Sådan gør de i vores nabokommune

Det er op til kommunerne selv, hvor meget de ønsker at prioritere parkeringskontrol. Lyngby-Taarbæk Kommune har valgt en noget mere striks kurs end Gentofte Kommune

Af
Af Jesper Bjørn Larsen

I Lyngby-Taarbæk Kommune bor der ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik 55.240 mennesker. I Gentofte bor der 75.805 mennesker.

I Lyngby-Taarbæk Kommune har de fire parkeringsvagter. I Gentofte Kommune har de 1,5 parkeringsvagter.

Men giver det overhovedet mening at sammenligne Gentoftes og Lyngby-Taarbæks parkeringsforhold? Nej, siger Sigurd Agersnap (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune.

“Vi er bl.a. det største handelscentrum uden for København, har DTU og mange studerende, mange store virksomheder og en del kulturseværdigheder, som alt sammen gør, at der er en meget stor belastning på trafiknettet og parkeringen i Lyngby-Taarbæk. Derfor tager vi også mange tiltag, som understøtter hinanden for at imødekomme trængslen og parkeringsudfordringen. Vi har bl.a. en parkeringssøgering i centrum, tidsbegrænset parkering, en parkeringsvagtordning, supercykelstier, ny cykelparkeringskælder på Lyngby Station, dialogmøder med handlen, kampagner på skoler med forældre og en letbane på vej,” lyder det fra udvalgsformanden.

Ifølge Sigurd Agersnap handler det meste af arbejdet i Teknik- og Miljøudvalget i hans kommune netop om at afhjælpe de trængsels- og parkeringsudfordringer, der er i Lyngby-Taarbæk. Og her er parkeringsvagter og -bøder kun et af flere værktøj.

“Det er svært at afgøre, hvordan en parkeringsvagtordning og bøder virker isoleret set, da den er en del af de samlede tiltag, vi har i forhold til at regulere infrastrukturen i Lyngby-Taarbæk. Vores by er trafikalt belastet på mange områder, hvor vores samlede indsats søger at regulere dette.”

LÆS OGSÅ: "Vi bliver ofte skældt ud bilister, når vi påpeger, at vi gerne vil komme ud af vores egen indkørsel"

Parkeringskontrol i Lyngby-Taarbæk Kommune

  • Parkeringsvagtordningen i Lyngby-Taarbæk Kommune har mere end 20 år på bagen.
  • Der er ansat fire parkeringsvagter og én sagsbehandler.
  • I ca. 70-80 timer om ugen kan man møde en parkeringsvagt i kommunen.
  • Parkeringsvagterne fører tilsyn i hele kommunen. Som myndighed kan man ikke fravælge områder eller bestemte typer af afgifter, men parkeringsmyndigheden har både ret og pligt til at prioritere ressourcerne.
  • Parkeringsvagterne prioriterer primært trafiksikkerhedsmæssige spørgsmål, herunder skoleveje, og at der sker en løbende udskiftning på parkeringspladserne (overholdes parkeringsrestriktionerne).
  • I Lyngby-Taarbæk Kommune prioriteres blandt andet centrum i kommunens forskellige bysamfund, herunder Taarbæk, hvor der ofte er parkeringsproblemer på grund af små gader og få parkeringspladser. Herudover drøfter vejmyndigheden ofte trafiksikkerhedsspørgsmål med skolerne, og derfor runderer parkeringsvagterne ved skolerne om morgenen. Endelig er parkeringsvagterne til stede ved større arrangementer. Herudover kan parkeringsvagterne blive sendt ud i bestemte områder, når særlige problemstillinger ønskes løst.
  • Der pålægges ca. 8.000 parkeringsafgifter om året. Af disse bliver ca. 5-8 procent påklaget, og af disse får borgerne medhold i ca. 5 procent af afgifterne.
  • Kommunen har ikke tal på, hvor mange biler, der er i byen. Men kommunen får rigtig mange besøgende dels som følge af mange store virksomheder og et universitet, dels som følge af mange seværdigheder såsom Dyrehaven, Mølleåsystemet, Frilandsmuseet, Raadvad, strande mv., og ikke mindst som følge af, at kommunen er en handels- og vidensby.

Kilde: Lyngby-Taarbæk Kommune

Publiceret 01 May 2018 13:00

SENESTE TV