Villabyerne erfarer, at Gentofte Kommune har politianmeldt Jan Leth Christensen for ulovlig afskærmning af stranden.

Villabyerne erfarer, at Gentofte Kommune har politianmeldt Jan Leth Christensen for ulovlig afskærmning af stranden.

Kommunen politianmelder Jan Leth Christensen for ulovligt plankeværk

Ejeren af Sigridsvej 25 er blevet meldt til politiet for ulovlig afskærmning af stranden, erfarer Villabyerne

Af
Af Kathrine Albrechtsen

Afskærmningen er også endt som en strid mellem Gentofte Kommune og grundejer af Sigridsvej 25, Jan Leth Christensen.

En strid, som nu er blevet anmeldt til politiet af Gentofte Kommune. Det erfarer Villabyerne.

Pressechef i Gentofte Kommune Marianne Grundsøe vil hverken be- eller afkræfte Villabyernes oplysninger.

“Gentofte Kommune har gjort alt, hvad kommunen som tilsynsmyndighed kan og bør gøre i denne sag, men kommunen må ikke oplyse, om der er foretaget politianmeldelse, da det er en personfølsom og fortrolig oplysning,” siger hun.

LÆS OGSÅ: Beboer: "Jeg har svært ved at forstå, at den her form for selvtægt kan ske" 

Liselotte Ludvigsen, afdelingsleder i Natur og Miljø i Gentofte Kommune, kan dog bekræfte, at efter de blev gjort opmærksom fra flere naboer om, at et midlertidigt byggepladshegn blokerede adgangen langs stranden ved Sigridsvej 25, bad de den 14. marts grundejer Jan Leth Christensen om at rykke hegnet, så der igen var fri adgang.

I en aktindsigt, som Villabyerne er kommet i besiddelse af, skriver Natur og Miljø til Jan Leth Christensen, at hvis ikke dette sker, vil de anmelde ham til politiet.

Da Gentofte Kommune ikke kan bekræfte anmeldelsen, har Villabyerne spurgt, hvad de generelt har af handlemuligheder, hvis de politianmelder et ulovligt plankeværk.

“I fald kommunen politianmelder et ulovligt opsat plankeværk, er det politiet, der skal drage omsorg for, at det ulovlige plankeværk nedtages, dvs. rejse sigtelse med henblik herpå. Politiet skal naturligvis iagttage afgørelsen i et klagenævn. Hvis et nævn træffer afgørelse om, at klagen ikke har opsættende virkning, og grundejer derfor skal efterkomme kommunens påbud med det samme, kan politiet umiddelbart rejse sigtelse med henblik på, at plankeværket nedtages. Hvis et nævn træffer afgørelse om, at en klage har opsættende virkning, skal politiet afvente nævnets afgørelse,” siger Gentofte Kommune i et skriftligt svar til Villavbyerne.

Ifølge påbuddet den 14. marts skulle hegnet være flyttet inden 21. marts. Dette skete ikke. I stedet valgte Jan Leth Christensen at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som nu skal tage stilling til sagen.

LÆS OGSÅ: Jan Leth Christensen: Vil forhindre adgang for løse hunde og nysgerrige arkitekturelskere

I et svar til en beboer på Sigridsvej skriver Gentofte Kommune, at “det er uacceptabelt, at den ulovligt opsatte afspærring af stranden endnu ikke er nedtaget, og at passagen langs stranden forbi Sigridsvej 25 derfor har været spærret i fire måneder.”

Da der er en behandlingstid på op til 12 måneder, har Gentofte Kommune den 2. maj rettet telefonisk henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvor de har anmodet om, at nævnet ophæver den opsættende virkning i sagen.

“Hvis nævnet træffer afgørelse om, at klagen ikke tillægges opsættende virkning, vil det betyde, at grundejer skal nedtage den ulovlige afspærring med det samme, selvom der verserer en klagesag,” skriver Gentofte Kommune i en mail til beboeren.

I brevet til Jan Leth Christensen den 14. marts var der også et afslag på en ansøgning om at lukke strandarealet for enden af Sigridsvej 25 for offentligheden.

For enden af Sigridsvej er der en trappe på kystbeskyttelsesmuren, der gør det lettere at komme ned på stranden.

Gentofte Kommune, der er ejer af både vejen og kystbeskyttelsesmuren, gav tilladelse til etableringen af trappen i 2008, forklarer afdelingsleder i Natur og Miljø, Liselotte Ludvigsen.

Og afviser dermed Jan Leth Christensens påstand om, at trappen er ulovligt opsat. Derudover foreslår han en løsning med to låger ovenpå badebroen, der vil begrænse passagemuligheden til midterstykket og forhindre forbipasserende i at gå ind mod haven og ud på spidsen af broen.

“Gentofte Kommune har afvist at godkende forslaget, da etableringen af låger vil begrænse offentlighedens adgang,” siger Liselotte Ludvigsen.

Publiceret 08 May 2018 12:00