DEBAT:

Stem socialpolitisk

Af
Ove Lund

KV17-kandidat for Alternativet

I Gentofte Kommune var der pr. 30. juni 2017 4.121 'fuldtidspersoner' på overførselsindkomst. 4.121 fuldtidspersoner, der har haft oddsene imod sig og er havnet på samfundets laveste hylde.
Er det fordi, vi har glemt, hvad socialpolitik er? Har vi glemt, at socialpolitik handler om ligheder og forskelle, om ret og uret, om magt og afmagt; om, hvordan vores samfund skal udvikle sig; om at give alle muligheder for udfoldelse og indflydelse på eget liv og om at give alle plads i fællesskabet. Om at give alle muligheden for at leve et værdigt liv, et liv med krav og udfordringer, med sejre og nederlag, med glæde og stolthed.
4.121 mennesker er altså pt. sat udenfor fællesskabet i Gentofte Kommune. Hvis vi antager, at en fjerdedel af dem, altså ca. 1.000 mennesker - gennem revalidering - kan komme til at forsørge sig selv, vil det være en både menneskelig og økonomisk gevinst for vores kommune.
Da jeg skabte 'Dansk Råstof – mennesket Danmarks bedste råstof' lykkedes det ved hjælp af revalidering at få over 50 procent af dem, der var opgivet af alle, i ordinær, lønnet beskæftigelse i almindelige virksomheder.
Recepten var enkel, bl.a.:
- Der skal stilles almindelige krav til revalidenden.
- Arbejdspladsen skal være normal (dvs. ikke beskyttet arbejdsplads eller lignende).
- Virksomheden skal være indstillet på at tilbyde et menneske med manglende faglige forudsætninger et kvalificerende arbejde.
- Der skal være et arbejdsindhold, der opleves som meningsfyldt og attraktivt af revalidenden.
- Der skal ydes regulær overenskomstmæssig løn for arbejdet.
- Revalidenden skal kunne vælge et job mellem flere muligheder.
Redskabet – revalidering – er der. Hvorfor bruger Gentofte det ikke mere?
Hvorfor skal mennesker hver dag genkende sig i armodens spejl, når de har mulighed for at komme til at se sig selv som stolte, ranke og glade mennesker? Hvis vi giver dem lov!

Publiceret 20 November 2017 23:15

SENESTE TV