Unge afprøver sugardating: "De bliver grebet af det spændende og forbudte"

Christina Wind er ansvarlig for en rådgivningslinje, hvor hun taler med unge sugardaters, der er havnet i problemer. "De føler sig snydt, krænket seksuelt eller er blevet afhængige af de hurtige penge," fortæller hun

Af
Kathrine Albrechtsen

Christina Wind er ansvarlig for RedenUng, som åbnede i 2015 og bl.a. rådgiver unge omkring sugardating.

Hvordan vil du definere sugardating?

"Sugardating er i sin grund-essens en ældre og en ung, som indgår i et forhold, hvor der enten er udveksling af penge eller betaling af ens udgifter. Den model ser vi mere udbredt i andre lande, men den er ikke slået igennem i Danmark, fordi vi som kvinder ikke brug for mænd til at betale for uddannelse eller en lejlighed. Sugardating er derfor blevet et mere bredt begreb, hvor man kan date helt normalt uden at tage imod penge, til at der sker en transaktion af penge eller gaver. Begrebet er i dag meget koblet op på det digitale univers, hvor folk mødes."

Hvad ser du af problematikker inden for sugardating?

"Der har ikke været nogen forskning, så vi kender endnu ikke de langsigtede konsekvenser. Men de kortsigtede er, at man kommer hurtigt ind i det og kan blive forført af det. De, som klarer sig bedst inden for sugardating, har lavet en forventningsafstemning om, hvad de vil, inden de går ind i det. Der sker snyderier, hvor kvinder sælger deres krop, men ikke italesætter, at de ønsker penge for det - og derfor heller ikke modtager en krone. Og så er der de unge kvinder, som ikke er helt skarpe på de gængse datingregler, hvor man første gang ikke må mødes privat, men skal se hinanden an i et offentligt rum. De bliver grebet af det spændende og forbudte i at sugardate, men de skal være opmærksomme på, at når der er penge involveret, bliver man forpligtet og ofte fanget på en anden måde i forhold til almindelig dating."

Er sugardating prostitution?

"Man kan ikke sige, at det er prostitution, men man kan heller ikke sige, at det ikke er, fordi folk bruger sugardating på deres egen måde. Nogle af dem, jeg møder i rådgivningen, taler om sig selv som sugardaters, selvom der er tydelig tale om prostitution."

Hvilken udvikling har du oplevet indenfor sugardating? Fra at det er socialt udsatte unge til, at det i dag er mere udbredt?

"Jeg ved ikke, om det er blevet mere udbredt, eller om der er sket en udvikling, hvor der er nye unge, som i dag benytter sig af det. Det skal der laves undersøgelser om, før vi kan svare på det. Men som jeg kan se gennem rådgivningen, spænder det vidt, så man kan måske godt have en tese om, at tingene er blevet mere tilgængelige eller synlige i forhold til for 10 år siden."

Hvad er det for en holdning i forhold til sugardating, du hører blandt de unge?

"Unges forhold til købesex er meget pragmatisk, og de mener ofte, at folk skal have lov til at gøre, som de vil. Men når vi spørger personligt ind til, hvis det var en veninde og søster, så ændrer billedet sig. Så synes unge pludseligt ikke, at det er fedt."

Hvem henvender sig i rådgivningen?

"Når unge henvender sig i rådgivningen, er det fordi, at de er i problemer. De føler sig snydt, krænket seksuelt eller er blevet afhængige af de hurtige penge. Hvis man tjener godt på sugardating, er det pludselig svært at tage natarbejde på en bar eller et job i Netto. Der er en risiko for, at nogle ikke får taget en uddannelse. En anden problemstilling er, at der er en risikofaktor for, at man får samme følgevirkninger som mennesker i prostitution. Det kan f.eks. være større risiko for seksuelle krænkelser, ensomhed, dobbeltliv osv. Det er meget tabubelagt at sælge sex, og dermed er sugardating også tabuiseret, fordi ligegyldigt hvordan man sugardater, så ser den almindelige befolkning på det som prostitution."

Hvad har tabuiseringen ellers af konsekvenser?

"Vi ser forholdsvis mange trusler, hvor mænd truer unge kvinder til at have sex med dem for ellers at afsløre, hvad de går og laver over for hendes familie og venner. Det er et kæmpe problem."

Hvad ser du, der mangler i forhold til at håndtere sugardating?

"Der er brug for mere oplysning, hvor folk får mere viden om konsekvenserne af deres valg. Så de ved, hvad de går ind til, og hvad risikoen kan være. Det er ikke alle, som ender i narkoprostitution på Istedgade, fordi de oprettede en sugardatersprofil, men der er nogen, som får problemer, fordi de ikke fik tænkt sig om."

Publiceret 13 September 2018 11:42