Lokalplanforslag 402 lægger op til, at udestuer og carporte skal tælle med i bebyggelsesprocenten. Den regel gælder allerede i dele af Gentofte Kommune.

Lokalplanforslag 402 lægger op til, at udestuer og carporte skal tælle med i bebyggelsesprocenten. Den regel gælder allerede i dele af Gentofte Kommune.

Borgmester:

Lokalplan skal ligestille borgerne

De samme regler skal gælde for alle. Det er målet med en ny lokalplan, der tæller udestuer og carporte med i bebyggelsesprocenten

Af
Signe Haahr Pedersen

Villabyerne har stillet borgmester Hans Toft (K) en række spørgsmål omkring forslag til lokalplan 402, som lægger op til, at åbne og lukkede overdækninger, som eksempelvis udestuer og carporte, skal tælle med i en grunds bebyggelsesprocent.

Hvad er formålet/visionen med lokalplanforslag 402?

HT: “Formålet med forslaget til lokalplanen er at skabe ens vilkår for alle kommunens borgere, så udestuer, som er omfattet af lokalplaner fra før 2008, også tæller med i en ejendoms bebyggelsesprocent i lighed med lokalplaner, der er vedtaget efter 2008.”

Hvilken rolle har sagen om byggeriet på Sigridsvej 25 spillet i udarbejdelsen af lokalplanforslaget?

HT: “I forbindelse med det tidligere Byplanudvalgs behandling af byggeriet på Sigridsvej 25 i august sidste år besluttede medlemmerne, at der skulle udarbejdes et forslag til lokalplan, som giver samme vilkår for udestuer i hele kommunen. Emnet blev efterfølgende drøftet på et møde i Fællesrådet for Grundejerforeningerne i Gentofte.”

En del af de høringssvar, der ligger inde på kommunens hjemmeside, udtrykker bekymring for, at lokalplan 402 betyder, at deres ejendomsskat kommer til at stige, fordi deres udestue eller carport fremover medregnes i bebyggelsesprocenten. Medfører lokalplan 402 stigninger i ejendomsskatten?

HT: “Lokalplanforslaget medfører ikke ændringer for allerede opførte udestuer. Fremadrettet ligestilles nye udestuer med udestuer, der er opført i henhold til lokalplaner, der er vedtaget efter 2008.”

Flere høringssvar hæfter sig også ved, at medregningen af åbne og lukkede overdækninger ikke betyder en stigning i bebyggelsesprocenten fra 25 til 30 eller 35. Hvorfor ønsker Kommunalbestyrelsen at fastholde en bebyggelsesprocent på 25?

HT: “Kommunalbestyrelsen besluttede i 2008 at fastholde bebyggelsesprocenten på 25 i lokalplaner. Begrundelsen for dette er, at kommunalbestyrelsen ikke ønsker mere fortætning i kommunen.”

Publiceret 21 February 2018 11:15

SENESTE TV