“Det er ved skiltningen opsat på byggepladshegnet oplyst, at der foretages videoovervågning. På den baggrund er det Gentofte Kommune vurdering, at videoovervågning er i overensstemmelse med reglerne på området,” skriver Gentofte Kommune til Villabyerne. Foto: Kathrine Albrechtsen

“Det er ved skiltningen opsat på byggepladshegnet oplyst, at der foretages videoovervågning. På den baggrund er det Gentofte Kommune vurdering, at videoovervågning er i overensstemmelse med reglerne på området,” skriver Gentofte Kommune til Villabyerne. Foto: Kathrine Albrechtsen

Gentofte Kommune:

Vi har intet at indvende

Beboerne omkring Sigridsvej 25 raser over byggeri og videoovervågning fra byggepladsen, men Gentofte Kommune finder intet ulovligt

Af
Af Kathrine Albrechtsen

Villabyerne har henvendt sig til Gentofte Kommune med borgernes frustrationer over byggeriet på Sigridsvej 25, men ifølge Gentofte Kommune påhviler det bygherren at sikre de omkringliggende ejendomme - og det forudsætter ikke en forudgående afgørelse fra kommunalbestyrelsen.

Gentofte Kommune har dog i byggetilladelsen den 4. december 2017 stillet som betingelse, at der skal indsendes forslag til sikring af naboejendomme ved udførelse af udgravning, fundering og terrænændring inden byggeriets påbegyndelse, hvilket kommunen modtog fra bygherre Jan Leth Christensen den 22. december 2017.

Her havde Gentofte Kommune intet at indvende.

Den 6. juni 2018 fremsendte bygherre et revideret projekt for spunsning og fundering bilagt sikringsprincipper for de omkringliggende ejendomme, hvilket Gentofte Kommune heller ikke havde nogen indvendinger imod.

Lovlig videoovervågning

Byggepladsen er ifølge Gentofte Kommune indrettet i overensstemmelse med det tilladte, herunder opstilling af mandskabsvogn på fortovet.

Den 7. juni 2018 besigtigede Gentofte Kommune byggegrunden, hvor de konstaterede, at der var opsat videoovervågningskameraer på to høje jernmaster på ejendommen, hvilket de heller ikke har nogen indvendinger mod.

Man må godt som led i overvågning af sin indgang, sin indhegning rundt om huset eller sin facade, overvåge et offentligt område med almindelig færdsel, så længe optagelserne ikke gemmes på bånd eller harddiskoptager, oplyser Gentofte Kommune.

“Det er ved skiltningen opsat på byggepladshegnet oplyst, at der foretages videoovervågning. På den baggrund er det Gentofte Kommune vurdering, at videoovervågning er i overensstemmelse med reglerne på området,” skriver Gentofte Kommune til Villabyerne.

Og i en mail til en borger, understreger Plan og Byg, at selve opførelsen og terrænændringerne er byggeprocesser, som normalt ikke vil have en væsentlig indflydelse på naboejendommen.

“Plan og Byg vurderer på det foreliggende grundlag, at der ikke er forhold, som gør, at der skal træffes særlige foranstaltninger for at sikre naboejendommene.”

Publiceret 12 June 2018 11:00