Lokalplanforslag 402 lægger op til, at udestuer og carporte skal tælle med i bebyggelsesprocenten. Den regel gælder allerede i dele af Gentofte Kommune.
Arkivfoto

Lokalplanforslag 402 lægger op til, at udestuer og carporte skal tælle med i bebyggelsesprocenten. Den regel gælder allerede i dele af Gentofte Kommune. Arkivfoto

Sagen om Sigridsvej leder til nye byggeregler

En omstridt byggesag på en af Hellerups populære adresser får nu betydning for en stor gruppe husejere i Gentofte

Af
Signe Haahr Pedersen

Sidste år skabte planerne for et nyt hus på Sigridsvej 25 stor debat.

Naboerne kaldte byggeriets stil for “for meget Dubai” og klagede til kommunen, der endte med at gribe ind og forbyde den 54 m2 store udestue, som arkitekttegningerne ellers skitserede.

Den beslutning sender nu bølger gennem hele Gentofte.

I begyndelsen af februar fik 23.600 borgere besked i deres E-boks om forslaget til en ny lokalplan, som siger, at udestuer, carporte og andre former for åbne og lukkede overdækninger skal tælle med i en grunds bebyggelsesprocent. En regel, der allerede gælder nogle steder i kommunen, men ikke i alle.

“Vi har mange områder i kommunen, som har en lokalplan, der er fra en periode, hvor der var et særligt bygningsreglement. Fra 1 april 1995 til 1. februar 2008 havde man et bygningsreglement, der gjorde, at man i et omfang svarende til 5 procent af grundens areal ikke skulle regne sin udestue og andre overdækninger, f.eks. en carport, med i bebyggelsesprocenten,” forklarer chef for Plan og Byg Michael Holst.

Er udestuen med eller ej?

Men i 2008 besluttede Folketinget at ændre reglerne, sådan at fem procents-beregningen forsvandt. Det betyder, at der i dag kan ligge to grunde ved siden af hinanden, hvor det ene område har en lokalplan, der giver 5 procents 'bonus', mens det andet har en lokalplan uden den mulighed.

“Det var i forbindelse med byggesagen på Sigridsvej, at det politisk blev et emne, og at man gik ind i det og sagde, at det er da egentlig en uhensigtsmæssig forskelsbehandling, at tidspunktet for lokalplanens vedtagelse afgør, hvilke regler der gælder. Sigridsvej hørte ind under en lokalplan, hvor man kunne trække udestuer fra. Og derfor nedlagde man § 14 forbud og laver nu de her ændringer, så de samme regler gælder for alle,” siger Michael Holst og fortsætter:

“Nu skal alle områder være ligestillet. Hvis den her lokalplan bliver vedtaget, når høringen er slut, kommer der til at gælde den samme regel for alle. Det er simpelthen en lighedsting – at alle bliver behandlet ens i forhold til beregning af bebyggelsesprocent.”

LÆS OGSÅ Borgmester: Lokalplan skal ligestille borgerne

Lokalplan 402 er i høring frem til den 6. april, og en række borgere har allerede afgivet kommentarer inde på Gentofte Kommunes hjemmeside.

De udtrykker blandt andet bekymring for, at de nye regler gør deres hjem ulovlige - hvis det eksempelvis viser sig, at bebyggelsesprocenten overskrides, når udestuen tælles med.

Men Michael Holst forsikrer, at det ikke bliver tilfældet.

“Hvis man har en bebyggelse, der er lovlig i dag, er den også lovlig i morgen. Vi kan ikke gå ud og sige til folk, at de skal rive noget ned,” siger han.

Det var meningen, at dette nye hus på Sigridsvej 25 skulle have haft en udestue på 54 m2. Men det nedlagde Gentofte Kommune forbud imod. Arkivfoto

Det var meningen, at dette nye hus på Sigridsvej 25 skulle have haft en udestue på 54 m2. Men det nedlagde Gentofte Kommune forbud imod. Arkivfoto

Bevarer lav byggeprocent

Et andet kritikpunkt, som høringssvarene kommer med, er, at Gentofte Kommune holder fast i en bebyggelsesprocent på 25 for villaområder, selvom det nuværende bygningsreglement giver mulighed for at hæve tallet.

“Kommunalbestyrelsen besluttede dengang, der kom et nyt bygningsreglement, der hævede bebyggelsesprocenten til 30 for enfamiliehuse, ikke at hæve bebyggelsesprocenten i lokalplaner i Gentofte, fordi man ikke ønskede mere fortætning i kommunen,” lyder svaret fra Michael Holst.

Forslag til lokalplan 402 er som nævnt i høring frem til den 6. april. Der afholdes borgermøde om emnet tirsdag den 20. marts fra kl. 19 på Gentofte Rådhus.

 

 

Bekymring og forhåbninger

Høringssvarene til lokalplanforslag 402 rummer frygt for højere ejendomsskatter og forskellige meninger om, hvor meget villaejerne bør bygge til.

Læs et udpluk af dem herunder:

“Åbne og lukkede overdækninger er efter min overbevisning for upræcis en afgrænsning. Det kan udstrækkes til også at omfatte carporte, overdækkede terasser, redskabskure, brændeskure og drivhuse, som andre også har fremført. Det bør præciseres af hensyn til administrering af de nye regler.
Et regneeksempel: En standardgrund på 700 m2 må med 25 % bebyggelseprocent bebygges med 175 m2. Det kan for eksempel være 150 m2 bolig og 25 m2 carport. Så er der ikke plads til at overdække terrassen, et drivhus eller brændeskuret i baghaven.
Derfor bør bebyggelsesprocenten samtidig sættes op til 30 eller 35 %, afhængig af afgrænsningen.”

- Per W. Lund

“Forslaget bør kun vedtages, hvis bebyggelsesprocenten samtidig hæves til 30 %. Det er uhensigtsmæssigt, at man i Gentofte ikke kan bygge stort nok til en moderne familie med flere børn. Det vil også give samme vilkår som de fleste nærliggende kommuner og i tråd med byggereglementet”

- Birgitte Sonne

“Nej tak til fremlagte forslag. Årsagen er, at grundskylden vil stige yderligere samt det ikke giver mening at medregne de kvadratmeter som tidligere/nu har været udeladt.
Hvad præcis hensigten er med forslaget, mener jeg ikke, er blevet ordenligt dokumenteret.”

- Martin Olsen

“Det vil være en dårlig idé at lade overdækkede arealer indgå i byggeprocenten, det vil gøre det vanskelig for mange at udvide, da mange grunde i forvejen er små. Alle kan vel godt bruge lidt udvidelse. Jeg stemmer imod forslaget.”

- Knud Rasmussen

“Når bebyggelseprocenten stiger, så stiger beskatningsgrundlaget. Vi kommer derved til at betale mere i ejendomsskat. Er det den virkelige hensigt?”

- Bent Clemmensen

“Det er et glimrende forslag, at al overdækket bebyggelse medregnes i bebyggelsesprocenten. Det er mit håb, at vi vil bebygge 'ledige' arealer med større omtanke.
Når vi dækker åbent areal med bebyggelse og tildækker have og indkørsel med fliser, gør vi området mindre grønt og dermed mindre attraktivt, og vi skaber miljømæssige problemer. Bebyggelse er en udfordring for afledning af de store regnmasser, vi får som følge af klimaforandringerne. Også derfor skal vi bebygge og tildække med omtanke, hvilket forslaget kan fremme. Hvis vi bibeholder Gentoftes lave bebyggelsesprocent, vil kommunen også i fremtiden fremstå grøn og åben. Det er noget, der bliver mere og mere specielt og attraktivt.”

- Rigmor Kjær

Publiceret 21 February 2018 11:00

SENESTE TV