Foto: MostPhotos

Foto: MostPhotos

Skoler og daginstitutioner bliver grønnere i 2019

Gentofte Kommune sætter gang i mere affaldssortering

miljø I løbet af 2019 indfører Gentofte Kommune en sorteringsordning på skoler og daginstitutioner. Det vil sige, at skoler og institutioner skal sortere restaffald, papir, pap, glas, plast, metal, og farligt affald. Kommunens øvrige ejendomme bliver en del af ordningen i 2020.

Affaldssorteringen udspringer af budgetaftalen 2018 og indgår som et led i kommunens bæredygtighedsarbejde og ’Ren By – Hver dag’.

Publiceret 07 November 2018 16:00