I forbindelse med, at Tranehaven får en tiltrængt hånd, flyttes patienter over på Sankt Lukas Stiftelsen. Arkivfoto

I forbindelse med, at Tranehaven får en tiltrængt hånd, flyttes patienter over på Sankt Lukas Stiftelsen. Arkivfoto

Patienter bliver genhuset under Tranehavens modernisering

I forbindelse med den omfattende modernisering af Tranehaven flyttes en del af patienterne over på Sankt Lukas Stiftelsen

Af
Jesper Bjørn Larsen

GENHUSNING Politikerne i Gentofte besluttede for nylig at bruge 7,5 millioner kr. på at dække de udgifter, der vil komme, når en række af Tranehavens patienter skal genhuses på Sankt Lukas Stiftelsen i forbindelse med den omfattende modernisering af Tranehaven, et projekt til 53,5 millioner kroner.

Moderniseringen af Tranehaven kræver, at håndværkerne på én gang arbejder på alle etager i halvdelen af bygningen. Derfor er det nødvendigt at genhuse en del af patienterne, mens anlægsarbejdet står på.

Det er muligt at genhuse ca. halvdelen af patienterne på Sankt Lukas Stiftelsen, hvor Tranehaven kan råde over lokaler med 35 sengepladser på 2. sal og tre kontorer på 3. sal frem til december 2019 med mulighed for forlængelse til marts 2020.

Gentofte Kommune har allerede genoptræningsfunktioner fra Tranehaven på 3. sal hos Sankt Lukas Stiftelsen, som vil kunne benyttes af de genhusede patienter.

Forud for genhusningen på Sankt Lukas Stiftelsen, der forventes at gå i gang den 1. nov. 2018, vil det være nødvendigt at gennemføre en række tiltag for at kunne benytte bygningen til genhusning. Det omfatter bl.a. etablering af kaldeanlæg og IT-installation, ombygning af to badeværelser med henblik på øget handicapadgang, opgradering af eksisterende køkkener, indretning og inventar på sengestuer mv. samt mindre reparationer af gulve og vægge.

De tiltag er samlet vurderet til at koste 1,5 mio. kr. Derudover vil der i forbindelse med genhusningen være omkostninger til husleje og forbrug på 3,5 mio. kr., til ekstra personale i aften- og nattetimer på 2,3 mio. kr. og til flytning på 0,2 mio. kr.

Samlet regning forventes at lyde på 7,5 millioner kr., og det er altså det beløb, politikerne - i øvrigt enstemmigt - har besluttet at bevilge.

Publiceret 20 June 2018 16:15