DEBAT:

Kulturlivet skal have et Kulturelt Samråd

Af
Jens Martin Tarp

KV17-kandidat for V

Ellebæk vej 33

Gentofte

En lang række frivillige foreninger, grupper, organisationer giver borgerne i Gentofte Kommune adgang til et rigt kulturliv, der er bredt og varieret.
Vi har frivillige, der koordinerer, arrangerer, formidler og skaber rammer for kunst og kultur i teaterforeninger, kunstforeninger, musikforeninger, kulturhuse, museumsforeninger, historiske og litterære selskaber.
I alle foreningerne er både det frivillige og det professionelle område i spil, men det er de frivilliges initiativ og engagement, der igangsætter og driver aktiviteterne.
Det er værdifulde aktiviteter, som bør have en sikker og løbende forankring i samspillet mellem Gentofte Kommune og de respektive aktører på kulturområdet.
Derfor skal vi i lighed med en lang række andre kommuner i Danmark oprette et Kulturelt Samråd, som har til formål at virke som koordinerende og inspirerende bindeled mellem Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalget/Folkeoplysningsudvalget og aktørerne i kulturlivet.
På idrætsområdet kan vi se, at der er opnået flotte resultater gennem en tæt kontakt og dialog mellem kommunens organer og idrætslivet.
En arbejdsform, som også med fordel kan bringes i anvendelse på kulturområdet.

Publiceret 20 November 2017 21:15

SENESTE TV