Modelfoto: Mostphotos

Modelfoto: Mostphotos

Beredskab Øst aflyser Sankt Hans-bålet

Der er brug for et mirakel fra vejrguderne, hvis bålet skal blusse på lørdag. Mandag morgen valgte Beredskab Øst nemlig at nedlægge afbrændingsforbud

Af
Kathrine Albrechtsen

Beredskab Øst har fulgt vejrprognoserne frem til Sankt Hans meget nøje, fortæller beredskabschef Rasmus Storgaard Petersen i Beredskab Øst til Villabyerne.

Varslingerne for regn i søndags kunne muligvis aflyse behovet for at nedlægge afbrændingsforbud. Men mandag morgen vurderede Beredskab Øst, at weekendens regn var af meget begrænset karakter og ændrende ikke på det nuværende tørkeindeks, som fortsat er høj for alle fem kommuner, der hører ind under beredskabet, heriblandt Gentofte.

Prognoserne mod Sankt Hans på lørdag ser heller ikke ud til at medføre væsentlig regn, mens det fredag og lørdag igen skulle blive tørt med sol ifølge DMI.

"Beredskab Øst har derfor, foruden brug af ukrudtsbrænder, specifikt forbudt Sankt Hans bål, mens mindre bål på særlige vilkår kan gennemføres - også Sankt Hans aften. Baggrunden herfor er, at Sankt Hans bål i sagens natur er relativt store, ofte udført af haveaffald herunder tørre blade, kviste og nåle, som kan medføre overordentlig stor fare for flyveild og antændelse af brande i den tørre vegetation. Og dette gælder også for bål i søer og havne," siger Ramsus Storgaard Petersen til Villabyerne.

Forbuddet træder i kraft tirsdag den 19. juni kl. 8.

Så de ti bålafbrændinger i Gentofte Kommune må til at tænke i alternativer, hvis ikke der sker et mirakel fra vejrguderne inden lørdag.

Minibål for voksne

Dyrehavsbakken har allerede tænkt i alternativer, fortæller Bakkens direktør, Nils-Erik Winther.

At Beredskab Øst giver tilladelse til afbrænding af mindre bål i en størrelse, der holder sig på under 80 cm i diameter og 1,2 m i højden, betyder, at Sankt Hans på Bakken stadig bliver med bål på lørdag, men blot i et noget mindre format end normalt.

"Vi plejer at fejre Sankt Hans for vores gæster med et cirka to meter højt Sankt Hans-bål til børn først på aftenen og senere på aftenen med et stort bål på ca. 3,5 meter. I år har tørken sendt 'plejer' til tælling, så vi kommer til at fejre Sankt Hans med minibål for børn og minibål for voksne," siger Nils-Erik Winther.

Bål-guide

Afbrænding af mindre bål er tilladt, hvis:

1. der udvises allerstørste forsigtighed,

2. der er vand til brandslukning til rådighed ved bålet,

3. bålets størrelse er mindre end 80 cm i diameter,

4. bålets højde er mindre end 1,2 m,

5. bålet antændes på egnet bålsted eller –fad med en sikkerhedsafstand på mindst 15 m til letantændelig vegetation, oplag af brandnærende eller let-antændelige stoffer og bygninger med letantændelig tag (sikkerhedsaf-standen fordobles i vindens retning ved mere end jævn vind. Ved mere end hård vind er afbrænding forbudt.

6. bålet alene indeholder tørt, rent træ, træbriketter mv. (dvs. ikke haveaf-fald, blade, kvas og andet, som kan betyde flyveild fra bålet),

7. bålet er under opsyn indtil ild og gløder er slukket på en måde, så der ikke er fare for, at der efterfølgende opstår en brand.

kilde: Beredskab Øst

Publiceret 19 June 2018 09:48