Kom i julestemning i Dyssegårdskirken den 18. december.

Kom i julestemning i Dyssegårdskirken den 18. december.

Sidste tirsdag før jul: Få taget til at lette

Kom til fællessang og oplæsning i Dyssegårdskirken

Traditionen tro markeres sidste tirsdag før jul, som i år ligger på den 18. december kl. 19, med De ni læsninger og Christmas Carols i Dyssegårdskirken.

Musikgudstjenesten, der stammer fra England, er en blanding af læsning af de ni læsninger fra Bibelen, korsange, fællessange og musik, der understreger teksternes pointer.

De ni læsninger fortæller om Jesu fødsel set i et større perspektiv. De starter ved skabelsen og fortsætter gennem Det gamle Testamente frem til Jesu fødsel og ind i Det Nye Testamente.

Koncertforeningens Kor vil medvirke til at få menighedssangen til at løfte sig.

Publiceret 15 December 2018 10:00