Skitse af det kommende byggeri på Strandvejen 104A.

Skitse af det kommende byggeri på Strandvejen 104A.

Borgere føler sig overhørt i byggesag

Tredje og sidste borgermøde omkring 22 nye lejligheder i Helleruphus er nu overstået. Nu er det op til Gentofte Kommune at tage den endelige beslutning. Tre borgere, som har fulgt byggesagen tæt, fortæller om, hvor de står i dag

Af
Kathrine Albrechtsen

Mindre sol i haven, tab af udsigt, øget trafik og parkeringskaos. De emner har været gennemgående temaer ved tre borgermøder omkring opførelsen af 22 nye lejligheder på Strandvejen 104A, også kendt som Helleruphus.

Halvandet år efter første møde er det endelige projektforslag klar til at blive sendt op til Gentofte Kommune og lokalpolitikerne, som skal tage den endelige beslutning.

En af de personer, som trofast har stillet sig op ved hvert møde for at ytre sin utilfredshed mod byggeplanerne, er Jørgen Dufour, som bor på Onsgårdsvej og bliver nabo til byggeriet.

Lige fra begyndelsen har han påpeget, at på side 7 i lokalplan 48 står, at byggeriet ikke må være højere end fire etager og “at nybyggeriet vil blive opført som sammenhængende bygningsblokke i 2 og 4 etager”, så aftensolen i haver og på terrasser sikres. Den tolkning er bygherren Dades ikke enig i, tværtimod ser de deres byggefelt på fem etager.

Efter tre borgermøder konstaterer Jørgen Dufour, at naboernes forslag til bygherren Dades til dato har været forgæves.

"Det, der gør mig ked af det, er, at der ikke er ændret på noget som helst. Breve fra borgerne til kommunen og dialogmøderne har ikke ført til nogle som helst rettelser. Der er ikke rettet ét komma i det forslag, som vi blev præsenteret for ved første møde i februar 2017. Det er sørgerligt, at vi bare har snakket, skrevet og holdt møder for døve ører. I stedet for at respektere borgerne, vælger man at bygge fire etager frem for to etager, samt at fortolke lokalplanen, så bygherren får 1.000 kvm mere," siger han.

En tabt kamp

På Onsgårdsvej bor også Michael Nyrop, som havde håbet, at den sidste sol kunne reddes, hvis Dades havde holdt sig til tre frem for fire etager.

"Man kan desværre godt tolke lokalplanen på en anden måde, så jeg har accepteret, at de godt kan bygge i fire etager. Jeg forstår godt, at de vil bruge deres byggeret, men helt overordnet bør de moralsk set trappe mere ned i forhold til at redde lyset i haver og på terrasser. Ovre ved Tuborg Nord valgte bygherren at trappe ned. Det hensyn havde jeg håbet, at de tog," siger han.

En af de borgere, som kommer til at miste sin udsigt med de ekstra etager, er Morten Heavey, som bor på Strandvejen. Til Villabyerne fortalte han, hvordan byggeriet også tog solen fra deres haver og gård. "Vores enemærker bliver krænket med det her byggeri,” sagde han til Villabyerne i maj 2018.

I dag håber Morten Heavey blot, at byggeriet bliver en smertefri omgang.

"Et eller andet sted i processen gik det op for mig, at det her var en tabt kamp, og at borgmesteren var indstillet på at give Dades deres byggetilladelse. Derfor var det bare et spørgsmål om at holde fast og se, om man kunne få lidt indflydelse på projektet. Men jeg har oplevet de tre borgermøder som en ren skueproces," siger Morten Heavey.

Usikker skolevej

Ved møderne har borgere spurgt ind til, hvordan kommunen kan tillade mere bebyggelse i et af kommunens i forvejen tættest bebyggede områder samt mest trafikerede. For udover beboernes biler tæller trafikken også besøgende til Hellerup Strand og de ti klubber i området, som tæller alt fra tennisklub til fægteklub og sejlklub.

"Med den øgede trafikering står vi overfor et sundhedsmæssigt problem," fortæller Jørgen Dufour, som får opbakning fra Eva Kartholm, der også bor på Onsgårdsvej.

"Til møderne har de lavet diagrammer om sol og skygge, men vi har ikke set et eneste om trafikbelastningen. Når vi har snakket om belastningen af biler under møderne, har svaret tilbage været omkring parkering, men det løser ikke den gordiske knude omkring biler, som kører frem og tilbage. Det er tydeligt, at bygherren ikke har været interesseret i, hvad der sker uden for hans byggegrund," siger hun og fortsætter:

"Jeg er mest optaget af skolebørnene, som jeg kan se har en usikker skolevej på grund af de mange biler. Som cyklist oplever jeg selv, at det ikke er sikkert at cykle på Onsgårdsvej. Til borgermøderne kan bygherren snakke om fine mursten og flotte træer, men den reelle bekymring omkring øget trafikbelastning glider de af på, og det er irriterende. Man sidder tilbage med den følelse, at de kun vil snakke om det, som de kan løse, mens det de ikke kan løse eller er for dyrt, vil de ikke snakke om."

Beboerne må æde den

Som en af de eneste kommuner i landet kræver Gentofte Kommune, at der ved nybyggeri følger to parkeringspladser med til hver ejendom. Det betyder, at udover de 22 nye lejligheder, bliver der også bygget 44 nye parkeringspladser. For at opfylde dette er Dades nødt til at grave en ny parkeringsplads ud, hvis nedkørsel kommer til at lægge ud til Jonsborgvej. Den placering undrer Jørgen Dufour, som ikke kan se, hvorfor den eksisterende p-nedkørsel ved Strandvejen ikke tages i brug for at skåne naboerne for trafikken.

"Problemet er, at den planlagte nedkørsel ligger lige op til beboelsesejendommen og villaerne. Der eksisterer alle-rede en rampe ved Strandvejen, som ligger i et erhvervsområde, hvor den ikke chikanerer nogen. Hvorfor undergraver man ikke p-kælderen, så man forbinder den gamle med den nye kælder? Jeg håber hele tiden, at de lytter, når jeg argumenterer, men hvis de siger, at de ikke vil bruge en krone, må beboerne jo æde den," siger Jørgen Dufour.

Publiceret 20 September 2018 11:37