Thor Ahrends, der har sendt os dette billede, oplever hver dag, at der holder biler ulovligt parkeret på hjørnet mellem Sophus Bauditz Vej og Korsgårdsvej. Krydset runder, hvorved der er mulighed for at holde og blokere for udsyn lige på hjørnet af krydset.

Thor Ahrends, der har sendt os dette billede, oplever hver dag, at der holder biler ulovligt parkeret på hjørnet mellem Sophus Bauditz Vej og Korsgårdsvej. Krydset runder, hvorved der er mulighed for at holde og blokere for udsyn lige på hjørnet af krydset. "Problemet forværres af, at der ligger en skole og flere institutioner på vejen, hvorved konsekvensen af 'dårligt udsyn' kan komme børn til skade. Det krænker min retsfølelse - og faren for børn bekymrer mig," skriver Thor Ahrends.

Syv grundejerforeninger i Gentofte:

Ulovlige parkeringer er et kæmpe problem

Villabyerne har talt med samtlige grundejerforeninger i Gentofte, som alle efterlyser handling mod de lovløse tilstande på parkeringsområdet

Af
Jesper Bjørn Larsen

At der vitterlig hersker parkeringskaos rundt omkring på Gentoftes veje, er der flere, stærke vidnesbyrd om.

Ét vidnesbyrd er de mange billeder, der i øjeblikket lander i Villabyernes indbakke. Et andet er vores rundringning til formændene for samtlige grundejerforeninger i Gentofte.

LÆS OGSÅ: Borgere raser over parkeringskultur i Gentofte: “Jo dyrere bil, jo dårligere opførsel”

Samtlige formænd taler om et massivt problem, der skaber mange farlige situationer hver dag på byens villaveje og færdselsårer.

“Det er et kæmpe problem, både om morgenen og om aftenen. I vores område skaber det mange farlige situationer ved udmundingen af Jægersborg Allé til Jægersborgvej og på Ibstrupvej. Folk parkerer rask væk i opmarchzoner, og det betyder, at der kun er én farbar kørebane ad Ibstrupvej, hvilket skaber meget tæt trafik. Vi har klaget til Gentofte Kommune for halvandet år siden, men de henviste til Nordsjællands Politi, som ikke har tid til at tage sig af problemet. Vi har snart opgivet kampen,” siger Jesper Holm, der er formand for Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening.

Han kalder Gentofte Kommunes parkeringskontrol for “alt for slap”.

“Intet bliver overholdt, og intet bliver sanktioneret. Man kunne jo starte med at give nogle parkeringsbøder, måske ville det hjælpe,“ siger Jesper Holm, der også beskriver den farlige situation på Ermelundsvej ned til Hollænderdammen.

“Her er der igen kun plads til én bane, fordi der bliver parkeret i begge sider. Vi har opfordret til et standsningsforbud, men der sker ikke en bønne.”

LÆS OGSÅ: Teknik- og Miljøudvalgsformand om parkeringskaos: “Det er et fælles ansvar”

Birgit Lemvigh, der er formand for Gentofte Sogns Grundejerforening, beskriver også en virkelighed, hvor folk parkerer lige, hvor det passer dem.

“Når der ikke er nogle konsekvenser, så er folk ligeglade. Det er slemt på Baunegårdsvej, hvor folk bare smider bilen, i det hele taget Gentofte Bymidte. Folk er fuldstændig ligeglade med restriktioner, f.eks. med tidsbegrænset parkering. Det skaber mange frustrationer, og nogle gange kan folk ikke engang komme ud af deres egen indkørsel. Vi har ofte haft problemet oppe på vores møder med Hans Toft, men det har ikke ført noget med sig,” fortæller formanden, der har et godt råd til politikerne i Gentofte:

“Få ansat 3-4 ekstra parkeringsvagter, få slået hårdt ned på de virkelig grove tilfælde. Og så bør der ved alle nybyggerier være krav om en parkeringskælder.”

Ligeglade med bøder

Formanden for Grundejerforeningen for Hellerup og Maglegaard Sogne, Britta Andersen, kalder de ulovlige parkeringer for “et alvorligt problem”.

“Folk parkerer bare, hvor de vil, uanset om man må det eller ej. Man skal overveje at give bøder i de grove tilfælde, men jeg tror desværre, at folk er fuldkommen ligeglade med bøder. Måske man i stedet skal gøre som i USA eller Italien, hvor bilen enten bliver bugseret væk eller låst på hjulene. Det er den bedste måde at ramme dem, der holder til stor gene eller fare for andre,” siger Britta Andersen.

LÆS OGSÅ: Råd fra politiet om parkeringskaos: Gå efter de værste syndere

Georg Sandersen, der er afgående formand for Dyssegaard Grundejerforening, kalder parkeringskaosset for et “kolossalt, uoverskueligt problem.”

“Vi skal starte med en erkendelse af, at vi har et voldsomt problem i kommunen. Folk er bedøvende ligeglade med reglerne, for sandsynligheden for at få en bøde er så forsvindende lille. Folk ignorerer f.eks. fuldstændig 'standsning forbudt-skilte.”

Når det kommer til en løsning, har Georg Sandersen et konkret forslag.

“Lad os straffe de groveste tilfælde med enten bøder eller ved at bugsere dem væk, men der er behov for mange forskellige tiltag, så lad os få en tænketank på området. Gentofte Kommune bør nedsætte et opgaveudvalg med fokus på problemet.”

LÆS OGSÅ: “Vi bliver ofte skældt ud af bilister, når vi påpeger, at vi gerne vil komme ud af vores egen indkørsel”

Marianne Schrøder er formand for Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening, og hun ser især mange ulovlige parkeringer på Vilvordevej, Jægersborg Allé og Ejvindsvej.

“Problemet er, at der er alt for mange biler i Gentofte. Kommunen er meget tilbageholdende med at give bøder, så det er op til folks egen moral, og her er den helt gal. Folk respekterer ikke, hvordan man omgås andre mennesker,“ siger Marianne Schrøder, der primært tror, det er her man skal sætte ind. Altså ved at opdrage på folks adfærd.

Tror du, at bøder kunne regulere på folks adfærd?

“Størstedelen af folk herude er meget velbeslåede, så en bøde bider næppe på dem. Man kan låse hjulet på de værste, det gør man jo i udlandet. Men det ville nok vække ramaskrig. I virkeligheden burde folk jo påskønne den meget lempelige parkeringspolitik i Gentofte, f.eks. at man må holde med det ene hjulpar oppe på fortovet. Det er for dårligt, at man ikke kan overholde ganske simple regler,” siger hun.

"En helt normal parkering på Lille Strandvej," skriver Lissi Krogbeck, der har sendt dette billede.

Blokerer fortove i Skovshoved

Kaj Sidenius, formanden for Skovshoved Bys Grundejer- & bevaringsforening sukker nærmest, da Villabyerne er i telefonen.

“Ja, de ulovlige parkeringer er et massivt problem, som vi har forsøgt at råbe Gentofte Kommune op om i 10-15 år, men vi kan ikke få hul igennem. Folk parkerer på fortorve, i fodgængerfelter, i mange situationer kan man hverken komme forbi med en rollator eller en barenevogn. Fordi der ikke er nogen konsekvenser, så parkerer man ulovligt, også selv om der er lovlige pladser i nærheden. Man gider ikke at gå så langt,” lyder det fra Kaj Sidenius.

Noget af det, Kaj Sidenius og hans grundejerforening arbejder for, er, at der etableret en række parkeringspladser ud for Skovshoved By på Kystvejen.

“Gentofte Kommunes udmelding er, at de ikke skal etablere parkeringspladser for private, men vi modargumenterer med, at det jo netop er i almenvellets interesse at etablere nogle flere parkeringspladser.”

Kaj Sidenius mener også, der er behov for at opdrage lidt på folk.

“Ja til parkeringsbøder, og ja til at bugsere bilen i de grove tilfælde, hvor du overskrider trafiksikkerheden og generer andre. Der vil selvfølgelig blive ballade i starten, men når man finder ud af, at det er sådan det fungerer, så vil man rette sig ind.”

Formanden for Skovshoved-Klampeborg Grundejerforening, Flemming Lund, er også grundigt træt af de mange ulovlige parkeringer i Skovshoved By og omkring Bakken, hvor fremkommeligheden ofte bliver ramt.

“Der er mange ulovlige parkeringer i vores område. Problemet er mig-kuluren. Mig skal lige ind i en butik. Jeg har intet tilovers for de folk, der ikke gider at gå de ekstra meter fra en lovlig parkering. Det anarki, der hersker i Skovshoved By, vil kun blive værre, hvis de 40-50 parkeringspladser på Kystvejen bliver inddraget, som kommunen har lagt op til,” siger Flemming Lund.

Han mener, der er behov for “en gradvis optrapning”.

“Måske kan man begynde med at give en venlig henstilling til de værste bilister. Hvis det ikke hjælper, så må der skrappere midler i brug,” siger Flemming Lund, der også gerne ser et opgaveudvalg nedsat med fokus på de mange ulovlige parkeringer.

Dette billede er taget på Ordrupvej, hvor der ofte holder biler i både de skraverede felter og på busstoppestedet.

Dette billede er taget på Ordrupvej, hvor der ofte holder biler i både de skraverede felter og på busstoppestedet.

"En næsten daglig parkering på Strandparksvej. Meget irriterende, når man bor her. Chaufføren skal som vanligt bare 'lige' handle, så skidt med, at de fire indespærrede biler må vente," skriver Vibeke Wessel, der har taget dette billede.

"Jeg vil bidrage med et billede fra Vangede, hvor fænomenet også florerer flittigt på Vangede Bygade ved Brugsen. Så ikke kun ovre på den anden side af Lyngbyvejen synes folk med store biler, at de har særlige rettigheder. Jeg er blevet bakket ind i af en bil på det fortov, da jeg kom gående, og chaufførens reaktion var hverken undskyldende eller omsorgsfuld," skriver Anne Agersnap.

Publiceret 09 May 2018 11:00

SENESTE TV