DEBAT:

Kæmp for gymnasieelevers rettigheder

Af
Anders Hartzen

Lille Fredensvej 2 B

Charlottenlund

KV17-kandidat for Radikale Venstre

Én politisk sag har på det seneste gået mig meget på - nemlig undervisningsminister Merete Riisagers (Liberal Alliance) ønske om at bekæmpe snyd ved de skriftlige eksaminer ved at lægge op til, at gymnasierne fremover skal kunne ransage de studerendes computere og deres aktivitet på Facebook og andre sociale medier inden eksaminerne.
Det er mildt sagt en unødvendigt eskalerende måde, som formoder at alle gymnasieelever er nogle 'snydere'. Hvad blev der af princippet om, at man er uskyldig, indtil andet er bevist?
Et er at se bort fra et af grundprincipperne i vores retsstat - noget andet er, at indgrebet har ingen gang på jorden, når man ser på Undervisningsministeriets egne data.
Ud af de omkring 228.000 skriftlige prøver i 2017 har gymnasierne indledt undersøgelser i 229 af dem på baggrund af mistanke om snyd.
Rundt regnet er der altså mistanke om snyd i 0,1 procent af de skriftlige prøver.
Ser man tilbage på de seneste seks år har antallet af undersøgelser af snyd ligget mellem 190 og 267 - ikke ligefrem udtryk for “at der er opstået en snydekultur” i gymnasierne, som undervisningsministeren udtalte til Dagbladet Information den 21. oktober.
Men allerværst træder indgrebet på de studerendes rettigheder. Den Europæiske Menneskeretskonvention, som er en del af dansk lov, er vores alle sammens universelle garant for, at der er nogle ting, en regering ikke må forbryde sig imod - heriblandt retten til privatlivets fred.
En ransagning af elevernes private computere og deres gøren og laden på de sociale medier er i min optik en grov overtrædelse af menneskerettighederne.
Den kommende nyvalgte kommunalbestyrelse må stå skulder ved skulder med gymnasieeleverne i Gentofte og erklære sin støtte samt juridisk bistå dem i kampen for deres rettigheder - om nødvendigt hele vejen igennem det danske retssystem og frem til den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

Publiceret 20 November 2017 16:45

SENESTE TV