Snart er regnvandstunnel færdig – så mangler vi bare regnvandet

Hellerup-borgerne kan se lyset for enden af tunnelen. Halvandet års konstant vejarbejde er snart til ende

Af
Af Jesper Bjørn Larsen

Novafos har siden foråret 2016 arbejdet på at anlægge en regnvandstunnel gennem det centrale Hellerup. I torsdags brød tunnelgravemaskinen igennem til det sidste gravehul, og i skrivende stund bliver de sidste tunnelrør presset gennem jorden.
Projektet er undervejs løbet ind i flere uforudsete jordbundsforhold. Derfor er den oprindelige tidsplan blevet forlænget.
Mathias Elle, som er projektleder i Novafos, er dog overbevist om, at den sidste del af tidsplanen holder:
“Vi er nu forbi det mest uforudsigelige arbejde, og vi holder den senest udmeldte tidsplan, hvor regnvandstunnelen står færdig i foråret 2018,” siger han i en pressemeddelelse.

Motorvej uden tilkørsler

Regnvandstunnelen er den første af sin slags i Gentofte. Tunnelen vil fungere som regnvandets motorvej ned gennem Hellerup. Lige nu er regnvandstunnelen dog en motorvej uden tilkørsler.
“Når regnvandstunnelen står færdig, kan vi begynde at anlægge alle de regnvandsledninger, som vil fungere som de tilstødende veje til regnvandets motorvej. Vi skal lægge regnvandsledninger i hele det centrale Hellerup,” forklarer Mathias Elle.
Arbejdet med regnvandsledningerne bliver gennemført i etaper fra foråret 2018 og skal efter planen være færdigt i 2021. Tilsammen skal tunnel og regnvandsledninger reducere oversvømmelser i området og forbedre badevandskvaliteten i Øresund, når projektet står færdigt.

De sidste arbejder

Inden projektet når så langt, skal det sidste arbejde med tunnelen gøres færdigt. På Gersonsvej og Henningsens Allé bliver der henover vinteren og foråret bygget underjordiske bygværker i gravehullerne, og vejene bliver reetableret.
På Strandvejen skal der ligeledes reetableres der, hvor de store gravehuller har været, og for enden af Lille Strandvej mod Øresund er Novafos i gang med at lægge sidste hånd på en stor underjordisk pumpestation. Når tunnelen står færdig i foråret, vil naboer og andre interesserede blive inviteret til en indvielse.
Du kan læse mere om projektet og de næste etaper på www.novafos.dk.

Fakta om Regnvandstunnel

Længde: 1.400 m
Diameter: 1,6 m – 2,0 m
Udledning til Øresund på op til 8 m3 regnvand i sekundet
Byggeperiode: 2016-2018
Bygherre Novafos
Entreprenør: Aarsleff/Østergaard
Rådgiver: NIRAS

Publiceret 05 December 2017 10:00

SENESTE TV