Det var i sidste uge, at Villabyerne kunne fortælle, at Gentofte Kommune har planer om at lukke en række ungdomsklubber. Det kom fuldstændig bag på mange forældre.

Det var i sidste uge, at Villabyerne kunne fortælle, at Gentofte Kommune har planer om at lukke en række ungdomsklubber. Det kom fuldstændig bag på mange forældre.

Lukning af ungdomsklubber skaber frustration hos forældre

Gentofte Kommunes vision om at erstatte kommunens ungdomsklubber med ét samlet ungemiljø på Hellerupvej møder modstand fra forældre på Gentofte Skole

Af
Signe Haahr Pedersen

ung fritid Det vækker vrede hos Gentofte Skoles forældre, at Gentofte Kommune planlægger at samle kommunens fire ungdomsklubber under ét tag på Hellerupvej. Noget, kommunen lægger op til i et forslag, der var et punkt på dagsordenen, da Gentofte Kommunalbestyrelse mødtes mandag aften.

Hvis planen vedtages, lukker de aftenåbne klubber, der lige nu har hjemme i Ordrup Fritidscenter, Gentofte Fritidscenter og Fritidscentret Vognfjederen fra og med 1. august 2019, mens Vangede Fritidscenters klub fortsætter midlertidigt.

"Vi kan ikke forstå, at vores klub skal lukke, når næsten 70 procent af skolens 7., 8. og 9. klasser er tilmeldt. For min skyld må kommunen gerne etablere et sted nede på Hellerupvej, men den skal ikke ødelægge vores velfungerende miljø. Jeg er helt med på, at de skoler, der ikke har en klub, har det svært. Men du får ikke børn fra Skovshoved til at tage ned til Hellerupvej. Det er en utopi," siger Karen Zacchi, som har en søn, der går i 8. klasse på Gentofte Skole, og som kommer dagligt i Gentofte Fritidscenters klub.

Hun og en række andre forældre fra Gentofte Skole har i protest imod forslaget oprettet facebookgruppen 'Bevar Ungdomsklubben på Gentofte Skole' og sat gang i en underskriftsindsamling, som 407 indtil videre har skrevet under på. De underskrifter blev sendt mandag ved middagstid til borgmester Hans Tofts kontor.

For få bruger klubberne

Lige nu er der 550 unge tilmeldt Gentofte Kommunes fire ungdomsklubber, og det er for lidt, mener kommunen.

Derfor har man de seneste par år arbejdet på at finde en ny måde at organisere tilbuddet på, så det bliver mere attraktivt for de unge borgere fra 7. klasse og opefter.

Med ét samlet ungehus på Hellerupvej er håbet, at flere unge fra hele kommunen har et sted, hvor de kan mødes på kryds og tværs.

Men ifølge Karen Zacchi er netop den lokale nærhed afgørende for, at en ungdomsklub fungerer.

"Det har en stor betydning, at klubben er på skolen i skolens rammer, og at den er indenfor cykel- eller gåafstand. Det er børnenes dagligstue, der bliver taget fra dem. Det er de pædagoger, de læser lektier med om eftermiddagen, og som sidder der om aftenen og spiser stegt flæsk med persillesovs og arrangerer, at de kan se fodboldkampe sammen. Det er også dem, der ringer hjem til os, hvis de fornemmer, at der er noget, der trykker hos børnene. De kender os, fordi de er kommet på skolen, siden børnene var små. Det er relationerne, der betyder noget ved at gå i klub, og dét, at den er i nærmiljøet," siger hun og fortsætter:

"Hvis de skal tage ned til Hellerupvej, kræver det, at de i langt højere grad selv skal tage ansvar. For pædagogerne ved ikke nødvendigvis, hvem der er din mor, hvem der er din lillebror eller din bedste ven. Eller hvem der lige i øjeblikket har det svært."

Forstår det ikke

Daisy Johannesen Lolk har også en søn, der går i Gentofte Fritidscenters Ungdomsklub, og hun er enig med Karen Zacchi.

"Min store dreng spiller i band om mandagen, og andre dage løber han bare derover. Nogle gange spiser han der, og ellers spiller han spil og er sammen med vennerne. Dét, at klubben er tæt på, betyder alt. For han kan bare lige løbe derhen, og hvis ikke der ikke lige er nogle af hans venner derovre, kommer han bare hjem igen," siger hun og gør klart, at hun især sætter pris på den pædagogiske indsats, som hun oplever i klubben og det tætte samarbejde, der er mellem klub og skole.

"Jeg må indrømme, at jeg forstår det ikke. Ungdomsklubben fungerer på Gentofte Skole. Hvorfor ikke bruge det som inspiration, i stedet for at nedlægge det, der fungerer? Det stiller jeg mig meget uforstående overfor," understreger Daisy Johannesen Lolk, der ser en god mening i, at de samme voksne følger børnene fra fritidsklubben og over i ungdomsklubben.

"Børn i dag oplever så mange skift, hvor de skal forholde sig til nye voksne. Der er nye voksne i vuggestuen, i børnehaven, og igen når de begynder i skole. Jeg synes, det vil være utroligt ærgerligt med endnu et skift. Endnu en institution."

Information i sidste time

Selvom arbejdet med at forandre Gentofte Kommunes ungdomsklubber har været undervejs længe, var det først i sidste uge, at kommunen afholdt informationsmøder for forældrene rundt på skolerne.

Både Karen Zacchi og Daisy Johannesen fik en besked i deres eboks onsdag formiddag med en invitation til et informationsmøde torsdag aften. På det tidspunkt var forslaget blevet godkendt af Skoleudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget.

"Gentofte Kommune taler meget om åbenhed og om at involvere borgerne. Men jeg synes ikke, man involverer borgerne, når man først indkalder til et informationsmøde få dage før en afstemning," siger Karen Zacchi.

Mandag efter redaktionens deadline var der planlagt en demonstration mod forslaget foran Gentofte Rådhus, hvor forslaget skulle behandles af kommunalbestyrelsen.

Åbent brev til borgmester Hans Toft

Kære Hans Toft

Jeg er en trofast Gentofte-borger og far til fem børn i alderen 11-18 år. De to yngste går på Gentofte Skole i hhv. 6. og 8. klasse; de tre ældste har også alle gået på Gentofte Skole.

Vi har altid i min familie været meget glade for Gentofte Skole samt de tilbud, som kommunen har faciliteret på skolen via ungdomsklubben. Med fem børn på skolen har jeg et usædvanligt godt indblik i også andre familiers syn på skolen og ungdomsklubben - og over en bred kam er holdningen til ungdomsklubben i Gentofte Skole den samme: Det er en fantastisk ungdomsklub, hvis pædagoger gør en kæmpe indsats, og hvor de unge derfor er rigtig glade for at være om eftermiddagen og aftenen.

Der er nu – som bekendt – planer om i al væsentlighed at lukke ungdomsklubben på Gentofte Skole for i stedet at centralisere et tilbud til de unge på Hellerupvej nær Hellerup Station.

Der var her til aften (torsdag den 20. september) informationsmøde, hvor forvaltningen orienterede om luknings- og centraliseringsplanerne. Motivationen er - blev det oplyst på mødet - et ønske om at få flere unge i kommunen til at benytte sig af kommunens ungdomsklubber. Forvaltningens arkitekter bag centraliseringsplanen oplyste også på mødet, at de ikke havde personligt kendskab til, hvordan ungdomsklubben på Gentofte skole fungerer, klubbens dynamik, osv.

Motivet i sig selv bag centraliseringsplanen fejler intet, men jeg kan med mit kendskab til Gentofte Skoles unge ganske enkelt ikke tro, at man har hørt ungdomsklubbens brugere, hvad de synes om, at skolens ungdomsklub lukkes og flyttes til Hellerupvej.

- Alle (!) jeg kender, som bruger ungdomsklubben, synes forslaget er fuldstændig forfejlet.

- Alle værdsætter i høj grad kendskabet og fortroligheden med klubbens pædagoger.

- Alle skolens elever, som også bruger klubben, sætter pris på, at klubben og skolen hænger sammen og fungerer i harmoni sammen.

Hovedparten af brugerne af Gentofte Skoles ungdomsklub er samtidig elever på Gentofte Skole og bor således nær Gentofte Skole. Gentofte Skoles ungdomsklub har efter mine oplysninger ca. 150 tilmeldte unge, dvs. 150 tilfredse borgere (eller langt flere, hvis søskende og forældre medregnes). I alt er der efter mine oplysninger ca. 450 tilmeldte unge i kommunen til kommunens ungdomsklubber. Gentofte Skoles ungdomsklub tegner sig således for ca. 1/3 af samtlige brugere af ungdomsklubberne i kommunen.

Denne tredjedel vil man nu flytte et par kilometer væk fra skolen til en institution ved Hellerupvej. Al sund fornuft og erfaring siger, at en væsentlig del af de aktuelle brugere af Gentofte Skoles ungdomsklub ikke vil flytte med til Hellerupvej; afstanden, de nye ansigter, de nye pædagoger vil ikke være tiltrækkende, men afskrækkende faktorer, navnlig for de lidt svagere unge, som i særlig høj grad har behov for klubbens tilbud.

Med andre ord: I en proces, hvor ønsket er at få flere af kommunens unge til at bruge ungdomsklubberne, risikerer man at miste en tredjedel af de aktuelle brugere.

De initiativer, som er undervejs på Hellerupvej, er formentlig gode - men der er ingen grund til, at de glade brugere af Gentofte Skoles ungdomsskole skal tvangscentraliseres i dette initiativ.

På informationsmødet her til aften fik vi af forvaltningen oplyst, at der havde været gennemført en spørgeskemahøringsrunde blandt de unge - herunder blandt de unge på Gentofte Skole. Men det kom også frem på informationsmødet, at deltagelsesprocenten blandt de unge havde været uforholdsmæssigt lav på grund af konkurrerende arrangementer på skolen samtidig med spørgerundens gennemførelse. Forvaltningen er derfor nu i den vildfarelse, at man har hørt de unge på Gentofte Skole om de planlagte ændringer, men realiteten er, at de ikke er blevet hørt.

Stemningen på informationsmødet var entydig: Ingen af de relativt mange fremmødte var på nogen måde positivt stemt over for centraliseringsplanen.

Processen om ændringsplanerne har været usædvanlig: Jeg erfarede først om luknings- og centraliseringsplanen vedrørende ungdomsskolen via en artikel i Villabyerne 18. september. Umiddelbart efter artiklen indkaldte forvaltningen med 1½ døgns varsel til informationsmøde. Luknings- og centraliseringsplanen skal så vidt jeg har forstået behandles endeligt i kommunalbestyrelsen mandag den 24. september 2018. Jeg har ingen mulighed for inden mødet nærmere at komme til bunds i, hvilken høring der reelt har fundet sted af de unge, som er tilmeldt Gentofte Skoles ungdomsklub.

Min helt klare fornemmelse er imidlertid, at der er ved at blive begået en stor fejl baseret på et forkert indtryk af, hvad en væsentlig del af brugerne af kommunens ungdomsskoler faktisk ønsker.

Jeg vil derfor inderligt opfordre dig om at stille beslutningsprocessen i bero og foretage en ny høring af brugerne af Gentofte Skoldes ungdomsklub.

Med venlig hilsen

Peter C. Kierkegaard, Kildeskovsvej 12, på vegne af 407 protestunderskrivere

Publiceret 25 September 2018 10:30

SENESTE TV