“Der er en række forskellige forhold, der gør, at de er blevet ekskluderet, men jeg kan afvise, at det har noget med mig at gøre,” siger Nye Borgerliges tidligere kommunalbestyrelsesmedlem i Gentofte Kommune, Poul V. Jensen, om partiets lokalformand og næstformands exit. Arkivfoto

“Der er en række forskellige forhold, der gør, at de er blevet ekskluderet, men jeg kan afvise, at det har noget med mig at gøre,” siger Nye Borgerliges tidligere kommunalbestyrelsesmedlem i Gentofte Kommune, Poul V. Jensen, om partiets lokalformand og næstformands exit. Arkivfoto

Ballade i Nye Borgerlige:

Formand og næstformand ekskluderet

Nye Borgerliges ledelse i Gentofte er ekskluderet af partitoppen på grund af ’partiskadelig virksomhed’. Fungerende formand har trukket sig som følge af balladen

Af
Af Jesper Bjørn Larsen

Nye Borgerlige i Gentofte skal have helt ny ledelse, for både formand Henrik Vendelboe Petersen og næstformand Charlotte Petersen er blevet smidt på porten.

Den beslutning traf Nye Borgerliges hovedbestyrelse på et møde søndag den 29. april.

“Det er en sag mellem partiet og de to tidligere medlemmer. Men det, jeg kan sige, er, at vi ekskluderer kun medlemmer, hvis de helt åbenlyst ikke er enige i vores politik, eller hvis de bedriver partiskadelig virksomhed. Det er det sidstnævnte, der er tilfældet her,” siger partiformand for Nye Borgerlige, Pernille Vermund.

Den udlægning har den tidligere lokalformand meget svært ved at acceptere.

“Vi har ikke bedrevet partiskadelig virksomhed. Vi havde stillet forslag til vores generalforsamling om, at vores opstilling af folketingskandidat skulle drøftes på ny. Det er det, vi bliver straffet for,” siger Henrik Vendelboe Petersen.

Hvorfor ville I have drøftet det spørgsmål på ny. Var I utilfredse med Poul V. Jensen?

“Ja, vi blev behandlet som jeg ved ikke hvad under kommunalvalget. Han kommanderede os f.eks. til at sætte 2.000 plakater op, og han havde ikke engang sat strips i. Da Ann-Kathrine Karoff (tidligere medlem af kommunalbestyrelsen for først konservative og siden Nye Borgerlige, red.) skiftede til Nye Borgerlige, fik vi tildelt seks pladser i opgaveudvalgene, men dem gav han bare til folk, der ikke engang var medlem af partiet. Vi var overhovedet ikke tilfredse med hans ageren i kommunalbestyrelsen eller under kommunalvalget,” siger Henrik Vendelboe Petersen.

Et internt anliggende

Villabyerne har præsenteret Poul V. Jensen, det tidligere kommunalbestyrelsesmedlem for Nye Borgerlige og den nuværende folketingskandidat, for den hårde kritik.

“Der er en række forskellige forhold, der gør, at de er blevet ekskluderet, men jeg kan afvise, at det har noget med mig at gøre. Det er et internt anliggende, og jeg vil ikke komme det nærmere, for det er nogle følsomme og personlige anliggender. Beslutningen er baseret på en række klager, både i Gentofte og i andre lokalforeninger i området, over formanden og næstformanden,” siger Poul V. Jensen, der selv er medlem af partiets hovedbestyrelse.

Poul V. Jensen var dog efter eget udsagn ikke med til at træffe beslutningen om eksklusion, for han var til konfirmation i Jylland den 29. april.

Poul V. Jensen har i øvrigt meddelt sit parti, at han flytter sit folketingskandidatur til Nordjylland, hvor han er født og opvokset.

Valg af ny ledelse til Nye Borgerlige i Gentofte vil finde sted, når der bliver indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Det er ifølge Villabyernes oplysninger ikke sket endnu.

Mere ballade

Efter Henrik Vendelboe Petersen og Marianne Petersen, der ikke er i familie med hinanden på trods af det fælles efternavn, blev smidt ud af partiet af partiets hovedbestyrelse, blev Erik Friedlænder udpeget som fungerende formand og kasserer af den tilbageværende bestyrelse.

Han sendte på vegne af bestyrelsen i Gentofte den 2. maj en orienteringsmail til medlemmerne i Gentofte, hvor der bl.a. stod:

“Den samlede bestyrelse i Nye Borgerlige i Gentofte stiller sig uforstående overfor eksklusionen af både vor formand og næstformand. Lige siden stiftelsen af Nye Borgerlige i Gentofte har Charlotte Petersen og Henrik Vendelboe Petersen med stor ildhu arbejdet for Nye Borgerliges sag. (...) Bestyrelsen har været glade for samarbejdet med Henrik Vendelboe Petersen og Charlotte Petersen,” lød det bl.a. i mailen.

Det stod samtidig klart, at den tilbageværende bestyrelse ville have en redegørelse fra partiets ledelse for baggrunden for eksklusionerne.

Ifølge Villabyernes oplysninger udløste orienteringsmailen en skriftlig advarsel til de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer fra partiets hovedbestyrelse, der samtidig slog fast, at beslutningen om de to eksklusioner ikke stod til at ændre.

Den kontante udmelding fik de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer til at stikke hovederne sammen fredag den 11. maj for at drøfte fremtiden.

Og den fungerende formand, Erik Friedlænder, der stillede op for Nye Borgerlige ved kommunalvalget i november 2017, har nu fået nok.

“Det strider mod mine værdinormer samt mit moralkodeks at modtage en skriftlig advarsel fra hovedbestyrelsen omkring partiskadelig virksomhed i forbindelse med udsendelse af orienteringsmail 2. maj til vores medlemmer. Her sætter jeg min ytringsfrihed for højt. Jeg har taget eksklusionerne til efterretning, men mener ikke, jeg er blevet ordentligt informeret om baggrunden for disse,” skriver Erik Friedlænder i en mail til partiets medlemmer i Gentofte mandag morgen.

“I konsekvens heraf har jeg besluttet, at efter udsendelse af denne (sidste) orienteringsmail fra min side, at melde mig ud af partiet og derved trække mig fra bestyrelsen som fungerende bestyrelsesformand og kasserer,” skriver han videre.

Publiceret 15 May 2018 11:30