DEBAT:

Slots- og Kulturstyrelsen, kalder I det kultur?

Af
Irene Lütken

Jesper Kampmann

Niels Ullner og Steffen Helmuth fra Slotsgruppen

Slotsgruppen ser med forundring på de nye tiltag, som direktør Mads Hedegaard fra Edora A/S redegør for i Villabyerne under overskriften 'Bellevue rykker ind på slottet'.
På trods af den usikkerhed, der foreligger om Charlottenlund Slots anvendelsesmuligheder, jævnfør den verserende sag mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Gentofte Kommune om fortsat lovlig anvendelse, mener Slotsgruppen, at Slots- og Kulturstyrelsen i høj grad slækker på egne ambitioner om at få lejere ind på slottet, som kan skabe kulturelle oplevelser af høj kunstnerisk kvalitet.
Med de intentioner, som Mads Hedegaard blotlægger i Villabyerne, synes udviklingen at gå mod et decideret kontorhotel på Charlottenlund Slot. Et slot med stærke kulturhistoriske referencer.
Slotsgruppen mener, at det ligger langt fra det, som mange borgere i Gentofte Kommune ønsker sig, senest udtrykt ved en underskriftsindsamling med mere end 2.000 underskrifter.
Edora A/S arbejder med korttidsudlejning, hvilket på ingen måde passer med at skabe seriøse kulturelle aktiviteter og udstillinger på slottet. En planlægningshorisont på 2-3 år er et almindeligt vilkår blandt professionelle kunstnere/kunstnergrupper.
Vi mener ikke, at et IT-firma som Edora A/S har den fornødne kapacitet og professionalisme til at skabe kulturelle aktiviteter af høj kvalitet. I modsætning hertil har Slotsgruppen tilsagn fra mere end 450 udøvende kulturpersonligheder.
Slotsgruppen er tilfredse med, at Gentofte Kommune som planmyndighed ønsker at udforme en lokalplan, som muliggør langt flere kulturelle aktiviteter end de ambitioner, Slots- og Kulturstyrelsen lægger for dagen.

Publiceret 21 November 2017 01:00

SENESTE TV