DEBAT:

Miljø og klima fylder for lidt i valgkampen

Af
Jesper Kampmann (S)

KV17-kandidat

Gentofte Kommune skal gå forrest i kampen blandt kommunerne i Danmark for at få reduceret udslippet af 'drivhusgasser'.
Kommunen kan i alle de bygninger, som ejes af kommunen, forbedre bygningernes energistandarder til det mindst mulige energiforbrug fremskaffet ved afbrænding af fossile brændsler.
Indretning og materialevalg indgår som en central del af forbedrede energistandarder.
Brug af brændeovne til opvarmning bør reduceres til et absolut minimum.
Private husejere skal gennem vedholdende oplysning og rådgivning have mulighed for at vurdere, om deres ejendom har de bedst tænkelige energistandarder.
Vores børn, unge og fremtidige ufødte generationer fortjener en planet, som fortsat rummer en natur og et miljø, der som minimum er lige så godt, som det vi kender i dag, men i realiteten skal være bedre end det, som kendes i dag.

Publiceret 21 November 2017 00:30

SENESTE TV