Foto: Signe Haahr Pedersen

Foto: Signe Haahr Pedersen

Skoler bekæmper farlig forældrefærdsel

Forsøg på skoleveje skal gøre op med farlig forældrefærdsel og give inspiration til andre områder af Gentofte Kommune, der er ramt af trafikkaos

Af
Signe Haahr Pedersen

Et hegn deler Grønnevænge op i to. Bil efter bil triller langsomt fremad, indtil de når Eva Nabi, der står ud for Ordrup Skoles hovedindgang i en gul vest og gør tegn til stop. Døre åbner og smækker, skoletasker smides om på ryggen, og “Hej! hej!” “God dag!” “Vi ses!” lyder over skulderen.

Sådan her plejer morgenerne ikke at se ud på Grønnevænge. Normalt holder forældrene i kø hele vejen ned til Frisersvej for at aflevere deres børn. Kan de ikke finde et sted at parkere, standser de, blokerer vejen og sætter ungerne af midt i det hele eller går med indenfor, alt imens elever kommer cyklende fra begge sider, og der dyttes og skældes ud bag rattene.

“Vi er ikke os selv om morgenen,” siger Eva Nabi, hvis søn går i 0. klasse på skolen.

Sammen med en gruppe andre forældre, skoleledelsen, Gentofte Kommune og kommunikationsbureauet BRO Behaviour har hun sat gang i et trafikforsøg, der løber gennem hele maj måned.

Frem til 1. juni er vejen foran Ordrup Skole snævret ind, gule afmærkninger danner en cykelsti, og en flok frivillige forældre står klar til at dirigere trafikken og tage imod de små elever.

“Folk har været super positive. De har været lidt usikre på, hvor de skal køre hen, og hvor de kan parkere, men de er glade for, at der bliver gjort noget,” fortæller Eva Nabi.

Det er ikke første gang, at der tages fat om morgentrafikken ved Ordrup Skole. I de 11 år, viceskoleleder Mette Belter har arbejdet på stedet, er problemet kun blevet større.

“Vi har over flere år forsøgt at sætte fokus på det stigende trafikkaos, der er her om morgenen til fare for børn, der stiger ud af bilerne og cykler og går til skole. Gudskelov er der ikke sket nogen ulykker,” siger hun og fortsætter:

“Vi har haft det oppe på næsten hvert eneste kontaktforældremøde, vi har holdt gennem årene, og vi opfordrer forældre til at følge deres børn i skole på cykel eller på gåben i stedet for at køre.”

LÆS OGSÅ: Børn demonstrerer mod forældrekørsel

Nogle dage har skolen endda haft politiet ude for at holde øje med færdslen. Andre gange har kommunens p-vagter brugt morgenen på at udskrive bøder til de mange ulovlige parkeringer, som forældrene tyer til i travlheden.

“Det har ikke haft den store virkning,” fortæller Mette Belter, som beskriver stemningen dér lidt i otte hver morgen som ubehagelig.

“Folk bliver uvenner. De skælder ud på hinanden, og de skælder ud på os, hvis vi kommer hen og siger noget.”

For Eva Nabi betyder trafikkaosset, at hun ikke tør andet end at køre sin søn i skole og gå med ham hele vejen ind i klassen, hvilket hurtigt tager syv til ti minutter.

“Man er ikke tryg ved at sende sine børn ind selv, og det skaber en selvforstærkende effekt,” forklarer hun.

Alle har et ansvar

Lidt længere nede ad vejen, står Gentofte Kommunes teknik- og miljøudvalgsformand, Karen Riis Kjølbye (K). Og hun er glad for det, hun ser.

“Det, som springer mig mest i øjnene, er de frivillige med gule veste på, der sørger for, at tingene foregår på den ønskede måde. Mennesker bliver nemmere set end de fysiske afmærkninger. Og det er vigtigt, at vi borgere får ejerskab over løsningerne - at vi er med til selv at afprøve dem. For det gør os interesserede i at finde løsninger. Vi skal have det her til at rykke, for vi har en stor opgave med trafikken i Gentofte Kommune,” siger hun.

På spørgsmålet om, hvad der skal for at forvandle trafikforsøget til en permanent løsning, svarer Karen Riis Kjølbye (K):

“Det kan kræve nogle mindre anlægsposter, som der så skal tages stilling til. Men det bærende element her er adfærdspåvirkningen. Vi har brug for, at alle tager ansvar.”

LÆS OGSÅ: Borgere raser over parkeringskultur i Gentofte: “Jo dyrere bil, jo dårligere opførsel”

Efter Mette Belters mening bliver det nødvendigt med nogle fysiske ‘forhindringer', hvis den gode kørsel skal fortsætte efter 1. juni.

“Det gør det. Gule streger og markeringerne til brandvejen bliver overset.”

Med hensyn til forældrene i de gule veste, så kunne det også gå hen og blive et permanent syn.

“Det kunne jeg godt forestille mig. Vi har mange aktive forældre, så ligesom vi har skolepatruljen, kunne vi lave en turnus for forældre,” siger Mette Belter.

Ender trafikforsøget på Ordrup Skole med at blive hverdag, kommer der dog til at mangle en medarbejderparkeringsplads, påpeger hun.

“Det er her på vejen, at lærerne parkerer, og det problem er ikke løst. De er forvist til villavejene lige nu.”

Trafikforsøget på Ordrup Skole er en del af Gentofte Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2017-2020.

Der er lige nu også gang i et forsøg ved Skovshoved Skole, der ligesom det i Ordrup, løber gennem hele maj.

Det er planen, at erfaringerne fra de to projekter skal give inspiration til lignende løsninger andre steder i kommunen.

Morgenerne på Ordrup Skole plejer at være kaotiske med biler, der holder steder, de ikke må, børn, der sættes af midt i det hele, og voksne, der skælder ud på hinanden.

Morgenerne på Ordrup Skole plejer at være kaotiske med biler, der holder steder, de ikke må, børn, der sættes af midt i det hele, og voksne, der skælder ud på hinanden.

Gennem hele maj måned kører Gentofte Kommune trafikforsøg ved henholdsvis Ordrup Skole og Skovshoved Skole.

Gennem hele maj måned kører Gentofte Kommune trafikforsøg ved henholdsvis Ordrup Skole og Skovshoved Skole.

Eva Nabis søn går i 0. klasse på Ordrup Skole, og hun er en af de frivillige forældre, der har arbejdet for at gøre noget ved morgernes trafikkaos ved skolen.

Eva Nabis søn går i 0. klasse på Ordrup Skole, og hun er en af de frivillige forældre, der har arbejdet for at gøre noget ved morgernes trafikkaos ved skolen.

Gennem hele majmåned kører Gentofte Kommune trafikforsøg ved hhv. Ordrup Skole og Skovshoved Skole.

Gennem hele majmåned kører Gentofte Kommune trafikforsøg ved hhv. Ordrup Skole og Skovshoved Skole.

Gentofte Kommunes teknik- og miljøudvalgsformand, Karen Riis Kjølbye (K), viser vej for en forælder, der kommer kørende ned ad Grønnevænge for at aflevere sit barn.

Gentofte Kommunes teknik- og miljøudvalgsformand, Karen Riis Kjølbye (K), viser vej for en forælder, der kommer kørende ned ad Grønnevænge for at aflevere sit barn.

Publiceret 15 May 2018 10:30