Det er på denne grund ved Charlottenlund Station, at Gentofte Kommune meget gerne ser, at der bliver opført boliger. En hjørnesten i borgmesterens argumentation for projektet har i halvandet år været, at der mangler ungdomsboliger i Gentofte. Senest har han sagt, at der mangler 1.600 boliger til de unge i Gentofte, der står på venteliste. Det tal er en sandhed med modifikatoner. Arkivfoto: Signe Haahr Pedersen

Det er på denne grund ved Charlottenlund Station, at Gentofte Kommune meget gerne ser, at der bliver opført boliger. En hjørnesten i borgmesterens argumentation for projektet har i halvandet år været, at der mangler ungdomsboliger i Gentofte. Senest har han sagt, at der mangler 1.600 boliger til de unge i Gentofte, der står på venteliste. Det tal er en sandhed med modifikatoner. Arkivfoto: Signe Haahr Pedersen

Borgmester overdriver behovet for ungdomsboliger

Over halvdelen af de unge, som ifølge borgmester Hans Toft står og mangler en ungdomsbolig i Gentofte, er ikke aktuelt interesseret i en ungdomsbolig. De står blot på ventelisten for at bevare deres anciennitet

Af
Jesper Bjørn Larsen

"1.600 boliger mangler vi til de unge, der står på venteliste, og vi mangler et udefinerbart antal boliger til dem, der har et boligsocialt behov”.

Så klart svarede borgmester Hans Toft (K) en af de ni borgere, der stillede kritiske spørgsmål i spørgetiden ved kommunalbestyrelsesmødet den 29. oktober 2018.

Borgmesteren gentog oplysningen om de 1.600 unge, der mangler en bolig i Gentofte, adskillige gange i sine svar til de borgere, der ved samme lejlighed afleverede 16.215 protestunderskrifter mod det planlagte byggeri på DSB's tidligere godslæsseplads øst for Charlottenlund Station.

Men tallet for, hvor mange unge, der reelt efterspørger en ungdomsbolig i Gentofte lige nu, er langt lavere. Det korrekte tal er 722.

Det fremgår af et svar, som Villabyerne 28. november har modtaget fra Mette Mie Nielsen, juridisk chef i Gentofte Kommune. Her står der:

"Ventelisten til en kommunal ungdomsbolig er pr. 22. november 2018 på 480 unge, aktivt søgende. Hertil kommer 91 passive ansøgere - dvs. ansøgere, der ikke pt. ønsker en bolig tilbudt, men som optjener anciennitet. Ventelisten til de almene ungdomsboliger (DOMEA) i Gentofte kommune var pr. 21. september 2018 på 242 personer. Hertil kommer 806 passive ansøgere."

Af de 1.600 unge, som ifølge Gentoftes borgmester mangler en ungdomsbolig, er 897 af dem på nuværende tidspunkt altså ikke interesseret i at få en bolig tilbudt.

Spørgsmålet er så, hvor mange af de 722 personer - de unge, der reelt er interesseret i en ungdomsbolig - der figurerer på begge ventelister?

"Vi kan ikke svare på dit spørgsmål, da Gentofte Kommune ikke kan få indblik i de konkrete navne på Domeas ventelister. Der er tale om personoplysninger, og derfor må Domea ikke videregive disse til tredjeperson – heller ikke til Gentofte Kommune," oplyser Gentofte Kommune.

Svar fra borgmesteren

Villabyerne har stillet borgmester Hans Toft flere spørgsmål i sagen. Det foregår som sædvanlig på skrift, da borgmesteren ikke ønsker at lade sig interviewe af Villabyerne. Sådan har det været siden efteråret 2015, hvor vi skrev historierne om, at Gentoftes mange au pair-piger holdt flygtningekvoten nede.

Vi har stillet borgmesteren følgende tre spørgsmål:

Hvorfor siger du, at 1.600 unge mangler en ungdomsbolig i Gentofte, når 897 af dem ikke pt. er interesseret i at få en bolig tilbudt? Hvad baserede du tallet 1.600 på? I hvor høj grad gav det tal et retvisende billede af antallet af unge, der mangler en ungdomsbolig i Gentofte?

Hans Toft har sendt os dette svar:

"Jeg henviser til Mette Mie Nielsens svar g.d., idet jeg understreger, at der er tale om rene faktuelle oplysninger, som tidligere er videregivet til Villabyerne, lige som disse oplysninger er givet af mig på adskillige borgermøder og til kommunalbestyrelsen. Jeg ser derfor ikke nogen grund til at udbygge korrespondancen med dig herom."

Efter at have gentaget svaret fra juridisk chef Mette Mie Nielsen, tilføjer borgmesteren dog:

"Uanset hvordan Villabyerne forsøger at miskreditere tallene og de mennesker, der gemmer sig bag disse, så mangler der i hundredvis af ungdomsboliger i Gentofte Kommune. 722 unge søger aktivt en ungdomsbolig, og 897 unge er passivt søgende. Når man lader sig skrive op til og betaler for at stå på en venteliste til en ungdomsbolig, så er det et udtryk for, at man ønsker at få tilbudt en ungdomsbolig nu eller i fremtiden. De 150 nye ungdomsboliger, som budgetforligspartierne ønsker opført, er et vigtigt skridt i den rigtige retning, men dækker ingenlunde behovet hos de 722 unge, der aktivt søger en bolig eller de 897, der ønsker at få en ungdomsbolig i fremtiden."

Villabyerne har henvendt sig til både KAB, der varetager de kommunale ungdomsboliger, og til Domea, der varetager de almene ungdomsboliger. Hos ingen af de to selskaber koster det noget at blive skrevet op til en ungdomsbolig eller at stå på ventelisten.

Efter at være blevet gjort opmærksom på det af Villabyerne, har borgmester Hans Toft skrevet følgende til os:

"At jeg i mit citat til Villabyerne skriver ’betaler for’ beror på en beklagelig faktuel fejl. Der burde have stået: 'når man lader sig skrive op på en venteliste til en ungdomsbolig'."

Vildledning af borgerne

Henning Klee er en af de borgere, der stillede spørgsmål ved kommunalbestyrelsesmødet den 29. oktober. Han er faktisk den borger, der fik det svar, der udgør denne artikels indledning.

Vi har præsenteret ham for de faktiske tal i forhold til de unge, der aktuelt efterspørger en ungdomsbolig i Gentofte, og han er forundret.

"Jeg kan kun uddrage af dét, du oplyser for mig, at de tal, vi fik oplyst på kommunalbestyrelsesmødet den 29. oktober, var ukorrekte. Det må vi opfatte som en vildledning af borgerne, vi kan ikke opfatte det på anden måde."

Hvordan har du det med at være blevet vildledt af borgmesteren?

"Det er jeg temmelig forundret over. De retlige konsekvenser vil jeg undlade at kommentere."

Sagen kort

16.215 borgere har skrevet under på en protestskrivelse mod et planlagt byggeri på DSB’s tidligere godslæsseplads øst for Charlottenlund Station, fordi de frygter, at byggeriet vil føre uoprettelig skade mod den nærliggende Forstbotanisk Have med sig.

På kommunalbestyrelsesmødet den 29. oktober 2018 afleverede den borgergruppe, der har organiseret indsamlingen, alle underskrifterne.

Borgmester Hans Toft har igen og igen peget på behovet for ungdomsboliger i Gentofte, når han skulle argumentere for byggeplanerne på det pågældende areal. På mødet den 29. oktober oplyste han adskillige gange, at 1.600 unge mangler en ungdomsbolig i Gentofte. Det skete i svarene til de borgere, der stillede spørgsmål i sagen.

Bonava - ejendomsudviklingsfirmaet, der har købt grunden af DSB - har planer om at bygge 25 ungdomsboliger, 25 familieboliger og 50 seniorboliger i tre etager med en samlet bebyggelsesprocent på 60. I dag er området i Kommuneplanen udlagt som rekreativt grønt areal med en tilladt bebyggelsesprocent på 10. For at byggeriet skal kunne lade sig gøre, skal Gentofte Kommune ændre lokalplanen for området samt Kommuneplanen.

Ungdomsboliger i Gentofte

  Gentofte Kommune har i alt 343 ungdomsboliger (heraf 257 kommunale ungdomsboliger).

  Ud af disse 343 ungdomsboliger har kommunen været nødsaget til at anvende 125 boliger til flygtninge og 48 til familieboliger, dog bliver 50 af disse boliger i løbet af 2018 og 2019 igen udlejet til unge pga. lavere flygtningekvoter.

  Det forventes altså, at der fra 2020 reelt er 220 kommunale og almene ungdomsboliger i Gentofte Kommune.

  Oven i dette ønsker budgetforligspartierne så at bygge 150 almene ungdomsboliger fordelt således:

  50 almene ungdomsboliger på Ørnegårdsvej 6 (kommunalt areal)

  25 almene ungdomsboliger på arealet øst for Charlottenlund Station (areal ejet af DSB)

  25 almene ungdomsboliger på Niels Steensens Vej (areal ejet af Topdanmark Ejendomme)

  50 almene ungdomsboliger på Ved Ungdomsboligerne (kommunalt areal)

Kilde Gentofte Kommune

Publiceret 28 November 2018 16:38