DEBAT:

Der er stor utilfredshed med parkering i Gentofte – et opgaveudvalg må nedsættes

Af
Af Brigitta V. Rick

KV17-kandidat for SF

Der skal gøres noget ved P-problemerne i Gentofte, og et opgaveudvalg er en rigtig god idé, så alle parter med faglig viden og/eller erfaringer som beboer i kommunen: bilister, forældre til skolebørn, Dansk Cyklistforbund i Gentofte, grundejerforeningerne, handlende, arkitekter med viden om byudvikling og p-problemer m.v. kan finde en fælles god løsning.
Skal vi have P-vagtordning igen, skal vi indføre krav i lokalplanerne om at etablere P-pladser på egen matrikel, skal vi bruge midler til de meget dyre løsninger med flere p-pladser under jorden m.v. Der er mange spørgsmål og mange svar.
Vi bliver flere borgere i Gentofte, og det ikke sikkert, at vi skal honorere kravet om flere p-pladser. Det kan være, at opgaveudvalget finder ud af, at vi skal indføre delebils-ordninger, indføre en lokalbus, som kan sikre borgere let adgang i hele kommunen, finde alternativer til bil nr. 2 og 3.
SF var det eneste parti, der stemte imod afskaffelsen af p-vagtordningen i 2011. Det ærgerlige var, at ordningen blev afskaffet af flertallet, netop som den var begyndt at virke efter hensigten.
Bilisterne var begyndt at parkere efter reglerne. Det fik vi dokumentation for i Teknik og Miljøudvalget, og trafiksikkerheden for de bløde trafikanter var væsentligt forbedret.
I SF mener vi, at der skal være plads til alle trafikanter, men der skal tages særligt hensyn til de svage trafikanter – gående og cyklister. Forældre skal trygt kunne sende deres børn af sted på cykel, og vi skal alle kunne overskue trafikken.
Alle kunder kan ikke erstatte de små bilture med cykel eller gåben, så vi må lytte til de handlende og deres behov, for vi er interesserede i spændende og blomstrende byliv.
Der er mange gode løsninger – lad os få løst dette problem en gang for alle.

Publiceret 21 November 2017 01:15

SENESTE TV