DEBAT:

Politikernes sunde dømmekraft

Af
Vibeke Horsten

Snogegårdsvej 91

Gentofte

Louise Feilberg (V) blev i sidste uge foreholdt det problematiske i, at hun som direktør for brancheforeningen for Tobaksindustrien har beskæftiget sig med sundhedsrelaterede emner i kommunalbestyrelsen.
Hun forsvarede sig med, at det er positivt, at kommunalbestyrelsen er sammensat af medlemmer fra et bredt udsnit af befolkningen. Hvilket man kun kan være enig med hende i. Desuden at Gentofte Kom-munes juridiske chef har vurderet, at der ikke har været tilfælde af inhabilitet.
Andre med juridisk indsigt (Altinget 7.11) har dog vurderet, at der kunne være tale om inhabilitet. Men sagens kerne er i højere grad, at både hun og partiet Venstre har udvist manglende dømmekraft, når der både lokalt og i landsdækkende medier overhovedet kan rejses tvivl om Louise Feilbergs habilitet i kommunalbestyrelsen.
Og det er alvorligt, da det netop er en sund dømmekraft, vi som vælgere forventer at finde hos vore politikere.

Publiceret 20 November 2017 17:30

SENESTE TV