Ifølge udvalgsformand Anne Hjorth (S) er beslutningen om at samle ungdomsklubberne under ét tag truffet efter en grundig dialog med de unge.

Ifølge udvalgsformand Anne Hjorth (S) er beslutningen om at samle ungdomsklubberne under ét tag truffet efter en grundig dialog med de unge.

Udvalgsformand: "Vi mener, at vi har inddraget relevante parter undervejs"

Formand for Gentofte Kommunes Kultur-, Unge- og Fritidsudvalg, Anne Hjorth (S), forholder sig her til vreden fra en stor gruppe forældre, ikke mindst over processen i sagen om de lukningstruede ungdomsklubber

Af
Signe Haahr Pedersen

Villabyerne er blevet kontaktet af nogle forældre fra Gentofte Skole, som er vrede over planerne om at erstatte kommunens ungdomsklubber med et samlet ungemiljø på Hellerupvej. De er både vrede over selve beslutningen og over processen.

Ifølge forældrene hørte de først om forslaget i sidste uge. Onsdag fik de en indkaldelse til et informationsmøde, som blev afholdt torsdag (ikke kun på Gentofte Skole, men også på kommunens øvrige skoler). Det, mener forældrene, er alt for sent, når forslaget allerede er blevet vedtaget i Økonomiudvalget og skal for Kommunalbestyrelsen mandag 24. september.

Villabyerne har henvendt sig til formanden for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Anne Hjorth (S), for at få svar på følgende spørgsmål: Hvorfor er forældrene fra Gentoftes skoler først i sidste uge blevet orienteret om planerne om at erstatte kommunens ungdomsklubber med ét stort sted på Hellerupvej? Hvad er din kommentar til den frustration, der kommer til udtryk i forældrenes åbne brev?

Vi har modtaget følgende skriftlige svar fra Anne Hjorth:

"Det er korrekt, at vi ikke har inddraget forældrene, men i stedet de unge selv. Det ligger i fuldstændig i tråd med En Ung Politik, hvor de unge netop har lagt vægt på, at de selv skal være med til at tage beslutninger, der vedrører dem. De skal opleve, at de bliver lyttet til, og at de kan gøre en forskel.

Vi mener, at vi har inddraget relevante parter undervejs. Altså både de unge selv i form af spørgeskemaundersøgelse, interviews, workshops, ungecamp og involvering af fælleselevrådet m.m.

Vi har inddraget medarbejdere - medarbejderne i ungdomsklubberne, koordinatorerne i ungdomsklubberne, ledere af fritidscentre, SSP - faglige organisationer, og MED-systemet er blevet inddraget endog meget tæt, og det er foregået siden februar 2017.

Forslaget har også været igennem en meget grundig, politisk proces, der strækker sig helt tilbage til 2015, hvor politikerne i budgetaftalen ytrede ønske om en bedre fælles ungeindsats.

Dialogen med de unge har vist, at de alt for mange unge, der IKKE bruger det nuværende tilbud, efterspørger ungemiljø, der ikke knytter an til en bestemt skole. Det er baggrunden for, at vi nu forsøger at skabe et fælles ungemiljø på Hellerupvej, som de unge selv kan få lov til at sætte deres præg på.

MEN der vil fortsat være et lokalt aftentilbud for de unge udskolingselever.

Aftenåbningen i juniorklubberne fastholdes på de otte fritidscentre, og bliver fremadrettet også for udskolingseleverne, da vi er klar over, at nogle elever gerne vil fortsætte i en kendt og tryg ramme med voksenstyring. Det kan de gøre helt op til 9. klasse.

I Gentofte Fritidscenter har juniorklubben aftenåbent fire aftener om ugen, hvilket i øvrigt er sammenfaldende med den nuværende ungdomsklubs aftenåbninger.

Vi må bare konstatere, at af de nuværende 6.000 unge i målgruppen er kun knapt 10 procent tilmeldt en af kommunens fire ungdomsklubber, og kun en lille del af disse unge bruger tilbuddet aktivt som en del af deres hverdag.

Det er korrekt, at der er rigtig mange børn fra Gentofte Skole, der er tilmeldt klubben. Hvis de unge har mere lyst til at bruge juniorklubben i stedet for det nye tilbud på Hellerupvej, så kan de gøre det.

Viser det sig, at mange udskolingselever fra Gentofte Skole fortsætter i juniorklubben fra næste skoleår – så er vi jo i den gunstige situation, at 25 procent af budgettet til unges frie tid er fleksibelt - og så vil ressourcerne naturligvis blive brugt her."

Publiceret 25 September 2018 12:30