Selv om Dyssegården har ændret sig fra landbrugs- og gartneriområde til boligområde, er der stadig mange åbne områder og grønne arealer som her Dyssegårdsparken.

Selv om Dyssegården har ændret sig fra landbrugs- og gartneriområde til boligområde, er der stadig mange åbne områder og grønne arealer som her Dyssegårdsparken.

Dyssegaards Grundejerforening fejrer 75 års jubilæum

Dyssegaards Grundejerforening fejrer jubilæum med reception søndag den 27. maj

Søndag den 27. maj kan Dyssegaards Grundejerforening fejre 75 års jubilæum, og det markerer man med en reception på dagen kl. 14-16 for foreningens medlemmer og indbudte gæster i Dyssegårdskirkens store mødesal.

Dyssegaards Grundejerforenings formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, samt at fremme sammenholdet

mellem grundejere i Gentofte kommune.

Grundejerforeningen er en af de seks grundejerforeninger, der danner bindeled til de kommunale myndigheder.

Enhver grundejer i Gentofte kan optages som medlem i foreningen, hvis medlemmer dog primært er grundejere i Dyssegård sogn.

Dyssegårdsområdet var i begyndelsen af 1900-tallet præget af landbrug og gartneri. I 1930'erne skete der en vækst i udbygningen af området med villaer og befolkningstallet voksede.

I 1943 blev der taget initiativ til at danne en grundejerforening, der i starten hed Dyssegaard Kommunal- og Grundejerforening.

Allerede i 1946 formidlede foreningen oplysninger til sine medlemmer gennem eget blad, Dyssegaards Nyt. Også dengang var det en vigtig informationskilde.

De første år blev der skrevet meget om byggeri. I nyere tid har især Banestyrelsens forslag i en rapport til Folketinget om at nedlægge Dyssegårds Station optaget sindene og givet anledning til at øge sammenholdet. Forslaget blev som bekendt ikke realiseret.

jesl

Publiceret 24 May 2018 12:30

SENESTE TV