Konstituering:

K og S lukker alle andre partier ind i varmen - næsten

Konservative, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre og SF har indgået en konstitueringsaftale for de næste fire år

Af
Af Jesper Bjørn Larsen

Konstitueringen i Gentofte er nu så bred, som den næsten kan blive. Kun Enhedslisten står uden for pagten om den politiske linje. Fordelingen og fortæringen af de saftige, politiske ben i Gentofte endte i 2013 som et ædegilde, der kun omfattede socialdemokratiske og konservative munde og maver. Men denne gang er Radikale Venstre, Venstre og SF inviteret med ind til buffeten og den politiske varme.
Fra 1. januar vil hele 18 ud af 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune således stå bag både konstitueringen og kommunens budget. Det står klart efter, at de fem partier har konstitueret sig sammen, og efter at SF samtidig har tilsluttet sig den toårige budgetaftale, som de øvrige budgetforligspartier har indgået for 2017 og 2018.
“Det er meget positivt, at en næsten enig kommunalbestyrelse indgår konstitueringsaftale og dermed danner et naturligt grundlag for en fortsættelse af det meget konstruktive og tillidsfulde samarbejde, som budgetforligspartierne har haft i kommunalbestyrelsen i denne periode, og at også SF tilslutter sig og bakker op om den samarbejdende linje,” siger borgmester Hans Toft (K).
Med 13 ud af 19 pladser til de konservative var der ikke den store spænding om borgmesterposten i Gentofte Kommune, så han hedder også efter 1. januar 2018 Hans Toft.
1. viceborgmester bliver atter Søren Heisel, mens Venstres Morten Løkkegaard bliver 2. viceborgmester.
Ifølge konstitueringsaftalen besættes Økonomiudvalget og de syv stående udvalg som følger:

Økonomiudvalget
Hans Toft (formand)
Søren B. Heisel (næstformand)
Pia Nyring
Karen Riis Kjølbye
Michael Fenger
Bente Frimodt-Møller
Kristine Kryger
Morten Løkkegaard
Brigitta Rick

Ældre, Social- og Sundhedsudvalget
Bente Frimodt-Møller (formand)
Louisa S. Bøttkjær (næstformand)
Marianne Zangenberg
Ulrik Borch
Katarina Ammitzbøll
Andreas Weidinger
Anne Hjorth

Skoleudvalget
Pia Nyring (formand)
Ulrik Borch (næstformand)
Michael Fenger
Katja S. Johansen
Andreas Weidinger
Anne Hjort
Kristine Kryger

Børneudvalget
Michael Fenger (formand)
Katarina Ammitzbøll (næstformand)
Pia Nyring
Ulrik Borch
Ole Stephensen
Andreas Weidinger
Brigitta Rick

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
Anne Hjort (formand)
Jesper Marcus (næstformand)
Marianne Zangenberg
Michael Fenger
Louisa S. Bøttkjær
Katja S. Johansen
Jeanne Toxværd (pladsen bestemt af de fem forligspartier)

Teknik- og Miljøudvalget
Karen Riis Kjølbye (formand)
Kristine Kryger (næstformand)
Marianne Zangenberg
Ole Stephensen
Katarina Ammitzbøll
Søren Heisel
Brigitta Rick

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalg
Søren B. Heisel (formand)
Katja Johansen (næstformand)
Bente Frimodt-Møller
Louise S. Bøttkjær
Jesper Marcus
Andreas Weidinger
Morten Løkkegaard

Bygnings- og Arkitekturudvalget
Marianne Zangenberg (formand)
Ole Stephsensen (næstformand)
Karen Riis Kjølbye
Bente Frimodt-Møller
Louise S. Bøttkjær
Jesper Marcus
Jeanne Toxværd (pladsen bestemt af de fem forligspartier)

Publiceret 05 December 2017 11:00

SENESTE TV