DEBAT:

Kære politikere, se på, hvad der er godt for byen

Af
Thomas Sciavitsky Bentsen

direktør og medejer af humade.com

talsperson for iværksætterne på Charlottenlund Slot

Det kan da ikke være rigtigt, at Gentoftes kommunalpolitikere ikke vil støtte op om et lokalt, fantastisk samspil mellem kultur og erhverv?
På Charlottenlund Slot er der på meget kort tid skabt et helt unikt miljø for erhverv, iværksætteri og kultur i en bæredygtig symbiose på slottet. Det er den slags flere kommuner dårligt tør drømme om - fra Gentofte Rådhus modarbejdes initiativet aktivt.
Charlottenlund Slot har siden overtagelsen i sommer været under et omfattende renoveringsarbejde med stor veneration for stedet, så slottet nu kan åbne dørene for både kulturarrangementer og virksomheder. Erhvervsvirksomhederne er allerede flyttet ind, og netop nu er det tid for kulturen.
I et nyt samarbejde med Bellevue Teatret sprudler de kunstneriske ideer. Slottet åbnes fra 2018 op for koncerter, rundvisninger, skuespil i parken og meget mere.
På erhvervssiden har en række erhvervs- og iværksættervirksomheder under parolen 'IT på Slottet' nu skaffet godt 100 nye arbejdspladser til Gentofte Kommune.
Ud over at virksomhederne på slottet lægger betydelige millionbeløb hos butikker, håndværkere og servicefolk i Gentofte, så skaffer de fornyet vitalitet i et område, der er kendt som soveby og præget af udpendleri.
Charlottenlund Slot viser, hvordan kultur og erhverv kan gå hånd i hånd. Det er da en god borgerlig tankegang. Ved slottets åbning var bare en enkelt lokalpolitiker til stede. Det er flovt. Det var jo ALDRIG sket i Herning!
Til gengæld har Gentofte Kommune lavet en stævning af Slots- og Kulturstyrelsen for 'ulovlig anvendelse'. Det bringer yderligere usikkerhed om slottets fremtid og investering heri.
Derfor, kære kommunalbestyrelse. Se åbent på, hvad der er godt for kommunen, og lad virksomhederne og kulturlivet investere i slottet i fred.

Publiceret 21 November 2017 13:00

SENESTE TV