhedsplejersker spiller en vigtig rolle som brobyggere til det danske samfund for flygtninge.
Det viser et integrationsprojekt, hvor en række flygtningefamilier i Gentofte Kommune i løbet af de næste par år vil få ekstra hjælp af sundhedsplejersker til at blive integreret i Danmark.
Der er tale om flygtningefamilier fra blandt andet Syrien, Eritrea, kurdere fra flere lande og palæstinensere, som har børn under seks år, og som har fået permanent opholdstilladelse i Danmark.
De indgår i projektet 'Sundhedsplejersker styrker integration', som VIA University College er projektleder på, og som Nordea-fonden støtter med 21 millioner kroner. Allerede nu er der høstet positive erfaringer.

10.000 børn

Projektet ventes frem til 2020 at komme mindst 10.000 børn i 2.400 flygtningefamilier landet over til gavn.
I alt 720 sundhedsplejersker fra 52 kommuner kommer nemlig i løbet af den treårige projektperiode på kurser, hvor de får yderligere kulturforståelse, der klæder dem på til at arbejde hos flygtningefamilier og til at understøtte integration.
Gentofte og 15 andre kommuner deltager i projektet som pilotkommuner. Sundhedsplejerskerne i pilotkommunerne er blevet efteruddannet som de første i projektet og tilbyder som noget ekstra flygtningefamilierne såkaldte besøgspakker.
Besøgspakkerne indebærer, at sundhedsplejerskerne tilbyder flygtningefamilierne udvidede hjemmebesøg af op til to timers varighed og med forskellige temaer. Temaerne er eksempelvis opdragelse, kønsroller, tilknytning, sprogudvikling, sund kost, motorik samt dagtilbud og overgang til skole i Danmark.
Erfaringen er, at det gavner integrationen, når sundhedsplejersker i en periode agerer brobyggere til det danske samfund for flygtningefamilier. Indsatsen fremmer særligt sundhed og trivsel for børnene. I integrationsprojektet støtter sundhedsplejerskerne nybagte mødre og deres babyer til at få opbygget et netværk i lokalsamfundet, for eksempel i Netværkshuset i Gentofte. På den måde bliver der dannet venskaber, og det danske sprog bliver trænet.
Sundhedsplejerskerne fortsætter med at gøre flygtningefamilierne trygge, når børnene skal starte i dagtilbud. Helt konkret iværksætter og deltager de sammen med flygtningefamilierne til informationsmøde, rundvisning og indkøring i daginstitution. Endvidere bygges der bro til sundhedsvæsnet. Oplevelsen er, at flygtningefamilierne langt hurtigere bliver aktive samfundsborgere i Danmark, når de har fået intensiv støtte i starten.
Pilotkommunerne er Gentofte, Egedal, Halsnæs, Roskilde, Vejle, Jammerbugt, Thisted, Aalborg, Nyborg, Haderslev, Sønderborg, Slagelse, Vordingborg, Favrskov, Silkeborg og Skanderborg. Kapp

Publiceret 14 November 2017 11:00

Villabyerne nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Villabyerne
SENESTE TV