Spidskandidatinterview:

“Jeg synes, vi har en bred vifte af gode kulturhuse”

Borgmester Hans Toft taler om idræts-, skole- og ungdomspolitik i dette interview, hvor han også svarer på nogle borgeres kritik af, at der mangler et kulturhus i Gentofte

Af
Tekst og foto: Jesper Bjørn Larsen

Første sted, borgmester Hans Toft (K) ønsker at tage hen på den 'mærkesagstur', Villabyerne har inviteret ham på, er GVI (Gentofte-Vangede Idrætsforening).
“Det er en af kommunens store foreninger, som gør et fremragende arbejde, sportsligt og socialt – herunder i integrationsarbejdet,” lyder hans begrundelse.
Kan du uddybe, hvad det er, GVI gør så godt?
“Det er en særdeles aktiv fodboldklub med næsten 1.000 medlemmer i alle aldre. Med aktiviteter i bredden og eliten, en klub, som samarbejder med de lokale skoler, Bakkegårdsskolen og Busses Skole – også med tilknytning til Fodboldakademiet Fulton, der har sit grundlag i elever på Bakkegårdsskolen, som igennem deres interesse for fodbold har fundet en bedre vej til også at få en ungdomsuddannelse. Her er fællesskab, her er 'Mosekonerne', der dyrker fitness med en fodbold. Og her er en seniorklub, 'klub 100', med aktiviteter omkring billardbord og en nylig anlagt petanquebane. Og så har klubben en velfungerende café, der altid er fuld af liv, og hvor borgerne fra lokalområdet holder konfirmationer og fødselsdagsfester. Klubben kan i øvrigt nu se frem til en helt ny kunstgræsbane og modernisering af den eksisterende.”
Hvordan gør GVI sig gældende i integrationsarbejdet?
“Idrætten er en virkelig god indgangsvinkel til integration, og GVI har vist det gennem fodbolden. Ud over et altid 'velkommen her' til flygtninge påtager klubben sig også et socialt ansvar, bl.a. over for unge, der starter i Bakkegårdsskolens særlige velkomstklasser for tosprogede.”
Er det dit og det politiske flertals ønske, at foreningerne i Gentofte i højere grad påtager sig sociale opgaver?
“Gentofte har altid været en kommune med ressourcestærke borgere, og det har altid vist sig også i foreningslivet. Det skal naturligvis aldrig blive noget, der vil ligne en 'pligt'. Overensstemmende med hele grundlaget for kommunens foreningsliv vil det være det store frivillige arbejde, som slår igennem – og dette arbejde udmønter sig også igennem et socialt arbejde i bredeste forstand i foreningen.”
I har besluttet at etablere en innovationsenhed, der skal skabe velfærd for færre midler. Hvilken rolle ser du idrætsforeningerne i Gentofte spille i den sammenhæng?
“Kommunens nye innovationsenhed retter sig primært mod de kommunale aktiviteter og aktører. Men alle bør tænke innovation. Foreningerne gør det i deres eget regi. Men det gælder også i samarbejdet med idrætsforeningerne. Dette er f.eks. allerede sket ved etableringen af GFO SVØM – hvor hele skole-svømmeundervisningen er lagt over til Gentofte Svømmeklub med det mål – og den allerede viste effekt – at undervisningens kvalitet øges samtidig med, at svømmeklubbens aktiviteter understøttes.”

Toppen af potentialet

Næste stop på vores rundtur er Skovshoved Skole. “En af kommunens gode skoler, der ligger som et centrum for en mangfoldighed af aktiviteter,” begrunder borgmesteren sit valg.
Hvad er dine visioner for skoleområdet i Gentofte?
“At leve op til visionen 'Læring uden grænser', hvor eleverne hele tiden udfordres til toppen af deres potentiale; hvor det faglige niveau er højt, hvor børnene lærer mere, og hvor de lærer at lære resten af livet. Hvor børnene lærer at være en del af et fællesskab; og hvor de voksne giver rammerne og faciliteterne. Og med respekt for, at børn lærer på forskellig vis; og med fokus på det enkelte barn, som igennem dialog med voksne hele tiden ved og er bevidst om, 'hvor er jeg nu', 'hvor skal jeg hen' og 'hvordan kommer jeg det'.”
I en splinterny undersøgelse fra ugebrevet Mandag Morgen ligger Gentofte Kommune rigtig flot samlet set, men kun som nr. 45 ud af de 98 kommuner på børn- og skoleområdet. Hvad er din reaktion på det?
“Konkret ved vi fra netop offentliggjorte karakterer, at Gentofte Kommunes skoler under ét fagligt ligger næstøverst blandt samtlige Danmarks 98 kommuner. Og at vi er kommunen med den tredjehøjeste placering i trivselsmålingerne. Altså forældrene sender glade børn i skole og får glade børn hjem – og med fagligheden i top. Vi bliver så i en undersøgelse 'straffet' for, at vi har relativt høje klassekvotienter – uden at der i øvrigt er forskningsmæssigt belæg for, at klassekvotienten påvirker fagligheden negativt. Vi bliver også 'straffet' for, at vi 'kun' har det antal dagtilbudspladser og GFO-pladser, som vi har brug for. Men denne undersøgelses forudsætninger er tilsyneladende på visse områder, at hvis man udnytter sine ressourcer og faciliteter effektivt, så vurderes man lavere.”
Lyngby-Taarbæk Kommune valgte at trække sig fra 'Synlig læring', fordi de kaldte det sekterisk, hvad er årsagen til, at Gentofte Kommune holder fast i det læringsprincip? Hvilke effekter/resultater for kvaliteten af undervisningen har det haft, som du ser det?
“Det samlede skolevæsen bakker sammen med to samarbejdskommuner – Rudersdal og Gladsaxe – op om, at synlig læring øger undervisningens kvalitet og understøtter det enkelte barn og barnets udvikling.”
Bør skolernes råderum for at tilrettelægge undervisningen gøres større, jf. Bakkegårdsskolens forsøg med kortere skoledage / mere fleksibel undervisning?
“Skolerne har siden november 2015 haft mulighed for at forkorte skoledagen ved at konvertere den understøttende undervisning (f.eks. lektiecaféerne). Jeg synes, vi skal overveje yderligere tiltag i denne retning – også eventuelle ønsker om en kortere skoledag, som på en bedre måde kan forene skoledagens længde og børnenes mulighed for at nå til de mange fritidsaktiviteter, som næsten alle har efter skoletid.”

Borgmesteren, der her ses ved Skovshoved Skole, hæfter sig ved, at Gentoftes skoler ligger næstøverst i landet, når man ser på karaktergennemsnittet.

Borgmesteren, der her ses ved Skovshoved Skole, hæfter sig ved, at Gentoftes skoler ligger næstøverst i landet, når man ser på karaktergennemsnittet.

Et tempel for unge

Sidste stop på vores politiske rundtur er Musikbunkeren, den tidligere koldkrigsbunker i Bernstorffsparken, der nu fungerer som et øve-, hænge ud- og spillested for unge musikere.
Hvorfor valgte Gentofte Kommune at oprette Musikbunkeren?
“I flere år har kommunens unge efterspurgt øvesteder for musik – og samtidig lå koldkrigsbunkeren i Bernstorffsparken øde hen og var en oplagt mulighed for musikglade unge for at udfolde deres talent. Ved en uformel samtale med en tidligere forsvarschef, som nu sidder i et beredskabsforum, spurgte jeg til fremtidige planer for den ubenyttede koldkrigsbunker i Bernstorffsparken. Svaret var 'ingen umiddelbare planer', og jeg lagde straks billet ind på bunkeren med henblik på at bruge de 1.100 m2 under jorden til musikøvelokaler for unge musikere. En lejeaftale med Beredskabsstyrelsen kom hurtigt i stand, og dialogen med de unge musikere kunne begynde med henblik på bunkerens indretning og fremtidige drift.”
Hvad er du mest stolt af ved resultatet?
“At det lykkedes at skabe et så unikt spillested for de unge; opleve deres fantastiske engagement under Musikbunkerens etablering. Og nu efterfølgende se de unge drive huset med kun meget lidt support fra kommunen. Med hele projektet er der vist de unge en fantastisk stor tillid, som de unge i den grad har levet op til. Stedet er opbygget sammen med de unge og efter deres ønsker, og efterfølgende har de fået overdraget nøglerne, så de nu driver Musikbunkeren selv i en forening til glæde for alle spilleglade unge i Gentofte.”
Hvad er de vigtigste værdier / visioner for De Konservatives ungepolitik?
“Vi ønsker sammenhæng, fremdrift og synlighed om den samlede ungeindsats, både i skolen, på uddannelsen, på job og i fritiden. En sammenhængende indsats med det mål, at alle får en ungdomsuddannelse, og ingen skal lave ingenting. De unge skal have en reel indflydelse på både etableringen og den daglige drift af deres aktiviteter, som tilfældet har været i opgaveudvalget, da vi sammen med de unge lavede den nye ungepolitik 'En Ung Politik'. Og som det skete ved etableringen af de unges nye spillested i Musikbunkeren og det nye åbne kreative værksted for de unges kunst og kultur i 'Det Grå Pakhus' på Teglgårdsgrunden. Og som det skete ved etableringen af det nye skateranlæg og skaterhallen, Jägers. De unge skal være med ved tilblivelsen og sidenhen den daglige drift sammen med unge på tværs af kommunen, så de involveres i alt det, der vedrører dem.”
Mange borgere, ikke mindst i forbindelse med sagen om Charlottenlund Slot, har efterspurgt et kulturhus, hvor folk fra forskellige generationer og samfundslag kan mødes. Hvad er dit svar til de borgere, der synes, Gentofte mangler et kulturhus?
“Jeg synes, vi har en bred vifte af gode kulturhuse – et hovedbibliotek og fem filialbiblioteker med en mangfoldighed af arrangementer hver dag; vi har samarbejdsaftale med det store Bellevue Teatret; Kulturskolerne; vi har vore kirker, hvor der bl.a. afholdes mange koncerter, vi har en masse lokaler på skoler og i vore nye haller. Og jeg synes bestemt ikke, at andre kommuners erfaringer med etableringen af store kulturhuse giver mig lyst til tilsvarende kulturfyrtårne og den efterfølgende ofte meget besværlige gang i dagligdagen med at få økonomien til at nå sammen.”

Borgmester Hans Toft slog til, da han fra en forsvarschef hørte, at der ikke var nogen planer med den tidligere koldkrigsbunker i Bernstorffsparken. I dag er den et tempel for unge musikere som Tobias Skou Prødel.

Borgmester Hans Toft slog til, da han fra en forsvarschef hørte, at der ikke var nogen planer med den tidligere koldkrigsbunker i Bernstorffsparken. I dag er den et tempel for unge musikere som Tobias Skou Prødel.

Drives af samarbejde

Hans Toft har været borgmester i 24½ år og er dermed den længst siddende borgmester i Gentoftes historie. Vi spørger ham, hvad der driver ham i arbejdet.
“Løbende at se en masse flotte resultater af samarbejdet med et bredt flertal i kommunalbestyrelsen og hverdagens samarbejde med engagerede og dygtige medarbejdere i hele vores organisation.”
Hvor finder du inspiration?
“I hverdagen med medarbejderne og selvfølgelig rundt i kommunen i de talrige samtaler, jeg har med de mange børn, unge, voksne og ældre, som jeg hver dag møder overalt i kommunen.”
Hvad er det bedste ved arbejdet?
“At se og opleve resultater.”
Det værste?
“Bl.a. myterne om 'det rige' Gentofte og mistænkeliggørelse af objektive fakta blot fordi det drejer sig om Gentofte Kommune.”
Hvad er den største udfordring for Gentofte i de næste fire år?
“Alle kommuner har en stram økonomi i disse år. Men man kan blive aldeles frygtsom, når ministre og folketing varsler en ny reform af udligningsskatte, som vi i overflod betaler til andre kommuner – vi ruster os til endnu en kamp!”
Kritikken fra Nye Borgerlige og Enhedslisten har gået på, at de nye opgaveudvalg har udhulet den demokratiske proces, fordi antallet af fagudvalgsmøder er gået fra ét møde om måneden til ét møde i kvartalet – hvad er din kommentar til det?
“Jeg er uenig med dem begge. 17 medlemmer og fire partier står i spidsen for den nye politiske organisering, hvor foreløbig 23 opgaveudvalg med hver 10 borgere og fem politikere samskaber politik. Og hvor der har været enighed 'hele vejen rundt' i samtlige udvalg og i kommunalbestyrelsen, når opgaveudvalgenes indstilling blev endeligt vedtaget i de stående udvalg og i kommunalbestyrelsen.”


Blå bog

Født i Hvidbjerg.
70 år, uddannet cand.jur.
Bor i Hellerup, gift med Lisbeth.
Medlem af Folketinget for De Konservative fra 1971-75.
Medlem af kommunalbestyrelsen i Gentofte for De Konservative siden 1990, Gentoftes borgmester siden 1. april 1993.
Medlem af Regionsrådet siden 2005.
Stifter af Svenske Villa i Bernstorffsparken.

 

Borgmesteren og Villabyerne
Dette interview med borgmester Hans Toft er det sidste i Villabyernes række af interview med spidskandidaterne for alle de opstillede partier til KV17,
Modsat alle de øvrige interview, hvor vi har mødtes og talt med kandidaterne, så er dette interview foregået på mail. Med skriftlige spørgsmål og svar. Det skylder vi en forklaring på.
Vi henvendte os i slutningen af juli til borgmesteren med ønsket om et stort spidskandidatinterview. Han svarede os, at det ville han gerne. Men så skrev han:

“I min dagligdag udtaler jeg mig løbende til alle dagblade og øvrige medier – det sker bl.a. i et meget tillidsbærende forhold til Villabyernes koncernforbundne medier, Politiken og Ekstrabladet, men også alle trykte og elektroniske medier. Alle journalistiske henvendelser bliver besvaret – og vi taler her om daglige telefoniske interviews og live interviews med radio- og TV medier, ligesom længerevarende interviews til tema-artikler m.v.
Journalistiske henvendelser fra Villabyerne bliver på samme måde besvaret, men siden efteråret 2015 er journalistiske spørgsmål blevet besvaret skriftligt. Årsagen til dette er alene, at Kathrine Albrechtsen og du udfører jeres journalistiske arbejde på en måde, som jeg på ingen måde kan have tillid til – artikler, som fremstår insinuerende og meningsfordrejende, faktuelle fremstillinger som grænser til ren manipulation med faktum – og med dig i rollen med forsøg på undergravende journalistik, der indebar direkte injurierende adfærd fra din side.
Det er på denne baggrund, at mit kommende interview med Villabyerne kun kan gennemføres som interview, hvis interviewer ikke er Kathrine Albrechtsen eller dig.
Jeg interviewes gerne af Signe Haahr Pedersen, og hvis I ikke ønsker dette, så besvarer jeg gerne jeres journalistiske spørgsmål skriftligt med mulighed for opfølgende spørgsmål, som jeg naturligvis også vil besvare – og jeg stiller i denne forbindelse også gerne op til den fotografering, I ønsker.”

Villabyerne vil naturligvis ikke acceptere, at borgmesteren - eller nogle som helst andre for den sags skyld - blander sig i, hvem han vil lade sig interviewe af. Det er et indgreb i pressens frihed, hvilket Politikens Lokalavisers ansvarshavende chefredaktør Claus W. Krogh da også gjorde borgmesteren opmærksom på.
Derfor er vi endt med det skriftlige interview.

Hvis nogen skulle have glemt det, så var det i efteråret 2015, at Kathrine Albrechtsen og jeg skrev om de udlændingeregler, der betød, at Gentoftes store andel af au pair-piger holdt kommunens flygtningekvote nede.
Villabyernes redaktør, Jesper Bjørn Larsen

Publiceret 14 November 2017 10:15

SENESTE TV