En gruppe frivillige Gentofte-borgere er gået sammen om at bekæmpe et boligbyggeri i deres nabolag. Foto: Signe Haahr Pedersen

En gruppe frivillige Gentofte-borgere er gået sammen om at bekæmpe et boligbyggeri i deres nabolag. Foto: Signe Haahr Pedersen

Hans Toft: "Jeg kan ikke vurdere underskriftsindsamlingen"

Borgmester Hans Toft (K) vil ikke forholde sig til underskriftsindsamlingen, før han har den i hænderne, siger han i et skriftligt svar til Villabyerne

Af
Signe Haahr Pedersen

Villabyerne har stillet borgmester Hans Toft (K) en række spørgsmål med udgangspunkt i, at en frivillig borgergruppe er i gang med en storstilet underskriftsindsamling mod byggeplanerne for grunden, der ligger mellem Charlottenlund Station og Forstbotanisk Have.

Han har svaret på dem skriftligt med følgende indledende kommentar:

Hans Toft: "Jeg har ikke modtaget en underskriftindsamling og ved således hverken, hvad der måtte være skrevet under på, og hvem der har skrevet under på hvad. Derfor kan jeg heller ikke vurdere underskriftindsamlingen. Det vil ske, når og hvis den kommer. En lokalplan vil give ejeren mulighed for at bygge, men en lokalplan forhindrer på ingen måde, at ejeren (Staten) på grunden kan vælge at etablere beplantning som Forstbotanisk Have eller fortsætte den eksisterende brug som loppemarked."

Hvorfor mener du, at Gentofte Kommune skal gøre det muligt at bygge boliger på den tomme grund, der ligger mellem Charlottenlund Station og Forstbotanisk Have?

Hans Toft: "Der er stadig et stort behov i Gentofte Kommune for flere ungdomsboliger og almene familieboliger. Derfor undersøger kommunen til stadighed alle nye muligheder for at få opført flere af disse boliger i tillæg til de boliger, der allerede er i dag."

Hvordan ser behovet for flere boliger til unge, flygtninge og socialt udsatte ud lige nu i Gentofte Kommune?

Hans Toft: "Ventelisten til en ungdomsbolig i Gentofte Kommune er mere end tredoblet de seneste år. Den voldsomme vækst hænger blandt andet sammen med, at ca. halvdelen af de ungdomsboliger, kommunen råder over, de seneste år er brugt til midlertidige boliger til flygtninge og boligsociale formål. Der er i øjeblikket ca. 700 på venteliste. Derudover er der 913 unge som i øjeblikket ikke er aktivt søgende, men står på en venteliste til en ungdomsbolig for at optjene anciennitet. Situationen er også stadig, at der er Gentofte-borgere med et boligsocialt behov, som vi er nødt til at henvise til at søge boliger i andre kommuner, fordi også de almene familieboliger i Gentofte Kommune, som vi har anvisningsret til, har vi været tvunget til at benytte til flygtningeformål."

Borgergruppen, der samler underskrifter ind mod byggeriet, forstår ikke Gentofte Kommunes motivation for at ændre lokalplanen for området, når ungdomsboligerne ikke fylder mere end otte procent af det samlede bruttoareal i Bonavas bygge-forslag. Hvad er din kommentar til det?

Hans Toft: "En kommune må hverken selv opføre eller indrette ungdomsboliger og almene familieboliger i eksisterende ejendomme. Men i forbindelse med nyopførte boliger, kan vi som kommune kræve, at 25 pct. af de nyopførte boliger bliver almene boliger. Det er det, vi har gjort i denne sag. Det svarer til 50 boliger, hvor af 25 er ungdomsboliger og 25 er almene familieboliger. "

Borgergruppen siger, at de har kontaktet Gentofte Kommunalbestyrelse og foreslået alternative løsninger på kommunens boligmangel. De siger, de har foreslået kontortårnet på Jægersborg Allé 4, som er til leje, samt det gamle Skt. Andreas Kollegium på Kollegievej. Er det lokationer, som Gentofte Kommunalbestyrelse har haft op til overvejelse med hensyn til at skaffe boliger til unge, socialt udsatte og flygtninge?

Hans Toft: "Jeg gentager, en kommune må hverken selv opføre eller indrette ungdomsboliger og almene familieboliger i eksisterende ejendomme. Det gælder også de nævnte ejendomme. Vi undersøger selvfølgelig hele tiden alle nye muligheder for at få flere ungdomsboliger og almene familie boliger, men det sker i tillæg til de boliger, der allerede i dag er planlagt, og ikke som alternativ til disse. I øvrigt sætter loven en grænse for, hvor meget det må koste at opføre ungdomsboliger – og derfor er det ikke i praksis muligt for en almen boligorganisation at etablere og indrette ungdomsboliger i f.eks. erhvervslejemål."

Ved borgermødet om byggeprojektet, der blev afholdt på Gentofte Rådhus den 30. maj, blev borgergruppen overrasket over at se skitser for Bonavas projekt så tidligt i processen - det var under den forudgående høring. Hvad er din kommentar til det?

Hans Toft: "Det er helt sædvanligt, at bygherre fremlægger et skitseprojekt ifm. et indledende borgermøde. Det sker også for alle tilsvarende projekter, før vi overhovedet starter en lokalplansproces."

Borgergruppen har rundet 9.000 underskrifter på underskriftsindsamlingen mod byggeriet. Hvordan forholder du dig til det?

Hans Toft: "Se indledningen."

Tilbage i 2016 blev der samlet 5.224 underskrifter ind mod Slots- og Kulturstyrelsens forslag om at indskrænke det område i Bernstorffsparken, hvor hunde kan gå løs. Dengang skrev du følgende på din facebookside: "Sammen med Bernstorffsparkens Venner kunne jeg i dag aflevere i alt 5.224 underskrifter mod statens forslag – og med en meget klar konklusion: Hvis vi i Gentofte Kommune havde mødt en så massiv protest mod et forslag, så ville forslaget blive skrottet på stedet. Og så tænker man igen: Vil staten på trods af de mange tusinde protester stadig stoppe den mere end 70-årige tradition om hunde uden snor i Bernstorffsparken."

Tilbage i 2016 blev der samlet 5.224 underskrifter ind mod Slots- og Kulturstyrelsens forslag om at indskrænke det område i Bernstorffsparken, hvor hunde kan gå løs. Dengang skrev borgmester Hans Toft (K) følgende på sin facebookside:

Tilbage i 2016 blev der samlet 5.224 underskrifter ind mod Slots- og Kulturstyrelsens forslag om at indskrænke det område i Bernstorffsparken, hvor hunde kan gå løs. Dengang skrev borgmester Hans Toft (K) følgende på sin facebookside: "Sammen med Bernstorffsparkens Venner kunne jeg i dag aflevere i alt 5.224 underskrifter mod statens forslag – og med en meget klar konklusion: Hvis vi i Gentofte Kommune havde mødt en så massiv protest mod et forslag, så ville forslaget blive skrottet på stedet. Og så tænker man igen: Vil staten på trods af de mange tusinde protester stadig stoppe den mere end 70-årige tradition om hunde uden snor i Bernstorffsparken."

Hvilken betydning får de mere end 9.000 underskrifter for din holdning til de nuværende planer for den tomme grund ved Charlottenlund Station?

Hans Toft: "Se indledningen."

Hvis underskrifterne ingen betydning får – hvad er så den principielle forskel på denne sag og sagen i Bernstorffsparken?

Hans Toft: "Se indledningen."

Publiceret 04 September 2018 11:52

SENESTE TV