Du kan læse mere om den nye arktiekturpolitik på www.gentofte.dk/arkitekturpolitik

Du kan læse mere om den nye arktiekturpolitik på www.gentofte.dk/arkitekturpolitik

Ny arkitekturpolitik vedtaget: Respekt for kulturarv og mod på fornyelse

"Der skal være plads til den enkeltes ønsker, fornyelse, bæredygtighed og arkitektonisk kreativitet - med respekt for omgivelserne," skriver den nye arkitekturpolitik

fornyelse Respekt for kulturarven og mod til fornyelse er omdrejningspunktet i Gentofte Kommunes nye arkitekturpolitik, som kommunalbestyrelsen netop har vedtaget.

"Gentofte Kommune rummer en unik arkitektonisk kulturarv, som også fremover skal gives en helt særlig opmærksomhed. Men det er samtidig vigtigt at have mod til at udvikle arkitekturen og over tid ændre bygninger og byrum, så de er tilpasset de aktuelle behov.," fremhæver Gentofte Kommune i en pressemeddelelse.

"Der skal være plads til den enkeltes ønsker, fornyelse, bæredygtighed og arkitektonisk kreativitet - med respekt for omgivelserne," skriver de.

Det er et opgaveudvalg med ti borgere og fem politikere, der har arbejdet sammen om at udvikle den nye arkitekturpolitik, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen sidste mandag.

Mod til at udvikle

Morten Løkkegaard, kommunalbestyrelsesmedlem (V), har været formand for opgaveudvalget:

"Med den nye arkitekturpolitik sætter vi rammerne for, hvordan vi alle kan navigere i spændingsfeltet mellem bevaring og udvikling. Det er en grundpille i arkitekturpolitikken, at de bærende værdier i kulturarven skal sikres - men det er samtidig vigtigt, at vi har mod til at udvikle og forny vores kommune. Ny arkitektur skal afspejle den tid, vi lever i, og den måde, vi lever på," siger Morten Løkkegaard i pressemeddelelsen og fortsætter:

"Vi mener, at arkitektur spiller en rolle for vores livskvalitet. Derfor skal vi også fremadrettet have fokus på at finde løsninger, så eksisterende og ny arkitektur spiller sammen, har blik for helheden og giver værdi for den enkelte. Samtidig ønsker vi, at ny arkitektur skal have så høj kvalitet, at den bliver en del af den fremtidige kulturarv."

Den nye politik skal helt ud til borgerne. Det ønske har Sidsel Hodge, der er borger i Gentofte Kommune og også har siddet i opgaveudvalget:

"Hvis vi skal bevare og udvikle den gode arkitektur i Gentofte, så skal vi have politikken helt ud til borgerne. Det er vigtigt, at 'Arkitektur i Gentofte' bliver mere end et redskab for forvaltningen, for det er en fælles opgave at sikre helheden og kvaliteten i arkitekturen," siger hun.

Du kan læse mere om Gentofte Kommunes Arkitekturpolitik 'Arkitektur i Gentofte' og finde miniguiden 'Arkitektonisk Helhedsvurdering' m.m. på www.gentofte.dk/arkitekturpolitik vik

Publiceret 08 November 2018 08:00