Det var plakater som denne, som fik Gentofte Kommune til at tilkalde politiet i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet mandag den 26. november. Arkivfoto: Signe Haahr Pedersen

Det var plakater som denne, som fik Gentofte Kommune til at tilkalde politiet i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet mandag den 26. november. Arkivfoto: Signe Haahr Pedersen

Politikere står fast på at ændre Aktivitetshuset

Trods protester fra de unge, der bruger Aktivitetshuset i Hellerup, har Gentofte Kommunalbestyrelse vedtaget, at klubben skal have en ny form efter nytår

Af
Signe Haahr Pedersen

Aktivitetshuset på Gersonsvej i Hellerup skal laves om. Det satte et flertal i Gentofte Kommunalbestyrelse to streger under i sidste uge.

Klubben åbnede for fire år siden for at give unge i aldersgruppen 17 til 25, der hængte ud på gaden, et sted at gå hen.

Og det skal det fortsat være, mener 18 ud af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Men fra at være drevet som et samarbejde mellem kommunen og den lokale NGO United United, ønsker kommunen nu at overtage indsatsen helt.

Planen er, at stedets målgruppe på sigt integreres i de tilbud, som benyttes af alle kommunens unge.

Fra 2019 deles Aktivitetshusets målgruppe desuden i to, sådan at der fremover primært fokuseres på de 15-20-årige, mens de unge, der er passeret 21 skal "støttes i at blive selvorganiserede og tage ansvar for udviklingen af et fællesskab."

Det er alle ændringer, som de unge, der kommer i Aktivitetshuset, er imod. De lægger blandt andet vægt på, at de har fået skabt en stærk tillid til den nuværende leder og de to ansatte.

Derfor satte de tidligere på efteråret en underskriftsindsamling i gang, og ugen inden kommunalbestyrelsesmødet hængte de plakater op rundt omkring i kommunen for at gøre opmærksom på deres sag:

"Hvis Aktivitetshuset lukker, hænger vi på hjørnerne igen. Støt Aktivitetshuset på Gersonsvej på Kommunalbestyrelsesmødet d. 26 november kl.18," stod der på plakaterne, der bar billeder af de unge med slørede eller skjulte ansigter.

Ingen bliver smidt ud

To af de unge mødte op til selve kommunalbestyrelsesmødet mandag den 26. november for at overvære mødet, og den ene, 19-årige Abdullah Borzorg, skulle stille et spørgsmål i spørgetiden ved mødets start.

Udenfor Gentofte Rådhus holdt der på aftenen to politibiler, og indenfor var en rådhusvagt til stede samt to politibetjente.

Ved mikrofonen i rådssalen argumenterede Abdullah Bozorg for, at Aktivitetshuset skulle fortsætte i sin nuværende form og sluttede med spørgsmålet: "Hvordan ser fremtiden ud for Aktivitetshuset?"

Derefter sagde borgmester Hans Toft (K), at han ville få svar under behandlingen af punktet og rykkede derpå punktet om omlægningen af Aktivitetshuset frem fra punkt 14 til punkt 1.

Herfra tog først Frederik Dehlholm fra Enhedslisten ordet. Han havde et ændringsforslag med, som gik på at lade Aktivtetshuset fortsætte som hidtil med United United ved roret.

"De unge har ikke tillid til SSP," sagde han blandt andet.

Formanden for Kultur, Unge og Fritid, Anne Hjorth (S), var fraværende ved mødet, og derfor rejste næstformand Jesper Marcus (K) sig op. Han understregede, at Aktivitetshuset ikke lukker definitivt, og at ingen bliver smidt ud, når kalenderen rammer 2019. Herefter argumenterede han for, at projektet har opfyldt sit formål, og at de unge, der bruger tilbuddet nu, er velfungerende.

"Der har helt fra starten været tale om et projekt med en afgrænset periode. De, der kommer i Aktivitetshuset, er nu ældre og godt på vej ved enten at være kommet i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse," sagde han.

Nu kom punktet til afstemning, og alle undtagen Frederik Dehlholm (Enh.) selv stemte imod hans forslag og for det oprindelige forslag om at ændre Aktivitetshuset.

Leder: Kommer til at savne drengene

Politikernes beslutning vækker ærgrelse hos Bibi Kierkegaard, der har været United Uniteds leder af Aktivitetshuset de seneste to år.

"Hele personalet og Arne Madsen (NGO'ens bestyrelsesformand, red.) er ærgerlige, fordi vi fagligt havde gang i noget rigtig godt. De mål, kommunen havde sat sig, har vi været med til at føre ud i livet, men vi respekterer selvfølgelig, at kommunen har valgt noget andet og vil overdrage projektet på bedste vis," siger hun og fortsætter:

"Fagligt synes jeg, det er ærgerligt, og personligt er jeg trist, fordi jeg har haft mange gode stunder med de her drenge. Jeg har grinet rigtig meget, ligesom jeg selvfølgelig også har stampet i gulvet en gang i mellem. Jeg kommer da til at savne at arbejde med dem og at følge med i deres liv. Jeg kommer til at savne at kunne bidrage til en god udvikling, hvilket jeg har haft mulighed for ved at se dem to gange om ugen, og den tillid der er bygget op, har gjort, at de også har kontaktet mig uden for åbningstid, hvis de havde brug for hjælp. Som insiderkender af denne gruppe ved jeg godt, det er en tillidserklæring af dimensioner."

Bibi Kierkegaard var også til stede ved kommunalbestyrelsesmødet, og hun undrede sig over, at politiet var blevet tilkaldt.

"Jeg var overrasket. Jeg forventede ingen ballade. Det var en misforståelse at tro, at der ville komme en kæmpe gruppe, som ville gøre noget, som gjorde det nødvendigt at tilkalde politiet. Og jeg bliver lidt ked af det på de unges vegne. Især nu, hvor vi har haft så mange samtaler med dem om stigmatisering, og om at de selvfølgelig bliver mødt og set på lige fod med alle andre unge i kommunen."

Derfor var politiet til stede

Villabyerne har spurgt Gentofte Kommune, hvorfor politiet var til stede under mødet. Forklaringen lyder som følger:

"Anledningen til politiets tilstedeværelse foran Rådhuset den 26.11 var de plakater, som unge fra Aktivitetshuset forud for Kommunalbestyrelsens møde havde hængt op flere steder i kommunen. Plakaterne var blandt andet ulovligt opsat på Rådhuset natten til torsdag den 22.11.

Plakaterne opfordrede sympatisører til at møde frem på Kommunalbestyrelsens møde den 26/11. Da plakaternes budskab - som også Villabyerne har beskrevet - kunne opfattes som en trussel om ballade, tog Gentofte Kommunes kommunaldirektør beslutning om at kontakte politiet.

Gentofte Kommune fandt det ikke nødvendigt at orientere Kommunalbestyrelsens medlemmer om politiets tilstedeværelse."

Til det siger Bibi Kierkegaard:

"Så vidt, jeg har forstået, valgte de ikke at vise deres ansigter på billederne for at passe på sig selv og deres familier. Aktivitetshuset er et kriminalitetsforebyggende projekt, og det er ikke nødvendigvis alle, der ønsker genkendelse i den sammenhæng. Jeg tænker, at teksten skal forstås sådan, som drengene selv har sagt. At det ikke er en trussel. Men for dem er det et faktum, at de kommer til at være ude på gaderne igen, og de tror ikke, at det vil blive taget godt imod af borgerne i Gentofte Kommune. Teksten er en reference til deres tidligere erfaringer fra før Aktivitetshuset."

Ung: Vi opfordrer ikke til kriminalitet

19-årige Abdullah Bozorg understreger også, at plakaterne ikke skulle forstås som en trussel om ballade.

"Det var overhovedet ikke det, vi mente. Vi mente jo bare, at hvis selve huset lukker, så vil man se nogle unge mere synligt på gaden, og det vil måske få nogle borgere til ikke at føle sig tilpas. Vi opfordrer ikke til kriminalitet."

Han synes, at politiets tilstedeværelse ved mødet, var usædvanlig.

"Jeg føler, det var lidt ekstremt at bruge sådanne midler i forhold til, at vi var til et politisk møde. Vi udgør ikke en trussel mod borgerne i Gentofte eller nogen som helst."

Abdullah Borzog gik fra mødet med blandede følelser, fortæller han.

"Der var en lidt mærkelig steming, og jeg følte, at de allerede havde truffet deres beslutning."

Alligevel er han indstillet på at give det nye Aktivitetshus en chance, når det nye år kommer.

"Jeg vil gerne sætte det på en prøve og se, hvordan tilbuddet kommer til at være. Så jeg kommer helt sikkert den første dag for at se de nye rammer og de nye regler," siger Abdullah Bozorg.

Politiker: Vi vil gerne dialogen

Næstformand for Kultur, Unge og Fritid, Jesper Marcus (K), har positive forventninger til projektets fremtid.

"Jeg forventer, at vi får fjernet den her misforståelse om, at Aktivitetshuset lukker. Det lukker ikke, men bliver ændret. Det bliver delt op i to grupper, de 15-20-årige og så dem, der er ældre, som er mere voksne end unge. Og med det sikrer vi os, at det er de unge Gentofte-borgere, som har behov for hjælp, som kan komme de her to aftenener om ugen," siger han til Villabyerne.

Til kritikken fra de unge brugere af Aktivitetshuset siger han:

"Det er jo superdejligt, at de unge har været glade for projektet, og at det har været en succes. Og den ældre målgruppe skal have en cadeau for, at de er kommet godt videre, og nu er det tid til, at de giver plads til de nye, der har brug for det."

En del af kritikken fra Aktivitetshusets unge har i løbet af processen gået på, at de ikke følte sig hørt af kommunen. Det vil Jesper Marcus (K) gerne tage fat i, siger han.

"Anne Hjorth og jeg vil meget gerne have en dialog med de unge, og vi tager gerne ned og snakker videre med dem. Ikke, at det gør, at vi ændrer vores beslutning. Men de skal jo selv være med til at forme det nye tilbud. Både de ældre og de unge."

Et argument, som du kom med på kommunalbestyrelsesmødet var, at de unge, der i øjeblikket bruger Aktivitetshuset er velfungerende, de er uddannelse eller i job og ikke på vej ud i kriminalitet. Hvordan hænger det sammen med, at politiet var til stede på Rådhuset i forbindelse med mødet?

"Jeg blev først gjort opmærksom på det bagefter. Det er ikke noget, der har været politisk drøftet. Så jeg har lidt svært ved at forholde mig til det og må henvise til rådhuset og kommunaldirektøren."

Publiceret 04 December 2018 11:52

SENESTE TV