DEBAT:

Vi voksne har ansvaret for de unges sundhed

Af
Katarina Ammitzbøll (K)

KV17-kandidat

Danske trivselsundersøgelser af unge fastslår, at flere unge end tidligere har det svært og rammes af stress - cirka halvdelen af de unge piger lider af stress og har mave- og hovedpine pga. emotionelle lidelser.
Endvidere er i gennemsnit 3-4 børn i hver skoleklasse udsat for enten fysisk eller psykisk vold i hjemmet. Udskrivning af antidepressiv medicin til børn og unge er steget med 60 procent siden 2005.
De unge er under langt mere pres end tidligere. Vi lever i et præstationssamfund både i skolerne og i det sociale liv.
De unge bliver konstant overvåget og lader sig fremvise på de sociale medier og vurderes med 'likes' eller ej.
Når jeg taler med teenagere fra 14-17 år, siger de, at de mangler steder at være her i Gentofte.
De hænger på cafeerne, men det er ikke et ungdomssted. Og ikke alle har lige råd til at drikke café-latter til 40 kr.
Vi skal se vores børn og unge i øjenhøjde og inddrage dem i at udvikle rammerne for et godt børne- og ungdomsliv. Der kan oprettes sikre væresteder, f.eks. 'unge-cafeer', hvor de kan være sammen, hygge sig, lave lektier, men også have mulighed for at tale om personlige emner med faglige personer, lære om alkohol og stoffer.
Størstedelen af unge og voksne mener, at der drikkes for meget, og stoffer er udbredt på flere gymnasier.
Mange af de unge mellem 14-18 år dropper ud af sportsforeningerne, og særligt pigerne, fordi der er få muligheder for at dyrke motionssport ved siden af et travlt skoleliv.
I samarbejde med idrætsforeningerne kan vi udbygge mulighederne for sport og fysiske aktiviteter, der kan indpasses i et travlt skoleliv, og som er vigtige for trivsel og sundhed.
Vores børn og unge er vort fælles ansvar.

Publiceret 21 November 2017 00:00

SENESTE TV