Synet fra Sigridsvej 23, hvor de to kæmpe maskiner sendte rystelser gennem huset.

Synet fra Sigridsvej 23, hvor de to kæmpe maskiner sendte rystelser gennem huset.

Rystelser fra Sigridsvej

Jan Leth Christensen er gået i gang med sit omtalte og udskældte byggeri. Naboer har allerede mærket de første rystelser og frygter sætningsskader

Af
Tekst og foto: Kathrine Albrechtsen

Hele huset rystede for en uge siden, så 88-årige Astrid og 87-årige Ove Lauritsen frygtede, at ting på reolerne faldt ned.

Inde på nabogrunden kunne de se en kran og en gravko køre rundt og skrabe jorden af.

“Hvis bare dét fik huset til at ryste, hvad vil der så ikke ske, når de begynder at hamre plader ned og grave flere tons jord og sand ud,” spørger Astrid Lauritsen bekymret.

På det tidspunkt havde de endnu ikke fået opsat en vibrationsmåler af den ansvarlige bygherre, Jan Leth Christensen.

“Vores bekymring er, at byggeriet vil slå revner i huset og at det i værste fald braser sammen. Det er fra 1896, hvilket mange af husene på vejen er, og de er ikke bygget til at kunne holde til den form for udgravning, der skal til at ske,” siger Astrid Lauritsen.

Villa Leth skal bl.a. udgraves til en 500 kvm stor kælder, hvilket har fået mange beboere på vejen til at gå sammen om en advokat for at sikre sig mod byggeriet. Især fordi de føler sig ladt alene.

Ifølge Astrid Lauritsens søn, Sigurd, har der nemlig været flere basale ting, som Gentofte Kommune burde have sikret sig for at beskytte naboerne, inden de gav Jan Leth Christensen byggetilladelse.

“De har stillet krav til ham, men de har ikke fulgt op på, om han har effektueret dem. For eksempel spunsmetoden, som han har ændret på, og som vores advokat måtte gøre kommunen opmærksom på var ændret. Et byggepladshegn, der spærrer stranden for almindelig færdsel, og som på trods af påbud endnu ikke er fjernet. Man har ladet sine borgere sejle i egen sø for, at en enkelt borger kan gøre, hvad han vil,” siger han.

Familien er også bekymret for, hvilken konsekvens det får, når 300 lastbiler med hver 30 tons jord skal køres væk.

“Vejens huse er ikke funderet til den mængde last, og det bekymrer mig, om installationer som kloak, varme og el kommer til skade med den last,” siger Astrid Lauritsen.

Anmeldt videoovervågning

Med byggeriets start er der opsat overvågning på byggepladsen, hvilket betyder, at der filmes ind på nabogrunden og stranden. Blandt andet lyser der et overvågningskamera direkte ind i soveværelset hos Astrid og Ove Lauritsen.

“Det er da ulovligt at filme ind på folks private grund,” siger Astrid Lauritsen og ryster på hovedet.

Jan Leth Christensen er blevet gjort opmærksom på, at videoovervågningen er ulovlig, men stadig står kameraerne uændret.

En beboer i området har nu valgt at melde videovervågningen til politiet, fortæller Jens Liisberg, som bor på den anden side af vejen i nummer 20.

Han er også dybt frustreret over det kommende byggeprojekt. Især den manglende information fra bygherren.

“Ifølge Gentofte Kommunes egne regler om byggeri, er der krav til bygherren om, at man laver en naboorientering med hensyn til de gener, byggeriet må medføre. Men her vågner man op til p-skilte langs hele den ene side af vejen med spærring indtil den 15. juni,” siger han.

Der er også opstillet en skurvogn midt på fortovet, som tvinger gående ud på vejen, hvilket især er generende for ældre med rollator.

Jens Liisberg har flere gange skrevet til Gentofte Kommune med spørgsmål omhandlende alt fra skiltning til bortkørsel af lastbiler med jord og rengøring af vejen, men uden svar.

“Jeg kan ikke få svar på, hvad der er givet af tilladelser til byggeriet. Jeg føler mig så dårligt behandlet af kommunen og oplever en stor umyndiggørelse, når jeg retter henvendelse, fordi jeg ikke får svar på tiltale. Mens min oplevelse er, at når Jan Leth Christensen henvender sig, så bliver det hastebehandlet. Velvidende, at kommunen har politianmeldt ham for et ulovligt plankeværk og hevet ham i fogedretten,” siger han.

Byggepladsen videoovervåges med kamera ud til nabogrunde og strande.

Byggepladsen videoovervåges med kamera ud til nabogrunde og strande.

Overvågning er lovlig

Villabyerne har rettet henvendelse til Jan Leth Christensen for at få en kommentar omkring naboernes bekymring for byggeriet og sikringen af deres hus samt overvågningen af byggepladsen.

“Den opsatte overvågning af byggepladsen er lovlig og helt sædvanlig. Spuns- og pæleprojektet er projekteret af Sweco - Danmarks største ingeniørfirma, som også har rådgivet om, hvilke ejendomme som skal tilbydes monitorering og fotografering. Jeg har ikke modtagen nogen henvendelser fra en eneste nabo, som udtrykker bekymring, men derimod positive tilbagemeldinger på min varsling,” skriver han i en mail til Villabyerne.

Publiceret 12 June 2018 10:00

SENESTE TV