DEBAT:

Den internationale agenda

Af
Henrik Thormod Andersen (V)

kandidat til KV17

Ejgårdsparken 3

Charlottenlund

Jeg har gået til valg med en klar international dagsorden for Gentofte.
I en tid, hvor tingene går rigtig godt i Gentofte, og borgerne er tilfredse med den kommunale service, har jeg afstået fra traditionel overbudspolitik.
Når det er gode tider, så mener jeg, at det er så meget vigtigere at kigge ud i fremtiden og visionært diskutere, hvad vil gøre Gentofte en endnu bedre kommune om 10-15 år, fremfor kortsigtede og trivielle løfter om flere folkeskolelærere, pædagoger og hjemmehjælpere.
Jeg har fremført, at et internationalt Gentofte kunne være vejen frem, og jeg er egentlig kun blevet udfordret på denne vision af Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til Pia Kjærsgaard for pænt og ordentligt modspil i valgkampen.
Jeg har efter bedste evne prøvet at argumentere for internationaliseringen, og skulle jeg få det privilegium at blive valgt, så vil følgende punkter være på min dagsorden fremadrettet:
1. 80 procent af kommunens hjemmeside skal være på engelsk.
2. Forældrebestyrelsesmøder i daginstitutioner og skoler skal kunne foregå på engelsk, hvis bestyrelsesmedlemmer ikke behersker dansk.
3. Al skiltning på rådhus, idrætshaller og biblioteker skal være tosproget: Dansk-engelsk.
4. Tuborg Havn skal være internationalt forsøgsområde med tosproget skiltning i bybilledet.
5. Opgaveudvalg skal oprettes i 2019 til at give klare anvisninger på, hvorledes daginstitutioner og folkeskoler bedst vil kunne leve op til et internationalt anlagt Gentofte.
Den opmærksomme læser vil vide, at dette er billige engangsinvesteringer, der rummer potentialet for en kæmpe effekt, som Gentofte Kommune i fremtiden vil kunne kapitalisere på.
Slutteligt vil jeg ønske alle en god valgdag, og jeg håber, at rigtig mange borgere vil møde op og gøre valgdagen til en demokratisk festdag.

Publiceret 20 November 2017 21:00

SENESTE TV