Karen Leth og Bo Christiansen er nogle af de frivillige kræfter i organisationen Sharinggentofte. Her ses de med de ti elever fra Gentofte Skole og Munkegårdsskolen, som de lærer om bæredygtig byudvikling. Foto: Kathrine Albrechtsen

Karen Leth og Bo Christiansen er nogle af de frivillige kræfter i organisationen Sharinggentofte. Her ses de med de ti elever fra Gentofte Skole og Munkegårdsskolen, som de lærer om bæredygtig byudvikling. Foto: Kathrine Albrechtsen

Sharinggentofte: "Vi er et overskudsområde i underskud på fællesskaber"

Aktivismen er kommet til kommunen med den frivillige organisation Sharinggentofte, som søger mere fællesskab og sammenskabelse. Dette er fjerde afsnit i Villabyernes temaserie om lokal bæredygtighed

Af
Kathrine Albrechtsen

aktivisme Ved Charlottenlund Station blev der lørdag morgen den 6. oktober stillet en bod op på torvet. Forbipasserende blev budt på en kop kaffe, en bolle og en snak om ønsker og idéer for deres lokalområde.

Det var ikke ansatte fra rådhuset, men derimod frivillige Gentofte-borgere fra 'Sharinggentofte'. En organisation, hvis formål er at samle borgerne og styrke dialogen i lokalsamfundet, fortæller Karen Leth og Bo Christiansen, som er blandt de frivillige kræfter, der stod klar til en snak ved boden.

"Inden vi overhovedet havde fået gjort boden klar, stod de første borgere klar til at give deres meninger til kende eller fortælle om en idé," fortæller Karen Leth, der som uddannet grafiker illustrerede borgernes tanker med pen og papir.

På blokken kom alt fra en naturlegeplads, et halvtag for løbere og skovbørnehaver, en café i den gamle pavillon bag stationen til en skøjtebane på loppegrunden.

"Fælles var, at vi havde en dialog om, hvad vi ønskede for vores by, og om hvordan den bliver brugt. Som organisation prøver vi at tage en positiv tilgang til problemstillinger ved at samle på idéer og løsninger," siger Karen Leth.

"Vi er et overskudsområde i underskud på fællesskaber. Det er tid for borgere at træde i karakter, involvere sig og samskabe," siger Bo Christiansen.

Sharinggentofte udsprang under valget sidste år med afsæt fra Alternativet, men er siden hen blevet en non-politisk organisation, understreger Karen Leth og Bo Christiansen og forklarer, at Sharinggentofte i dag arbejder ud fra tre bundlinjer; Økonomisk, økologisk og socialt.

Mod på mere

Sharinggentoftes første initiativ var fællesspisning. Først ved Travbanen, så i en uge nede på Skovshoved Havn, for at ende på Hellerupvej. Hver aften var der fuldt hus.

"Det gav os mod på mere," fortæller Bo Christiansen.

Hvorfor er der brug for aktivisme i Gentofte Kommune?

"I den vestlige verden er der en tendens til at omsætte alt til en økonomiske bundlinje. Det er tid til at genopdage fællesskabet og stoppe silotænkningen, som svækker os som lokalsamfund," siger Bo Christiansen, mens Karen Leth nikker.

"Fællesskabet er en sindssygt stærk muskel, især når borgere oplever, at de bliver hørt. For os handler det om at skabe platforme, hvor fællesskaber kan opstå. Og det gælder både ved bordtennisborde og under halvtage. Når folk samles, så skabes der et fællesskab, der udleder en dialog, der spreder viden og i sidste ende handling," siger hun.

De er begge to enige om, at der indenfor Gentofte Kommune ikke er mangel på fællesskaber i form af bridgeklubber og tennisturneringer, derimod er ønsket fra deres side at skabe nye fællesskaber på tværs.

"Fællesskaber på tværs er løsning på mange problemer. Folk vil begynde at føle et fælles ansvar for, at der ikke bliver kastet skrald på gaden eller kørt hensynsløst i trafikken. Man vil begynde at passe på hinanden og på vores kommune," siger Karen Leth.

Sharinggentofte vil igen være at se ved Charlottenlund Station lørdag den 1. december. I sidste ende skal idéerne samles og præsenteres for politikerne.

"Vi ønsker at samskabe med politikerne, så vi kan tydeliggøre for dem, hvad der rører sig blandt deres borgere. Vores forventning er, at man fra beslutningstagernes side spiller med - alt andet ville være politisk selvmål," siger Bo Christiansen.

"Hvis folk ikke føler sig lyttet til, bliver de bitre og ærgerlige, hvilket skaber en kløft mellem borgere og rådhuset - det ville være en skam. For vi arbejder alle for det samme; En dejlig kommune at bo i. Men hvis vi motiverer folk til at stå sammen, så vil politikerne måske lytte til os. De er jo valgt for at varetage borgernes interesser," siger Karen Leth.

Publiceret 07 November 2018 13:30